czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Pražská škola alternativ
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Pražská škola alternativ

Pražská škola alternativ má svůj web. Najdete na něm všechny aktuální informace.

Obnovený projekt Pražská škola alternativ, podporovaný tentokrát finančně Nadací Rosy Luxemburgové, nabízí v pravidelných intervalech přednášky, semináře a workshopy k aktuálním politickým, kulturním, ekologickým a ekonomickým tématům. 

SBORNÍKY PRAŽSKÉ ŠKOLY ALTERNATIV:

01 - "Od krize k alternativám" obsahuje texty z těchto oblastí: politicko-ekonomické, kulturně-ekonomické, mediální a ekologické. Více informací zde, ke stažení zde.
02/03 - „Systémové alternativy kapitalismu“: přispěla do něj řada vědců a sociálních aktivistů a je ke stažení zde.
04 - "Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti" je ke stažení zde.
05 - "Družstevnictví pro 21. století" je ke stažení zde.
06 - "Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ" je ke stažení zde.

Připravované pořady
Proběhlé akce

Pražská škola alternativ

  • šíří myšlenky a informace, které otvírají naději na pozitivní změnu ve společnosti
  • podporuje dialog a výměnu zkušeností mezi kriticky myslícími a angažovanými lidmi
  • propojuje existující alternativní hnutí a organizace
  • povzbuzuje k praktickému uskutečňování solidárních a participativních projektů

Zimní semestr (říjen - leden 2013)

Program září 2013

Zahájení zimního semestru Pražské školy alternativ 2013

Nepodmíněný základní příjem (NZP)

Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou ideou, jejíž zavedení do praxe by mohlo pozitivně změnit život mnoha lidem. Není proto divu, že vyvolává velké diskuse, a to nejen mezi jejími zastánci a odpůrci, ale také mezi jednotlivými zastánci.

Všichni máme zažité rčení, že bez práce nejsou koláče. Jak se ale proměnily produkční síly společnosti? Není na pořadu dne zavést nepodmíněný základní příjem stejně, jako máme všeobecnou zdravotní péči či jiné systémy sociálního zabezpečení? A je zavedení nepodmíněného základního příjmu ekonomicky udržitelná?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět začínající semestr Pražské školy alternativ.

Pondělí 16. 9. Tisková konference k evropskému Týdnu za nepodmíněný základní příjem (od 17h)

Úvod a moderace: Tomáš Haimann (publicista, koordinátor kampaně za NZP)

Co je nepodmíněný základní příjem? (od 18h)

Řečníci: Marek Hrubec (Centrum globálních studií, Praha)

Alena Wagnerová (publicistka, Saarbrücken)

Ladislav Hohoš (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Dům techniků, Novotného lávka 976/7, Praha 1, sál 414


Pondělí 23. 9. Dokument: Nepodmíněný základní příjem (od 18h)

Po dokumentu bude následovat debata s řečníky

Řečníci: Martin Brabec (Masarykova demokratická akademie, Praha)

Tomáš Haimann (mluvčí kampaně za NZP, Praha)

Moderuje: Markéta Hrbková (publicistka)

Filmová a televizní fakulta akademie muzických umění v Praze (FAMU), Smetanovo nábřeží 2, Praha, učebna č. 2

Letní semestr (únor - květen 2013)

Program na duben 2013 (v pdf)

Program na březen 2013 (v pdf)

Program na únor 2013 (v pdf)

Připravované pořady:

8. 4. Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR (leták v pdf)

Nezaměstnanost je slovo, které slýcháme v posledních letech opravdu často. Světová ekonomická krize dorazila i do ČR a přinesla s sebou citelný nárůst nezaměstnanosti. Jak vypadá průměrný nezaměstnaný člověk v ČR? A jaké jsou nové podoby prekérní, nejistě a špatně placené práce?

Moderuje:

Lukáš Němec

Vystoupí:

Ondřej Lánský, ProAlt

Pavel Janíčko, ČMKO

Proběhlé akce:

25. 3. Shrnující workshop: Léčiva a výroba, distribuce a kvalita potravin

Moderují: Ivona Remundová (EDUCON), Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

18. 3. Léčiva - soukromý obchod a veřejný zájem (leták v pdf)

Zdravotnictví nemůže dobře fungovat bez široké dostupnosti potřebných léčiv. Zákonitě dochází ke konfliktům mezi zájmem lékařů a pacientů a zájmy soukromých výrobců a distributorů léků. Informace dostupné k tomuto tématu v českých médiích jsou často rozporuplné a je obtížné udělat si představu, jak se v našem zdravotnictví s léky hospodaří. O současném stavu a o perspektivách budeme diskutovat se zástupci  zdravotníků a pacientů.

Moderuje: Jiří Silný

Vystoupí: Michal Sojka, mluvčí České lékařské komory

Josef Mrázek, Svaz pacientů

11. 3. Kvalita potravin a plýtvání (leták v pdf)

Jaké jsou nejnovější poznatky v oblasti zdravé výživy a jaká je kvalita potravin v České republice? Stávajíc se kvalitní potraviny luxusem? Jak celosvětově řešit zvyšující se nedostupnost jídla a zároveň obrovské plýtvání?

Vystoupí: Margit Slimáková, průvodkyně zdravím a výživou

Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha

Václav Beneš, dTest

Moderuje: Markéta Vinkelhoferová, Ekumenická akademie Praha  

Výroba a distribuce zdravotně nezávadných potravin je zásadním zájmem veřejnosti. Jejich udržitelná produkce má podstatný vliv na krajinu a její osídlení. Způsob výroby a distribuce zdravých potravin ovlivňuje zdraví obyvatel i zaměstnanost - a to na regionální i mezinárodní úrovni. To vše je proto nutné zajistit tak, aby to bylo k prospěchu všech obyvatel.

Moderuje: Ivona Remundová, EDUCON

Vystoupí: Milan Štefanec, NESEHNUTÍ, Karel Vítek, agronom 

25. 2. SHRNUJÍCÍ WORKSHOP PŮDA, KRAJINA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (leták v pdf)

Moderují: Milan Smrž (Eurosolar), Tomáš Tožička (Alternativa Zdola), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)  

18. 2. Občanská angažovanost a životní prostředí (leták v pdf)

Současný stav je alarmující: stále vyšší emise skleníkových plynů, stále rychlejší devastace cenných biotopů, stále rychleji se zvyšující hladina moří, peak oil, peak soil, peak water... Velké i malé případy. Co může dělat? Petice, protesty, revoluce, zánik...?
začátek v 17:30 - promítání filmu NIMBY (o protestech občanů proti výstavbě paroplynové elektrárny u Mochova)
diskutují: Petr Šedina, právník, vedoucí Ekoporadny, sdružení Arnika
Milan Jirsák, člen občanského sdružení Mochov - místo pro život

moderuje: Milan Smrž, Eurosolar 

11. 2. Město a životní prostředí (leták v pdf)

Ve městě dnes žije většina obyvatel planety, čímž se právě město stává pro většinu z nás primárním životním prostředím. Jak se na jeho kvalitě a proměnách projevuje privatizace a deprivatizace veřejného prostoru a služeb?
Vystoupí:
Michaela Pixová, Prague Watch
Vlado Milunič, architekt

Moderátor: Jiří Silný, Ekumenická akademie

4. 2. Půda a krajina (leták v pdf)
Půda a krajina jsou veřejné hodnoty, které by měly být spravovány odpovědně ke dlouhodobému prospěchu všech obyvatel. Půda i krajina jsou utvářeny po dlouhá období a není možné, aby jejich bohatství bylo vyčerpáno nešetrným hospodařením. Proto je třeba se zamýšlet, jaká správa a péče je nejvhodnější k tomu, aby přinášela dlouhodobý prospěch odpovědným hospodářům kteří půdu využívají i ostatním lidem, kteří z plodů jejich práce žijí - všichni společně ve zdravé krajině, která není zdevastovaná lidským počínáním.
Vystoupí:
Petr Tuček, zemědělský expert
Václav Zámečník, petiční výbor „Za obnovu zemědělské krajiny“
Moderátor: Tomáš Tožička, Alternativa Zdola 


Pražská škola alternativ má v zimním semestru (září - prosinec 2012) jedno zastřešující téma: PRIVATIZACE A DEPRIVATIZACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB.

Program na říjen 2012 (v pdf)
Program na listopad 2012 (v pdf)
Program na prosinec 2012 (v jpg)

17.12. Závěrečná konference (leták v pdf)
KRITIKA PRIVATIZACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PŘEDSTAVENÍ ALTERNATIV
16:00-17:45 Kritika privatizace zdravotnictví, důchodů a sociálních služeb

V diskusi se pokusíme odpovědět na některé z následujících otázek, které jsou důležité pro praxi i teorii sociální politiky ve 21. století. Jaké budou ekonomické důsledky přijatých sociálních reforem a důchodové reformy? Přispějí skutečně k ozdravení veřejných financí? Kdo je vítězem (a kdo poraženým) reforem? Jak odpovídají tyto tzv. reformy na výzvy budoucnosti? Je koheze společnosti nerealizovatelnou iluzí nebo nutnou podmínkou existence humánní společnosti? Je současná ekonomika vůbec schopná vytvořit zdroje pro veřejné funkce státu? A jak bránit zdravotnictví jako veřejnou službu a nepřipustit privatizaci zdravotního pojištění?
Vystoupí: Ondřej Lánský (sociolog, Iniciativa ProAlt), Jiří Šteg (ekonom, Iniciativa ProAlt) a Michal Sojka (tiskový mluvčí České lékařské komory)
Moderuje: Kateřina Kňapová (Iniciativa ProAlt)

18:00-19:45 Kritika současné politiky a finančnictví
Autentická politika, usilující o naplňování dlouhodobých politických programů ztrácí stále více prostoru pod tlakem údajně „objektivních faktorů“, které ve skutečnosti představuje iracionální systém finančních spekulací. Tři ratingové agentury mají dnes větší moc ovlivňovat hospodářství jakékoli země než demokraticky zvolená vlády. Tento stav vede k rostoucí nestabilitě ekonomické a politické a brání v hledání dlouhodobých řešení vedoucích k udržitelnému způsobu hospodaření a posilování účasti občanů na řízení společnosti. V panelu chceme analyzovat příčiny tohoto stavu a hledat cesty k jeho překonání na národní i mezinárodní rovině.
Vystoupí: Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola), Joanna Erbel (socioložka a aktivistka, členka Krytyka Polityczna a editorka polského časopisu Magazyn Miasta) a Áron Varga (politický analytik maďarského think-tanku Policy Solutions)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera

10.12. Politika jako veřejná služba (leták v pdf)
Které překážky brání politice, resp. politických stranám a hnutím v realizaci vlastních politických programů? Jsou politická rozhodnutí tak, jak vznikají v politických stranách a hnutích, výrazem veřejného zájmu? Jaké kompromisy musejí politici činit ve vztahu ke svým politickým programům? A jakou roli v naplňování programu hrají vnitřní organizační a funkční omezení stran a jakou ekonomické a jiné lobby?
Vystoupí: Radek Buben (politolog, FF UK) a Michał Gauza (člen Krytyka Polityczna Łódź, Polsko)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera

3.12. Doprava jako veřejná služba (leták v pdf)
To, jak funguje veřejná doprava, má zásadní vliv na kvalitu života obyvatel i na životní prostředí a je to také významný faktor ekonomického rozvoje. Dlouhodobý jednostranný důraz na soukromou silniční dopravu se z tohoto hlediska jeví jako chyba. Privatizace v autobusové a železniční dopravě vede ke snižování obslužnosti méně lukrativních tratí. V důsledku neprůhledného financování dopravních staveb bují korupce a dochází k enormnímu plýtvání veřejnými prostředky. I když pražská veřejná doprava je stále ještě uváděna jako jedna z nejlepších na světě, kroky vedení Dopravních podniků v posledních letech zhoršily finanční situaci i celkový stav pražské dopravy v zájmu soukromých zisků dodavatelských firem i jejich pomahačů. Jak zastavit negativní trendy v dopravě a prosadit ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný směr?
Vystoupí: Nikola Čech (Nová antikapitalistická levice), další panelista v jednání
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

26.11. SHRNUJÍCÍ WORKSHOP: KULTURA A UMĚNÍ, FINANČNÍ SLUŽBY A PENÍZE, ENERGIE A VODA JAKO VEŘEJNÉ STATKY (leták v pdf)
V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích tří listopadových pondělních seminářů Pražské školy alternativ. Jednotlivými tématy se poté budou zabývat tři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce budou prezentovány na konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Diskusní skupiny povedou: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie), Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha), Tomáš Tožička (Educon)

19.11. ENERGIE A VODA JAKO VEŘEJNÉ STATKY – PRO VŠECHNY A UDRŽITELNĚ (leták v pdf)
Správa a distribuce vody stejně jako energie a jejích zdrojů musí být pod veřejnou kontrolou. Musí být dostupné pro každého a musí být spravovány udržitelně s ohledem na životní prostředí i sociální potřeby. Jak tedy zajistit všeužitečnost a efektivní správu s veřejnými statky vodou a energií s využitím existujících i inovativních nástrojů a technologií.
Vystoupí: Milan Smrž (Eurosolar) a Pavel Novák (člen rady města Nové Strašecí)
Moderuje: Tomáš Tožička (Educon)

Videozáznam večera

17. 11. 2012 DEMOKRACIE JINAK - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE v rámci demostrace platformy STOP VLÁDĚ (leták v pdf)
11.00 - 12.00 "Politika jinak"
Vystoupí: Jakub Patočka (šéfredaktor Deníku Referendum)
Václav Exner (Alternativa zdola)
Ondřej Císař (politolog, FF UK)
Moderuje: Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt)

12.00 - 13.00 "Proti privatizaci veřejných služeb"
Vystoupí: Ilona Švihlíková (ekonomka, Alternativa zdola)
Nikola Šimandlová (Iniciativa ProAlt)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

12.11. FINANČNÍ SLUŽBY A PENÍZE JAKO VEŘEJNÉ STATKY (leták v pdf)
Žijeme v éře financializace ekonomiky, která se odpoutává od reálné situace. Na tom vydělává úzká menšina na úkor většiny. Jak lze tento nepoměr obrátit? Představíme si různé alternativy, které se už mnoho let celosvětově promýšlejí.
Vystoupí: Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola) a Naďa Johanisová (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno)
Moderuje: Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera

5.11. KULTURA A UMĚNÍ JAKO VEŘEJNÉ STATKY (leták v pdf)
Hovořit budeme o kultuře a zvláště o živém umění a jejich vnímání jako veřejného statku. V kultuře a umění se prosadil pohled, že jde o nevýdělečnou činnost, které se lidé věnují tak nějak z plezíru. To umožňuje zneužívání umělců jako kvazidobrovolné či alespoň levné pracovní síly. Staví se proti tomu nově Výzva proti nulové mzdě. Zároveň řada lidí sama působila v amatérských uměleckých souborech nebo lidi z takových souborů zná. I oni by měli mít nějakým způsobem garantováno místo pro své působení.
Vystoupí: Jan Sapák (architekt, Česká komora architektů), Vít Havránek (teoretik a organizátor, Tranzit Display), Dušan Zahoranský (umělec a kurátor, Iniciativa Nulová mzda)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera

29.10. SHRNUJÍCÍ WORKSHOP: ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ, DŮCHODY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY, VEŘEJNÝ PROSTOR (leták v pdf)
V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích čtyř pondělních večerů Pražské školy alternativ. Jednotlivými tématy se poté budou zabývat čtyři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce budou prezentovány na konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Diskusní skupiny povedou: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie), Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt),
Lukáš Němec a Štěpán Lohr (Iniciativa ProAlt), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

22.10. Privatizace a deprivatizace veřejného prostoru (leták v .pdf)
Veřejný prostor za posledních dvacet let prodělal výrazné změny. Otevřel se svobodným aktivitám občanů ale stal se brzy i oblastí, kterou stále více okupují soukromé zájmy. Veřejný prostor ubývá na úkor soukromých zón a roste snaha regulovat a sledovat chování občanů tam, kde ještě zbývá. Prostor se stává komoditou a bez občanského odporu se bude dále vytrácet z našich sídel. Ochrana veřejného prostoru, jako prostoru občanského, je bojem o demokracii.
Vystoupí: Silvia Ruppeldtová (Utopia SK), Milena Bartlová (kunsthistorička, VŠUP) a Michaela Pixová (Prague Watch) – v jednání
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera

15.10. Privatizace a deprivatizace důchodového systému a sociálních služeb (leták v .pdf)
Mají být důchody nástrojem sociálního ochrany, nebo finančním produktem bank? Jaké jsou cíle a limity reformy důchodového systému? Je smyslem sociálních služeb zajišťování důstojné kvality života, nebo jde o neefektivní plýtvání penězi? A jak bychom měli vnímat sociální služby?
Vystoupí: Anna Šabatová (Český helsinský výbor), Vladimír Špidla (Masarykova demokratická akademie) a Erik Čipera (Asistence o.s.)
Moderují: Lukáš Němec a Štěpán Lohr (Iniciativa ProAlt)
Tisková zpráva
Kampaň Stop sociální reformě

Videozáznam večera

8.10. Privatizace a deprivatizace školství (leták v pdf)
Zaměříme se na současný stav základních, středních a učňovských škol, postavení vyučujících a výsledky školské politiky v oblasti vzdělanosti a úrovně absolventů a absolventek. Soustředíme se také na to, jakou roli hraje vzdělanost v naší společnosti: rezignovali jsme na kvalitu vzdělání a schopnost samostatně a kriticky myslet a vnímáme vzdělání jen jako směnný statek potřebný pro trh práce?
Vystoupí: Markéta Vondráčková (místopředsedkyně ČMOS PŠ - školských odborů), Petr Pavlík (Fakulta humanitních studií UK) a Dagmar Daňková(Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť)
Moderuje: Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt)
Inspirativní zdroje
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století
Sociální důsledky zavedení školného
S genderem na trhu. Rozhodování o dalším směřování náctiletých

Videozáznam večera

1.10. Privatizace a deprivatizace zdravotnictví (leták v pdf)
Debata věnovaná zdravotnictví vyjde od popisu situace v České republice. Funguje tu řada zdravotních pojišťoven, někteří podnikatelé budují impéria spojující pojišťovny, nemocnice i dodavatele některého zdravotnického zboží. Jistou alternativou je snaha stávající slovenské vlády omezit počet zdravotních pojišťoven na jednu. To bereme jako příklad snahy o posílení veřejného vlivu na zdravotnictví.
Vystoupí: Michal Sojka (tiskový mluvčí České lékařské komory), účastník/účastnice ze Slovenska v jednání
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera

24.9. WORKSHOP: WORKSHOP MAJETEK, VLASTNICTVÍ, ALTERNATIVY (leták v pdf)
V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích tří pondělních večerů Pražské školy alternativ. Jednotlivými tématy se poté budou zabývat tři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce budou prezentovány na konci večera opět v plénu.
Úvodní příspěvek a moderace: Vlasta Hábová (Alternativa Zdola)
Diskusní skupiny povedou:
Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)
Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera

17.9. ANALÝZA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE. KOMU CO PATŘÍ? JAKÉ JSOU TRENDY A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZMĚNY?
Žádná oficiální statistická data o majetku neexistují. Lidé v České republice jsou na otázky po majetku velmi citliví a často na ně odmítají vůbec odpovídat. Právě o majetku se ale budeme bavit během tohoto večera. Projdeme údaje z "šetření příjmů a životních podmínek v domácnostech" Českého statistického úřadu. Budeme popisovat nové skupiny bohatých lidí a hovořit o možnostech vyvlastňování. Pokusíme se i srovnat očekávání ekonomických reformátorů počátku devadesátých let s dnešním stavem rozdělení majetku.
Vystoupí: Ondřej Slačálek (politolog), Jiří Šteg (ekonom)
Moderuje: Patrik Eichler (novinář, Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera

10.9. CO BY MĚLO BÝT VEŘEJNÝM STATKEM? JAK MĚŘIT SPOLEČENSKOU PROSPĚŠNOST?
Odpověď na otázku, co má být soukromé a co by mělo být pod veřejnou správou, není vůbec samozřejmá. Názory i praxe jsou až extrémně rozdílné. Po globální vlně privatizace se začíná znovu debatovat o potřebnosti veřejných statků. Právě neoliberální politiky ukázaly zřetelně meze systému, ve kterém naprosto převládají soukromé zájmy a přivlastňují si i veřejné zdroje. Nepřekročitelnou mez kořistnického systému představuje samotná příroda - ponechat neobnovitelné zdroje pro soukoromé zisky vede ke katastrofě. A tak debata o veřejných statcích, kterými mohou být veřejnoprávní média, stejně jako vodní zdroje a zásobování vodou, je ve světě v plném proudu a je na čase, aby se rozvinula i u nás.
Vystoupí: Patrik Eichler (novinář, Masarykova demokratická akademie), Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera

3.9. FORMY VLASTNICTVÍ A JEJICH EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST
Majetek a právo vlastnit jsou materiálními základy svobody jednotlivce. Různé formy vlastnictví a jejich politické prosazování vedou ovšem také ke stratifikaci společnosti, k ovlivňování veřejného života a nezřídka i k útlaku. V cyklu Deprivatizace společnosti se budeme zabývat tím, jaké formy majetku jsou nejudržitelnější a jaké jsou cesty k nápravě.
Vystoupí: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha), Marek Hrubec (Centrum globálních studií), Vlasta Hábová (Alternativa Zdola)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)

Videozáznam večera

25. 6. 2012 - SPOLEČNÁ BUDOUCNOST VE SPOLEČNÉ DISKUSI
Zdá se, že základní jistotou současnosti je, že „takhle to dál“ nejde - v politice, v ekonomice, v našem vztahu k životnímu prostředí. Odpověď na otázku, „co s tím?“, kudy se tedy vydat, jaké jsou alternativy, je naopak velmi nejistá. I v rámci debat Pražské školy alternativ se ukazuje velké bohatství nápadů a přístupů a v jiných kruzích občanské společnosti tomu není jinak. Pokud se nechceme vzdát vlivu na budoucí vývoj, musíme se učit v rozhovoru hledat společná východiska a společné směry. Závěrečné setkání prvního letošního semestru je plánováno jako malá laboratoř takového rozhovoru o důležitých otázkách. Použijeme přitom metodu „diskusní kavárna“, která zaručuje, že všichni účastníci se mohou zapojit do rozhovoru.
Impulzy pro diskusi připraví: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha), Tomáš Tožička (Alternativa Zdola), Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie), Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola), Marek Hrubec (Centrum globálních studií), Milan Smrž (Eurosolar.cz)

18. 6. 2012 - SOUMRAK PÉČE: JE NADĚJE V SOLIDÁRNÍ EKONOMICE A SPOLEČNOSTI PÉČE?
Česká republika zažívá bezprecedentní proměnu sociálního systému a systému péče. Vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí deklaruje, že chce podporovat především rodinnou péči či péči v rodinném prostředí. Její „reformy“ a navrhovaná opatření však ukazují, co to znamená v realitě: privatizaci služeb o potřebné, která sebou nese zvýšené finanční náklady pro soukromé společnosti. Senioři si nemohou dovolit kvůli deregulaci nájemného setrvávat ve svých bytech, jsou kráceny příspěvky na péči a je zpřísňováno posuzování zdravotních problémů. Ženy s malými dětmi mají problémy s uplatněním v zaměstnání, protože nemají šance děti dostat do mateřských škol – kromě těch soukromých, které jsou ale většině lidí nedostupné, což je dostává do bludného kruhu. Nad tím, jak z tohoto všeho ven, se společně zamyslíme na semináři Pražské školy alternativ a budeme hovořit o možnostech solidární ekonomiky a investicích do veřejných služeb péče a dalších souvisejících politik.
Vystoupí: Tomáš Tožička (Educon), Linda Sokačová (ProAlt), Ilona Švihlíková (v jednání, Alternativa Zdola)

11. 6. 2012 - BEZDOMOVECTVÍ A CHUDOBA
Bezdomovectví jako aktuální sociální problém. Odhady počtu bezdomovců a vývoje. Aktuálnost prosazení práva na bydlení aspoň v nejzákladnější verzi. Konkrétní problémy a přístupy k řešení v Praze. Chudoba v ČR. Chudoba ve světě. Plnění Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Aktuální naléhavé potřeby, co řešit, jak řešit, co se dělá. To jsou témata a otázky, kterými se budeme zabývat.
Vystoupí: Eduarda Heczková (Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližnímu), Jan Kratochvíl (Alternativa Zdola), Pavel Pěnkava (útvar sociální prevence Úřadu m. č. Praha 1), Jan Kelbich (Dům Agape)
Moderuje: Václav Exner (Alternativa Zdola)

4. 6. 2012 - O ČÍNSKÉ KULTUŘE S PANÍ SONG
Feng-yűn Song vystudovala tradiční pekingskou operu a dodnes je aktivní zpěvačkou. Dále působí jako pedagožka a veřejnosti je známa jako organizátorka multikulturního hudebního festivalu Songfest.cz, který každoročně pořádá v několika městech v České republice. Už téměř 30 let cvičí tradiční čínské bojové umění tchaj-ťi. S Feng-yűn Song budeme hovořit o zkušenostech s životem ve dvou odlišných kulturních světech, jejích aktivitách a pohledu na evropskou, českou a čínskou kulturu.
Vystoupí: Feng-yűn Song
Uvádí a moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

28. 5. 2012 - KOMUNITNÍ MÉDIA
Vzpomínky na samizdat a spílání radničním novinám. Ani hyperlokální nemusí znamenat komunitní a ostatně je to jen nejistá móda. Alternativní koncepty shora i zdola: Veřejnoprávní nebo samofinancovaný deník. Praktické zkušenosti s tím, jak se dělají družstevní noviny v 21. století. Následuje svépomocná burza dalších zkušeností s papírem, mejlem, webem, fejsbukem a jinými sítěmi, která by měla vyznít informativně a povzbudivě.
Vystoupí: Jiří Plocek a Tomáš Koloc (Kulturní noviny), Jiří Guth (Novohradská občanská společnost)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

25. 5. 2012 (9:30-14:00) Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky – Proč a jak začít s družstevním podnikáním?
U příležitosti Mezinárodního roku družstev 2012, vyhlášeného 64. Valným shromážděním OSN pod heslem “Družstva znamenají lepší svět”, pořádá Pražská škola alternativ ve spolupráci s Alternativou zdola, o.i. a Klubem samosprávného lidového podnikání – Českou společností pro zaměstnaneckou participaci, o.s. v Praze dne 25. května 2012 workshop „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky – Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“
Kompletní program ke stažení zde

Videozáznam večera 1. díl
Videozáznam večera 2. díl

21. 5. 2012 - KREATIVNÍ ARCHITEKTURA ANEB NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZPACKANÁ MISE
Osobní prostor je klíč k pochopení měřítek kolem nás i širších souvislostí, proto jsme se rozhodli zkoumání veřejného prostoru obrátit trochu naruby. Dnešní pravidla výstavby domů určují do značné míry developerské firmy, představy lidí o bydlení a jejich nároky jsou formovány reklamně-mediálním průmyslem. Lze z těchto kruhů vystoupit? Se skupinou libereckých architektů Mjölk, která se v současné době podílí na přípravě festivalu Street for Art, se pokusíme na tyto problémy podívat z té nejširší, pokud možno vesmírné perspektivy.
Vystoupí: Mjölk - představitelé skupiny architektů.
Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií).

14. 5. 2012 od 17:00h - NEZAMĚSTNANOST – NEROZLUČNÝ PŘÍTEL DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI? (konference)
Nezaměstnanost – aktuální téma, které se týká statisíců nezaměstnaných a dalších potencionálně nezaměstnaných. Vláda ale nehledá řešení ve veřejných investicích do vzniku nových pracovních míst nebo posilováním postavení lidí, kteří nemají práci. Nezaměstnanost se řeší především represí, snižováním podpory v nezaměstnanosti a větší kontrolou (někdy až šikanou) nezaměstnaných, kteří vzhledem k počtu pracovních míst nemají šanci uplatnění na trhu práce najít. Máme tu systém DONEZ, kdy se nezaměstnaní musí povinně hlásit na poště, máme tu tzv. veřejnou službu, která nutí nezaměstnané zdarma pracovat i pro soukromé firmy a osoby. Na konferenci Pražské školy alternativ se vystupující zaměří na to, jak vypadá nezaměstnanost v České republice, jaké existují cesty z nezaměstnanosti a zda potřebujeme nové pojetí práce. Stranou nezůstane ani téma nucených veřejných prací.
Účast přislíbili: Renata Hanušová (nezaměstnaná), Dalibor Holý (ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ), Martin Potůček (Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK), Ilona Švihlíková (ekonomka, Vysoká škola mezinárodních vztahů).
Moderují: Linda Sokačová (Iniciativa ProAlt), Lukáš Němec (Iniciativa ProAlt)

Videozáznam večera

7. 5. 2012 - EVROPSKÁ INTEGRACE 2012
Jak se Evropská unie srovná s pokračující hospodářskou krizí a prohlubujícími se sociálními střety zvláště v členských státech na jihu kontinentu? Kam bude směřovat tandem Berlín-Paříž po francouzských prezidentských volbách? A jakým způsobem se do dalšího pokračování evropského projektu může zapojit Česká republika?
Vystupující budou upřesněni.
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

23. 4. 2012 - JAK A PROČ DNES VŮBEC DĚLAT ČASOPIS?
S tvůrci časopisu Umělec o tom, jak se mění podmínky a smysl vydávání časopisů obecně, jak lze na jedné straně rezignovat a zůstat u obvyklého experimentování a inovátorství anebo se „pouze“ snažit novou situaci pochopit, vyložit ji i zneužít ve svůj prospěch. Nejvýstižnější odpovědí na tyto otázky je každé jedno vydání časopisu. Přesto se však nakladatel Ivan Mečl, šéfredaktor Palo Fabuš a redaktorka Dita La Macho pokusí načrtnout možnost časopisu nikoli jako možnost publikovat „něco“ a psát „o něčem“, ale jako zas a znova realizovanou možnost ztělesnit hravé tázání se po světě, ve kterém žijeme.
Vystoupí: Ivan Mečl, Palo Fabuš a Dita La Macho (časopis Umělec)
Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

30. 4. 2012 - TEOLOGIE OSVOBOZENÍ
Na konci šedesátých let minulého století narušila teologie osvobození staleté poklidné soužití latinskoamerické katolické církve s místními oligarchiemi a diktaturami když vyhlásila, že skutečná víra se staví na stranu chudých. I když se Jan Pavel II. i současný papež pokusili toto duchovní zemětřesení zastavit, zprostředkovaně i přímo působí dosud. Bez organizování farností jako solidárních „základních obcí“, bez pedagogiky utlačených Paola Freireho, bez obrození původních indiánských komunit, podporovaného teology osvobození, by velmi pravděpodobně nedošlo k tak razantnímu politickému posunu celého kontinentu směrem k levicovým demokratickým konceptům. V Česku se o tom ví málo – využijte příležitost, dozvědět se víc.
Vystoupí: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha), Adam Borzič (básník)
Moderuje: Sandra Silná (farářka)

16. 4. 2012 - VÝZVY A POTENCIÁL FEMINISTICKÉHO HNUTÍ
Feministické hnutí představuje dynamický celek intelektuálních perspektiv vyznačující se živou vnitřní kritikou, která iniciuje úsilí o preciznější formulaci jednotlivých argumentů a zároveň napomáhá udržet zaměření feministické teorie na aktuální a určující problémy doby. Na setkání Pražské školy alternativ otevřeme současnou kritickou diskusi, která se odehrává uvnitř feministického hnutí a poukazuje na problematickou inkorporaci jednotlivých myšlenek a požadavků feministického hnutí do současného kapitalistického systému, který je využívá ke svojí legitimizaci a oslabuje původní ostří feministické kritiky. Budeme se ptát, jaké otázky jsou pro současné feministické hnutí zásadní a jak je možné zabránit zneužívání feministických idejí.

Vystoupí: Alena Wagnerová (česko-německá spisovatelka a publicistka), Zuzana Uhde (Social Watch)
Moderuje: Linda Sokačová (Ekumenická akademie Praha)

2. 4. 2012 - MĚSTSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GUERILLA GARDENING
K produkci potravin a zpracování bioodpadu nemusí sloužit jenom venkov. Také město má své možnosti a to nejenom zahrádkářské kolonie. V některých světových metropolích se pěstují až desítky procent na místě spotřebovávané zeleniny a ovoce. Využívají se k tomu parky, opuštěné plochy, balkony, střechy – a odhodlání obyvatel.
Vystoupí: Vilém Kerouš (student permakultury), Lucie Lankašová (sdružení KOKOZA - komunitní kompost a zahrada)
Moderuje: Milan Smrž (Eurosolar)

26. 3. 2012 - Sociální bydlení
Jak vypadá sociální bydlení v ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? Jaká je státní koncepce bydlení, jak je zaručeno právo na bydlení, jaké jsou možnosti využití příspěvku na bydlení a jak se bydlí důchodcům? Vedle popisu současného stavu a legislativních plánů se referenti zaměří i na otázku, jak mohou občané a občanské iniciativy usilovat o zlepšení.
Vystoupí: Milan Taraba (Sdružení nájemníků), Zdeněk Pernes (Rada seniorů),František Beneš
Moderuje: Václav Exner (Alternativa zdola)

19. 3. 2012 - Daně, moc a spravedlnost – kvadratura kruhu?
Do jaké míry jsou daně kategorií ekonomickou a do jaké míry kategorií mocenskou? Do jaké míry společnost formují? Jak ovlivňuje ideologie daňový systém? Jsou daně nutné? Mohou být daně spravedlivé a co to znamená? Jaký je dopad neoliberálního postoje k daňovému systému na společnost? Soupeří státy daňovými systémy nebo jinými faktory? Souvisí daňové podbízení a eroze demokracie? Jak zdaňovat? Jak souvisí moc politická a moc ekonomická? Daně jako krádež?
Vystoupí: Vladimír Prorok (docent katedry politologie VŠE Praha), Jiří Šteg (mluvčí ProAlt)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

12. 3. 2012 - Nebe na zemi nebo bordel?
S V. Havránkem o symbolice národní identity v českém umění po roce 1989 a aktivitách iniciativy tranzit a tranzitsiplay. V. Havránek bude sledovat na několika příkladech ze současného českého umění po roce 1989 procesy kulturní národní sebeidentifikace – tedy uměleckého vztažení se k symbolům a vizím českého národního programu anebo jeho negace po „Sametové revoluci“. Růžový tank Davida Černého (1991/2011), Srdce Jiřího Davida, logo AVU Milana Knížáka, logo ND Jana Šerých, Rafanů, Památník 17. listopadu Romana Týce jsou zvolené konkrétní příklady, v nichž se umělecká tvorba dotýkala problematiky formulovaní nové národní identity. Budeme také diskutovat o aktivitách iniciativy tranzit a tranzitsiplay mezi něž patří i nedávné vydání knihy F. Fanona Černá kůže, bílé masky v edici Postkoloniální myšlení.
Vystoupí: Vít Havránek (kurátor a ředitel iniciativy tranzit)
Uvádí a moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

Videozáznam večera - 1. část
Videozáznam večera - 2. část
Videozáznam večera - 3. část

5. 3. 2012 - Kultura protestu
Za poslední rok jsme mohli být svědky nejrůznějších protestů: od arabských revolucí, přes rozhněvané studenty v Británii a Rakousku, po španělské Indignados a americké hnutí Occupy. Stejně tak v České republice vidíme vzmáhající se kulturu protestu. Co mají jmenované protesty společného a v čem se liší? Jakou roli sehrávají sociální sítě jako Twitter a Facebook? A jaké nejrůznější formy protestu můžeme dnes pozorovat? Na tyto otázky se pokusí odpovědět náš seminář.
Vystoupí: Jan Májíček (Socialistická solidarita), Ondřej Lánský (ProAlt)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

Videozáznam večera - 1. část
Videozáznam večera - 2. část
Videozáznam večera - 3. část
Videozáznam večera - 4. část

27. 2. 2012 - Stanou se družstevníci blanickými rytíři české ekonomiky?
1. ledna 2012 začal Mezinárodní rok družstev, vyhlášený VS OSN pod heslem: „Družstva vytvářejí lepší svět!“ Česká družstva vybudovala již za c. a k. monarchie tak významné projekty jako pražskou Petřínskou rozhlednu, legendární „Posázavský pacifik“ (železnici Modřany - Čerčany - Dobříš) či Národní divadlo, a za 1. republiky mj. Pražskou ZOO. Koncem 80. let dosáhl věhlasu družstevní Agrokombinát Slušovice, který byl v roce 1990 rozbit. Současně bylo do ekonomických i morálních trosek uvrženo celé české družstevnictví.
Vystoupí: Magdalena Hunčová, Jaromír Císař (bývalý ministr MMR), František Stočes (Alternativa zdola)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie)

Videozáznam večera

20. 2. 2012 - Co dlužíme cizincům? Migrace, ženy a alternativy
Od 90. let postupně narůstá počet migrantek a migrantů, kteří žijí v České republice. Přístup státu k nim se však vyznačuje represivní politikou, která zaměstnavatelům otevírá široký prostor pro diskriminaci a porušování základních lidských práv. Žije česká společnosti na úkor migrantů a migrantek? Jsou zde porušovány mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika zavázala? V čem je situace migrantek odlišná? Jaký dopad má migrační politika na rodiny cizinců? Kudy vede cesta integrace? Jak souvisí feminismus s migrací?
Vystoupí: Petra Ezzeddine (FHS UK), Pavel Čižinský (Multikulturní centrum Praha), Hana Víznerová (socioložka)
Moderuje: Zuzana Uhde (Social Watch)

Videozáznam večera

13. 2. 2012 - Změna životního stylu
Pravděpodobně nejdůležitějším parametrem nezbytné proměny je změna životního stylu. Tím máme na mysli nejenom ekologické a sociální aspekty, ale současně odklon od panujícího vulgárního materialismu. Je třeba vytvořit nový interdisciplinární model, který se nebude vyhýbat výsledkům nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti vzájemného působení vědomí a hmoty.
Vystoupí: Milan Smrž (Eurosolar), Táňa Fišerová
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

6. 2. 2012 - Rosa Luxemburgová – Ubitý sen o svobodě a důstojnosti
„Svoboda znamená svobodu pro ty, co myslí jinak.“ Německá revolucionářka, narozená v polské židovské rodině, stála vždy na straně utlačovaných v opozici proti jakémukoli establishmentu. Věřila, že lidé si mohou vládnout sami a společně hledat nejlepší řešení. Byla zavražděna „demokratickými” silami levice a pravice 15. ledna 1919, ale její odkaz spontánní organizace, svobody a demokratického socialismu zůstává dál živý napříč generacemi.
Ve vzpomínce na výročí jedné z největších žen 20. století promluví:
Jan Májíček (Socialistická solidarita), Michael Hauser (Filosofický ústav Akademie věd ČR)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

Videozáznam večera - TVProAlt

19. 12. 2011 - Současná společnost v pasti peněz?
Jak vznikají peníze? Jakou roli mají centrální banky? Co to je měnová politika? Mají státy kontrolu nad penězi nebo peníze nad státy? Jsou finanční trhy opravdu jenom finanční? Je nutná inflace? Kdo je dnes suverén - státy nebo tzv. finanční trhy?
Vystoupí: Miroslav Kerouš (bývalý místopředseda ČNB)
Jiří Šteg (mluvčí a koordinátor makroekonomické skupiny Iniciativy ProAlt)
Moderuje: Tomáš Tožička (Educon)

12. 12. 2011 - Vizuální kultura, (trans-)gender a veřejné prostory města
Vztah mezi vizuální kulturou, genderovou reprezentací a veřejným prostorem města vybízí k diskusi o celé řadě problémů, vztahů a témat. O čem vypovídají reklamy v ulicích města, jak je vnímáme a jak se jim můžeme bránit? Do jaké míry a jakým způsobem nabízejí veřejné prostory města příležitost pro jiné než stereotypní a dominantní vidění? Prezentace pozvaných hostů a následná diskuse se zaměří také na možnosti a strategie uměleckých akcí a intervencí.
Vystoupí: Zuzana Štefková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Michal Šiml (umělec) Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

5. 12. 2011 - Idea univerzity pro 21. století: alternativní přístupy k neoliberálním reformám
Současná podoba a role univerzity (v novém jazyce terciárního vzdělávání) je vystavena kritikám z různých stran. Silný hlas zde mají tvůrci politik a politici, kteří zavádějí výrazné změny v oblasti vědy i vysokého školství. Dosavadní diskuse mají převážně instrumentální charakter. My chceme debatovat o roli univerzity ve společnosti i o významu znalostí utvářených a předávaných na vysokých školách. Pokusíme se diskutovat a formulovat ideu univerzity.
Vystoupí: Stanislav Štech (Pedagogická fakulta UK)
Karel Šima (Centrum pro studium vysokého školství)
Moderuje: Alice Červinková (ProAlt)

Videozáznam večera

28. 11. 2011 - Státní finance a jak se (ne)řídí
Rozpočtová odpovědnost a spravedlnost se stává zaklínadlem nejen české vlády. Jsou vyrovnané státní finance cílem existence státu? Co to vlastně je státní rozpočet, jak je strukturován, jaké jsou jeho zdroje, jaké je jeho užití? Je „boj“ o zdravé státní finance skutečně výrazem péče o stát? Nestal se mocenským nástrojem k prosazování neoliberálních principů, které erodují soudržnou společnost? Je poklonkování finančním kruhům, snižování korporátních daní a přesun daňové zátěže na občany jediným lékem na státní finace? Jaký je vztah politik v oblasti penzí, zdravotnictví, školství a sociální oblasti ke státnímu rozpočtu? Jak ohrožuje korupce státní finance?
Vystoupí: Jaroslav Ungerman (makroekonomický expert ČMKOS),
Jiří Šteg (mluvčí a koordinátor makroekonomické skupiny ProAlt)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera - 1. část
Videozáznam večera - 2. část
Videozáznam večera - 3. část
Videozáznam večera - 4. část

21. 11. 2011 - Bauhaus – inspirace pro veřejný i soukromý prostor
Bauhaus byl uměleckou školou, která působila v Německu v letech 1919-33. Dnes je označován jako nejvlivnější škola moderního umění a designu ve 20. století. Cílem výuky na této škole bylo spojit teorii a praxi, umění s řemeslem a technikou. Tento komplexní program vyžadoval také spolupráci různých profesí a sociálních skupin. Pozvaní odborníci se zaměří na některá vybraná témata, zejména na vztah Bauhausu a kolektivního bydlení a na studentky z Československa na Bauhausu.
Vystoupí: Hubert Guzik (Ústav teorie a dějin architektury, Fakulta architektury ČVUT, Praha),
Markéta Svobodová (Ústav dějin umění, Praha)
Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

Videozáznam večera

15.-16. 11. 2011 - Média a společenská změna, Polsko a střední Evropa (konference)
Volně přístupná konference věnovaná především praxi existence levicových médií ve střední Evropě se uskutečnila v Polském institutu (www.polskyinstitut.cz) v Praze (Malé náměstí 1, Praha 1; vchod z Karlovy ulice 27). Zúčastnili se zástupci Krytyky Polityczné, polského kulturně-politického sdružení a stejnojmenné levicové revue, Michał Sutowski a Magdalena Błędowska.

Videozáznam večera - Krytyka Polityczná a polská demokratická levice

Videozáznam večera - Médium coby reprezentant názorového prostředí

Videozáznam večera - Krytyka Polityczná a polská demokratická levice

14. 11. 2011 - Veřejné angažmá v praxi dnešní církve
Diskuse bude věnována otázkám veřejného angažmá duchovních a možnostem posilování dialogu mezi církvemi a ostatní veřejností (občanskými iniciativami, stranami, příp. odbory). Kromě českých příkladů se zastavíme také u diskuse vyvolané v polském prostředí zákazem veřejného vystupování, který známému polskému knězi a novináři, bývalému šéfredaktoru kulturně-společenského Tygodniku Powszechného Adamu Bonieckému vyslovili představitelé řádu, jehož je členem.
Vystoupí: Maciej Ruczaj (politolog, Polský institut), Jiří Silný (teolog, Ekumenická akademie Praha)
Moderuje: Patrik Eichler (novinář, Masarykova demokratická akademie)

7.- 9. 11. 2011 - Konference „České myšlení: česká filosofie a česká kritická teorie společnosti”
Konference se zaměří na dlouhodobě opomíjené téma: na české kritické myšlení o společnosti. Přispěje k reflexi přínosu českého myšlení ke světové filosofii a kritické teorii a tím i k formulaci našich odpovědí na současnou krizi. Akce se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1

7. 11. 2011 - Revoluce
Slovo revoluce se může zdát beznadějně zastaralé a spjaté se slovníkem marx-leninských brožurek. Ale nezačíná se dnes opět hovořit o revoluci či revolucích? Co však revoluce vůbec znamená v současné době? Může mít něco společného s revolucemi v minulosti? A jaké otázky myšlenka revoluce vyvolává? V jakém smyslu se dají nedávné události v arabském světě, Španělsku, Islandu a jinde chápat jako revoluce? A jak je to s rolí lidu, který se obvykle považuje za jejího hlavního aktéra? Není revoluce zatím pouze abstraktní pojem? Na tyto a jiné otázky se vystupující pokusí odpovědět ze tří odlišných úhlů pohledu.
Vystoupí: Michael Hauser (Socialistický kruh),
Petr Kužvart (Iniciativa za společenskou změnu),
Martin Škabraha (Filosofická fakulta Ostravské univerzity)
Moderuje: Tomáš Tožička (Educon)

31. 10. 2011 - Veřejnoprávní noviny, novinářská nezávislost
Německo má vlastní veřejnoprávní časopis – týdeník Das Parlament. Jeho kanceláře sídlí přímo v budovách Spolkového sněmu. Běžně si ho můžete předplatit. Nejde – na rozdíl od Parlamentních listů – o časopis skákající po jednotlivých senzacích. Jak Das Parlament vznikl? Kdo ho řídí a kdo platí? Co si můžete přečíst v jeho běžném čísle? To budou základní otázky dalšího setkání mediálního cyklu Pražské školy alternativ. Novinář Ulrich Miksch pak zvlášť promluví o psaní pro prestižní německojazyčný deník Neue Zürcher Zeitung a východoněmecký vysokoškolský časopis na přelomu osmdesátých a devadesátých let.
Vystoupí: Ulrich Miksch (novinář), Thomas Oellermann (historik)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

29.-30. 10. 2011 - Konference o participativní demokracii
Odkaz na akci : http://alternativazdola.cz/liferay/participace-obcanu-ucastenstvi

24. 10. 2011 - Zneužívání sociálních dávek
Zneužívání sociálních dávek patří mezi hlavní argumenty pro změnu legislativy v oblasti sociálního zabezpečení a omezování sociálního státu. Je ale zneužívání sociálních dávek opravdu tak velký problém, aby byla vedena relativně silná restriktivní politika vůči příjemcům těchto dávek? Jaký je celkový objem vyplácených sociálních dávek ve vztahu ke státnímu dluhu a výši rozpočtu? Není naopak téma politicky zneužíváno a využíváno? A pokud ano, kdo zneužívá zneužívání sociálních dávek? Akce je organizována ve spolupráci s iniciativou ProAlt (www.proalt.cz).
Vystoupí: Pevel Čižinský (advokát, mluvčí ProAlt), Ondřej Lánský (sociolog, mluvčí ProAlt), Tereza Dvořáková (FHS UK), Anna Šabatová (Katedra sociální práce FF UK)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

Videozáznam večera - TVProAlt

19. 10. 2011 - Česká zahraniční politika
Během léta vláda schválila novou koncepci zahraniční politiky ČR, připravenou Ministerstvem zahraničních věcí (MZV). Před schválení vládou muselo MZV koncepci po dosti povrchní kritice prezidenta Klause přepracovat. Jaké jsou skutečné problematické body koncepce? A kde představuje naši zahraniční politiku přínos? Diskuse bude dále zaměřená na konkrétní sporné okruhy. Na problematiku daňových rájů a mezinárodního zdanění. A dále na aktuální téma české politiky vůči blízkovýchodnímu konfliktu.
Vystoupí: Vladimír Špidla (Masarykova demokratická akademie), Miloš Balabán (CESES FSV UK), Irena Kalhousová (Asociace pro mezinárodní otázky), Tomáš Tožička (EDUCON o.s.)

POZOR! Akce se koná od 18:30, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2, poblíž I.P.Pavlova

17. 10. 2011 - Progresivní think-tanky v čase krize
Česká levice má několik platforem pro intelektuální práci. Mezi nejznámější patří CESTA, Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii a Masarykova demokratická akademie. Jsou české progresivní think-tanky ochotny k vzájemné spolupráci? Mají dostatečné struktury k tomu, aby mohli spolupracovat nejen spolu, ale i s intelektuálním zázemím politických stran a organizacemi občanské společnosti? Jakým tématům se dnes věnují? A čemu by se měli věnovat podle Vás?
Vystoupí: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie), Vít Klepárník (CESTA)
Moderuje: Tomáš Tožička (EDUCON)

10. 10. 2011 - Pirátské umění?
Současná společnost se označuje jako informační a je charakteristická dynamickým rozvojem nových technologií a sociálních sítí, které umožňují rychle získávat, sdílet a šířit data a informace. Se snadnou dostupností a digitálním šířením kulturní produkce se dostává do rozporu dodržování autorských práv. Jak překonat toto schizma? Argumenty tří odlišných názorových pozic nám představí diskuse mezi právníkem, který hájí zájmy autorů a autorek, obhájcem „pirátského“ využívání kulturní produkce a odborníkem na nová média a zároveň aktivním umělcem.
Vystoupí: Jiří Srstka (Dilia), Ondřej Profant (Česká pirátská strana), David Kořínek (Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

3. 10. 2011 - Rozvoj družstevního podnikání – naděje na lepší svět!
OSN vyhlásilo rok 2012 mezinárodním rokem družstev pod heslem „Družstva budují lepší svět!“. U baskického městečka Mondragon založil roku 1956 katolický kněz s pěti nadšenci malé výrobní družstvo. Přidávali se další a zřídili si vlastní pojišťovnu, banku, výzkumný ústav i univerzitu. V roce 2008 měli 92 000 zaměstnanců a obrat půl bilionu korun! V diskusi se budeme věnovat vzniku a vývoji družstev a také rozdílu mezi teorií a praxí družstevnictví.
Vystoupí: František Stočes (Alternativa Zdola), Karel Procházka (Alternativa Zdola), Bohuslava Boučková (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

26. 9. 2011 - Rozvojová strategie: východiska z krize (místo škrtů)
Je skoro jisté, že škrty ani nové půjčky (dluhy na základě tisku nekrytých peněz) nejsou východiskem ze současné chronické krize. O nutnosti změn mluví i notoričtí zastánci současného kapitalismu. Alternativou je iniciativa shora i zdola zaměřená na místní i globální rozvoj s aktivní rozpočtovou a přísnou monetární politikou, makroekonomickou kontrolou a formováním nové poptávky zaměřené na zvýšení životní úrovně obyvatel ve hmotné i kulturní oblasti.
Vystoupí: Václav Exner (Alternativa Zdola), Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola), Miroslav Kerouš (Alternativa Zdola), Miloslav Formánek (Centrum pro strategická a teoretická studia)
Moderuje: Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie).

19. 9. 2011 - Fair Trade
O existenci alternativního způsobu obchodování zvaného fair trade mají povědomí už mnozí, ale skutečná znalost, jak to všechno funguje a co spravedlivý obchod reálně přináší, tak rozšířená není. V každém případě jde o alternativní koncept, který je až nebezpečně úspěšný.
Vystoupí: Jiří Hejkrlík (Asociace pro fair trade),Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Moderuje: Karolína Silná (Ekumenická akademie Praha).)

Videozáznam večera

12. 9. 2011 - S Romanem Sikorou o masochismu
V rámci cyklu Současné umění ve veřejném prostoru se představí Roman Sikora, který patří mezi dráždivé postavy současné české dramatické tvorby. Zároveň jako divadelní kritik Deníku referendum pravidelně publikuje nezvykle otevřené a přímočaré recenze, které mnohdy vyvolávají polemický ohlas. V letošním roce nastudovalo Divadlo Letí v režii Martiny Schlegelové jeho hru Zpověď masochisty. Co vypovídá tato hra o stavu a směřování naší společnosti bude jedním z témat následné diskuse.
Vystoupí: Roman Sikora (dramatik)
Moderuje: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

Videozáznam večera - TV Solidarita

5. 9. 2011 - Konspirační teorie
Označit něco za konspirační teorii slouží hlavně médiím středního proudu jako nástroj k potlačování alternativního zpravodajství, investigativní žurnalistiky a svobodného bádání. Nálepka konspirační teorie umožňuje dané téma pominout, aniž bychom ho blíže zkoumali. Co jsou konspirační teorie? Jak vznikají? Kdo je jejich účastníkem a kdo odpůrcem? Jaká je společenská hodnota konspiračních teorií? Co je to informace, dezinformace nebo zpravodajská hra v kontextu globálních médií a internetu?
Vystoupí: Michael Hauser (Socialistický kruh)
Daniel Solis (Alternativa Zdola),Vladimír Prorok (politolog)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Videozáznam večera - TV Solidarita

27. 6. 2011 - Na konci prvního semestru Pražské školy alternativ se ptáme, kudy dál?
Na konci prvního semestru Pražské školy alternativ budeme debatovat o tom, jak odpovídá naše dosavadní nabídka alternativ potřebám společnosti, která se probouzí k občanské aktivitě a na která témata a jaké způsoby práce se zaměřit po prázdninách.

S příspěvky vystoupí Marek Hrubec (Centrum globálních studií), Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie) a Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií). Za Nadaci Rosy Luxemburgové vystoupí Joanna Gwiazdecká, moderovat bude Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha).

POZOR: Debata se tentokrát koná v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 319, již od 17.30 hodin.

20. 6. 2011 – S Pode Bal na téma monument
V dalším pořadu z cyklu Současné umění ve veřejném prostoru se představí umělecká skupina Pode Bal, která se od konce 90. let 20. století, jako jedna z prvních, soustředila převážně na politické umění. Se členy skupiny budeme diskutovat o jejich projektech, o současném umění a zvláště se zaměříme na kritické hledání významu toho, co vzniklo v minulosti.
Uvádí a moderuje Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií).

13. 6. 2011 - Všeobecný základní příjem: právo na lenost, nebo na přežití?
Seminář otevře otázku, zda by všichni občané měli pravidelně dostávat základní příjem (nehledě na jiné přijmy). Nebo by měli základní příjem dostávat jen někteří lidé? A proč?
Se svými příspěvky vystoupí Martin Brabec a Ondřej Štěch z Centra globálních studií. Moderuje Jiří Silný z Ekumenické akademie.

6. 6. 2011 - Síla veřejné debaty – česko-polské srovnání
Polskou část mediálního cyklu Pražské školy alternativ věnujeme rozdílům mezi veřejnou debatou v Polsku a v České republice. Polské publikum se při veřejných debatách zdá být angažovanější a věcnější, veřejný život živější než ten český. Budeme se ptát po souvislostech mezi kvalitou veřejné debaty a podobou médií. Zkusíme zformulovat, co z polské veřejné debaty může oživit debatu českou.
Úvodní příspěvek přednese politolog z Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj, moderuje Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie).

30. 5. 2011 - Potravinová soběstačnost
Zodpovědné vlády přijímají opatření ke zvýšení potravinové soběstačnosti svých zemí a k eliminaci rizik plynoucích z možného dopadu nedostatku potravin, resp. růstu jejich cen. Česká vláda však myšlenku zvyšování potravinové soběstačnosti odmítá v přesvědčení, že trh je dokonalou zárukou zajištění kvalitní a cenově dostupné výživy pro občany ČR.
Za Alternativu Zdola vystoupí Petr Tuček, Miroslav Kerouš a Zbyněk Fiala, moderovat bude Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha).

23. 5. 2011 - S Guma Guar o manipulacích
V dalším pořadu z cyklu Současné umění ve veřejném prostoru, se představí výtvarně-hudební aktivistická skupina Guma Guar. Budeme diskutovat zvláště o těch umělecko-aktivistických projektech, které reagují na manipulace politiků a veřejně působících osob, přičemž využívají ironii, kritickou reflexi a vlastní posuny významů.
Uvádí a moderuje Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií).

16. 5. 2011 - Bezdomovectví - charita není řešení
I u nás jsou lidé, kteří usilují o alternativní přístup k problému bezdomovectví a bojují s tradičními klišé a předsudky.
Vystoupí: JUDr. Jana Chalupová – právník a sociální pracovnice, Tomáš Havlín – redaktor Nového prostoru, a terénní sociální pracovníci s alternativními přístupy. Moderuje: Jakub Polák – nezávislý publicista

9. 5. 2011 - Válka a pacifismus
Hlavní proudy historie, filosofie i politologie se nám snaží namluvit, že svět bez válek není možný. Společnost postavená na násilí potřebuje přesvědčit své občany, že válka je pro lidstvo přirozená. Není to však jen pokroucený a manipulativní pohled na historii i na současnost? A pokud chceme žít v míru a bezpečí, co pro to můžeme udělat? Budeme se bavit o společnostech, které dokázaly žít po tisíce let v míru, o vývoji pacifistického hnutí a některých jeho aktivitách u nás i v zahraničí.
Tomáš Tožička, EDUCON - Společnosti míru v historii
Petr Macek, ETF UK - Pacifismus a jeho kořeny
Jana Jedličková, Svět bez válek - Mírové aktivity u nás a v zahraničí.

Videozáznam večera - TV Solidarita

2. 5. 2011 - Po kapitalismu: tržní a netržní socialismus
POZOR - seminář se vyjímečně koná v Městské knihovně, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (Malý sál)
Seminář bude hledat odpovědi na otázku, co by mohlo nahradit kapitalismus. Prof. David Schweickart (Chicago) objasní svoje pojetí ekonomické demokracie a sociální spravedlnosti. Zároveň představí svoji knihu, která byla právě přeložena z angličtiny. Hosta a diskusi uvede dr. Marek Hrubec (Centrum globálních studií). Překlad do českého jazyka bude zajištěn.

Videozáznam večera - TV Solidarita

25. 4. 2011 - Tichá alternativa
Akustický prostor, který se dnes ve městech vyznačuje všudypřítomným hlukem a zvukovým smogem, je prostor politický a veřejný. Jaké možnosti sebeobrany před nadměrným hlukem mají občané? O tom budou debatovat Pavel Holubec (ProAlt) a Miroslav Grund (Iniciativa proti zvyšování hlukových limitů), moderovat bude Milan Smrž (Eurosolar).

18. 4. 2011 - Informovaní občané? Mediální prostor v česko-německém srovnání
Další část mediálního cyklu PŠA začne srovnáním titulních stran a hlavních rubrik Mladé fronty DNES a německého deníku Süddeutsche Zeitung. Následovat bude pohled do zákulisí komunikace mezi politiky a médii a tvorby mediálního obrazu, jak probíhá u našich západních sousedů. Vystoupí novinář a diplomat Jan Šícha a historik Thomas Oellermann.

11. 4. 2011 - Večer s Rafany
V dalším pořadu z cyklu Současné umění ve veřejném prostoru budeme diskutovat s Rafany o jejich uměleckých projektech, utopiích a „vyšší kvalitě lidství”. Uvádí a moderuje Milan Kruzzieger (Centrum globálních studií).

4. 4. 2011 - Současná energetika a její alternativy
Další diskuzní setkání v rámci Pražské školy alternativ. Příspěvky přednesou a diskusi otevřou Milan Smrž (Eurosolar) a Roman Juriga (Pravoslavná akademie Vilémov).

28. 3. 2011 - Úvod do lokální ekonomiky
Co to je lokální ekonomika a proč je důležitá. Konkrétní příklady: komplementární měny, LETS, lokální multiplikátor atd. Jaké jsou perspektivy takových alternativních konceptů u nás? S příspěvky vystoupí Vlasta Hábová (KSLP) a Tomáš Tožička (Alternativa zdola), moderovat bude Jiří Silný (Ekumenická akademie).

Videozáznam večera - TV Solidarita

21. 3. 2011 - Postkapitalistické alternativy: ekonomická demokracie
Se svými příspěvky vystoupí Marek Hrubec (Centrum globálních studií) a Ilona Švihlíková (Alternativa zdola); moderovat bude Tomáš Tožička (Alternativa zdola). Na semináři budeme hledat odpovědi na otázky: Jaké existují alternativy vůči kapitalistickému uspořádání? V jakém smyslu jsou různé druhy ekonomické demokracie postkapitalistické? Jsou s nimi slučitelné zaměstnanecká samospráva, trh, státní nebo občanské plánování a společenské investice?

Videozáznam večera - TV Solidarita

14. 3. 2011 od 17:30 - O hranicích s Tamarou Moyzes. První pořad z kulturně uměleckého cyklu Kulturní harašení - současné umění ve veřejném prostoru
Tamara Moyzes bude prezentovat práce s izraelsko-palestinskou, slovensko-maďarskou a českou tématikou. Debatovat budou Zuzana Stefková a Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

Téměř každá hranice je potenciálním místem konfliktu a může představovat násilí, předsudky nebo zneuznání. Hranice je místem, kde se projevuje moc, kontrola a dohled. Může však být i místem setkávání různého, mísení a vyjednávání. O hranicích mezi národy, kulturami a lidmi, o projektech s izraelsko-palestinskou, slovensko-maďarskou a českou tématikou budeme diskutovat s Tamarou Moyzes (www.tamaramoyzes.info), která ve své umělecké tvorbě využívá nová média. Uvedená témata naznačují, že veřejný prostor nechápeme nacionalisticky a vymezený teritoriem státu.

7. 3. 2011 od 17:30 - Penzijní reforma: lži, pověry a realita
Aktuálně zařazené téma. Nad plány současné vlády budou debatovat Jiří Šteg, koordinátor makroekonomické skupiny ProAlt a Vít Samek, právní expert ČMKOS, člen PESu (Poradní expertní sbor k duchodové reformě, tzv. Bezděkova komise).

Videozáznam večera - TV Solidarita

28. 2. 2011 od 17:30 - Média jako prostor dialogu
Médium má být nosičem informací a komunikační platformou. Má poskytovat prostor pro rozhovor uvnitř jednoho ideového prostředí a dávat mu možnost rozhovoru s prostředími dalšími. Takto popsána v českém prostředí média z definice jakoby neexistovala. Kromě jiného chce debata přinést základní srovnání se situací v zahraničí.
Besdují lingvistický antropolog Tomáš Samek a redaktor Haló novin Karel Růžička. Moderuje Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)

21. 2. 2011 od 17:30 - Udržitelná architektura
Beseda v rámci cyklu Pražská škola alternativ, hovořit budou Vlado Milunić (architekt), Milan Smrž (Eurosolar), moderace Tomáš Tožička

14. 2. 2011 od 17:30 - Od krize k alternativám
Systém, který si nepřipouští možnost alternativ se nutně dostává do krize, jak jsme toho dnes svědky. Tím důležitější pro překonání krize jsou alternativy - ty už existující i ty, které se teprve rodí. Proto se pouštíme do projektu Pražská škola alternativ. Při jeho zahájení budeme diskutovat o tom, co alternativy znamenají v perspektivách ekonomie, ekologie, politiky, etiky nebo sociologie.
Rozhovor povedou: Ilona Švihlíková (Alternativa zdola), Milan Smrž (Eurosolar), Michael Hauser (Socialistický kruh), Jan Černý (Masarykova demokratická akademie), Jiří Silný (Ekumenická akademie) - a diskutující z řad účastníků.

Úvodní slovo (Jiří Silný)

Videozáznam večera - TV SolidaritaProjekt Pražská škola alternativ je podpořen Nadací Rosy Luxemburgové.


 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009