czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Fair trade a globální vzdělávání (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Fair trade a globální vzdělávání (dokončeno)

Awareness For Fairness – Fair Trade a Globální Vzdělávání

Projekt Awareness for Fairness ma za cíl přispět k růstu obecného povědomí a porozumění rozvojovým otázkám, především fair trade. Jak ale naznačuje druhá část názvu projektu, jde také o dosažení podpory globálního a rozvojového vzdělávání, a to jak zlepšením kvalifikace pedagogů a lektorů, kteří se profesně zabývají tímto předmětem, tak zkvalitněním nástrojů a materiálů určených k výuce globálně-rozvojových témat. Aktivity projektu se zaměřují na pořádání seminářů a workshopů propagujících myšlenky spravedlivého obchodu ale stejně důležitá je také spoluprácie s médii, kdy se s konceptem fair trade dále seznamuje široká veřejnost. V rámci projektu se také s pomocí letáků a publikací vysvětluje význam fair trade a snaží se přispět ke změně spotřebitelského chování směrem k trvale udržitelnému rozvoji. Další součástí tohoto projektu je Kampaň Fairtradových měst, která se poprvé objevuje ve středovýchodní Evropě a má za cíl udělit status Fairtradového města prvním zájemcům. Součástí této kampaňe je pak i Kampaň Fairtradových škol a církví. Finálním cílem je pak vytvoření katalogu nástrojů a materiálů pro globálně-rozvojové vzdělávání v rámci oblasti vzdělávání, kdy se připravují semináře a workshopy na školách i v mimoškolním prostředí. Pro pedagogy a lektory jsou pak realizovány vzdělávací kurzy a tréninky.

Více informací na oficiální www stránce projektu http://www.be-fair.eu/cz/index.htm

Členové konsorcia (partnerské organizace):

1. Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (hlavní koordinátor projektu) – se zabývá podporou globálního rozvojového vzdělávání. Další činností organizace je podpora a rozvoj fair trade, pořádání seminářů a workshopů na téma fair trade. Významnou součástí činnosti LEZ je podpora výměny zkušeností mezi odborníky z EU a rozvojových zemí.

2. Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum – má bohaté zkušenosti s tvorbou a zdokonalováním nástrojů a materiálů pro globální a rozvojové vzdělávání, vede semináře pro pedagogy a lektory a také má zkušenosti s e-learningem.

3. Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung – zabývá se podporou školních partnerství mezi školami z oblasti Berlína a školami z Jižní Ameriky nebo subsaharské Afriky. Je organizátorem každoročního berlínského veleterhu Benbi (Berlínský rozvojově-vzdělávací program).

4. Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit– již 15 let vede vlastní fair trade obchod, na téma fair trade vede semináře na školách i v mimoškolním prostředí.

5.Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit – má bohaté zkušenosti s tvorbou národních a mezinárodních sítí a partnerství, v rámci projektu vytvoří standardy určené ke kvalitativnímu hodnocení jednotlivých aktivit projektu.

6. Welthaus der Diözese Linz – rakouský partner poskytne projektu své zkušenosti s přípravou seminářů pro žáky základních škol, v rámci projektu také využije své kontakty s partnery z rozvojových zemí. Welthaus Linz spolupracoval s Ekumenickou akademií Praha na projektu fair a bio snídaní.

7. Leeds Development Education Centre – má zkušenosti s osvětovou prací zaměřenou na administrativní pracovníky, v rámci projektu využije své znalosti tvorby institucionálních rámců a zkušenosti získané díky projektu Global Advocate.

8. Ekumenická akademie Praha

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009