czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Social Watch (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Social Watch (dokončeno)

CO JE SOCIAL WATCH?

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje právo každého člověka nežít v chudobě.

Síť Social Watch vznikla v roce 1995 s cílem nezávisle sledovat dodržování závazků, přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v Kodani v roce 1995 a na Konferenci o ženách v Pekingu v témže roce. Na těchto konferencích bylo poprvé definováno odstranění chudoby a rovnost pohlaví jako společný celosvětový cíl – jeden z hlavních vedle míru a lidských práv.

Social Watch vydává každoroční zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Výroční zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku.

Social Watch vyzývá vlády, OSN a mezinárodní organizace k odpovědnosti za naplnění národních, regionálních a mezinárodních závazků k vymýcení chudoby.

ČESKÁ KOALICE SOCIAL WATCH

Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 a hlavními tématy, na která se zaměřuje, jsou:

 • Chudoba a sociální práva
 • Rozvojová spolupráce
 • Genderová spravedlnost
 • Životní prostředí
 • Migranti a menšiny

Členy české koalice Social Watch jsou:

Alternativa 50+ - http://alternativaplus.cz/
Ekumenická akademie Praha – www.ekumakad.cz
Gender Studies - www.genderstudies.cz/
Fórum 50 % - www.padesatprocent.cz/
Trast pro ekonomiku a společnost - www.thinktank.cz/
NESEHNUTÍ - www.nesehnuti.cz/
Masarykova demokratická akademie - www.masarykovaakademie.cz/
Eurosolar - www.eurosolar.cz/

******************************

Název projektu: Podpora sociálního rozvoje: budování kapacit Social Watch koalic

Doba trvání projektu: 1. března 2008 – 28. února 2011

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem je zvyšování povědomí a mobilizace italské, české a polské občanské společnosti tak, aby požadovaly a podporovaly rozvoj veřejné politiky v souladu se závazky přijatými jejich vládami během konference OSN o sociálním rozvoji v Kodani. Zároveň se činnost zaměřuje na zvyšování povědomí a mobilizaci těch, co rozhodují (na národní i regionální úrovni).

Předkladatelé projektu - konsorcium:

 • UCODEP – nezisková organizace, Via Madonna del Prato 42, 521 00 Arezzo, Italy, www.ucodep.org, organizace se zabývá mezinárodní spoluprací (různé rozvojové projekty v jihovýchodní Evropě, Jižní Americe, Africe a Asii), vzděláváním a sociální a férovou ekonomikou, imigrací, fairovým (spravedlivým) obchodem a školením. Elisa Bacciotti, tel.: +39 0575 401780, fax: +39 0575 401772, e-mail: areaitalia@ucodep.org.
 • MANI TESE – nezisková organizace, Piazzale Gambara 7/9, 201 46 Milano, Italy, www.manitese.it, aktivity Mani Tese se týkají tří hlavních sektorů: solidární a rozvojové programy v rozvojových zemích; veřejné povědomí, informace a vzdělávání; vytváření povědomí, prosazování a lobbing. Mariarosa Cutillo, tel.: +39 0240 75165, fax: +39 0240 46890, e-mail: manitese@manitese.it.
 • Karat Coalition – nezisková organizace, Karmelicka str. 16/13, 01-163 Warsaw, Polsko, www.karat.org, www.womenslabour.org, Karat Coalition je mezinárodní organizace sídlící v Polsku, která se zaměřuje především na témata genderové rovnosti. Hlavní činnosti v současné době jsou: vytváření sítí; budování kapacit; rozšiřování povědomí, prosazování a lobbing; výzkum; vydávání měsíčního elektronického časopisu na téma genderové rovnosti; spravování internetového portálu. Joanna Szabuńko, tel.: +48 22 636 83 07, fax: +48 22 636 83 07, e-mail: secretariat@karat.org.pl.
 • Partneři projektu:

  Cílová skupina projektu:

  1. Budování kapacit: Social Watch koalice v Itálii, České republice a Polsku (organizace občanské společnosti sdružené v koalicích)

  2. Zvyšování povědomí a prosazovací aktivity: neziskové organizace a organizace občanské společnosti v Itálii, České republice a Polsku; italská, česká a polská veřejnost; ti, co v Itálii, ČR a Polsku rozhodují (na lokální a národní úrovni)

  Projekt Podpora sociálního rozvoje: budování kapacit Social Watch koalic je ze 75 % financován Evropskou komisí. Jeho česká část je z 15%  financována Ministerstvem zahraničních věcí ČR  (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci). Rozpočet projektu je 946 650,40 EUR.


   

   
   
   
  Ekumenická akademie

  Sokolovská 50
  186 00 - Praha 8 - Karlín
  tel./fax: +420 272 737 077
  ekumakad@ekumakad.cz
  www.ekumakad.cz
  IČ: 638 36 009