czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› QualiFair (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

QualiFair (dokončeno)

QualiFair (2008 – 2010)

Prodej fair trade výrobků v České republice neustále roste. S nárůstem poptávky se rovněž zvyšuje potřeba profesionalizace zaměstnanců a zaměstnankyň v oblasti prodeje fair trade. V případě spravedlivého obchodu nejde totiž o pouhý prodej potravin a rukodělných výrobků, ale nedílnou součástí fair trade je také vzdělávání a osvěta spotřebitelů/lek. Fair trade představuje zodpovědný přístup k lidem z rozvojových zemí a k životnímu prostředí. Tomuto přístupu je třeba se naučit a s tímto cílem byl koncem roku 2008 zahájen projekt QualiFair.

QualiFair – Zvyšování odbornosti pracovníků/pracovnic sektoru fair trade

Hlavním záměrem projektu je přispět k profesionalizaci k obchodování s fair trade produkty v České republice. Cílem je dosáhnout vyšší kvalifikace pracovníků a pracovnic v maloobchodní síti fair trade a podpořit tím odborný přístup k zákazníkům a zákaznicím. V současné době u nás existuje devět fair trade obchůdků a řada dalších prodejen biopotravin a přírodních či eticky vyrobených produktů, které také nabízejí fair trade výrobky.

QualiFair je mezinárodní projekt, na kterém se podílí Česká republika, Německo a Rakousko. Německá organizace DEAB (Sdružení pro rozvojovou politiku Baden-Würtenberg) je hlavní partnerkou Evropské komise, která projekt financuje. Za českou stranu projekt realizuje Ekumenická akademie a Asociace pro fair trade. V Rakousku to je komment (Společnost pro komunikaci a rozvoj).

Náplní projektu v České republice je realizace seminářů a školení a tvorba vzdělávacího manuálu, který bude sloužit jako hlavní studijní materiál o fair trade a o prodeji fair trade výrobků. Žádný podobný vzdělávací text určený profesionální veřejnosti u nás zatím neexistuje.

Obsah manuálu připraví poradkyně a poradci pro prodej fair trade výrobků. Výchozím materiálem je německý manuál Grundkurs Weltladen a řada dalších zahraničních i českých textů. Součástí školícího manuálu budou také případové studie z výrobních fair trade družstev v rozvojových zemích. Manuál je primárně určen pracovníkům/pracovnicím v maloobchodní síti, kterým bude také určeno školení k jednotlivým modulů manuálu.

V rámci projektu proběhnou čtyři testovací školení, na kterých bude manuál otestován a poté distribuován cílové skupině. Tento text bude moci vzhledem ke svému rozsahu a jedinečnosti sloužit také zaměstnancům/zaměstnankyním neziskového sektoru, kteří se zabývají fair trade, studujícím, kteří píší o fair trade odborné práce, ale i širší veřejnosti, která má o problematiku zájem.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009