czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Social Watch (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Social Watch (dokončeno)

Odkazy:

Social Watch Česká republika

Mezinárodní síť Social Watch

Social Watch výroční zprávy ke stažení:

Česká republika: Krize ustupuje, ale společenská nesnášenlivost roste (pdf). Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2014.

Národní zpráva české koalice Social Watch (2013): Česká republika: Úpadek a rezignace (pdf)
Česká koalice Social Watch vydala novou národní zprávu monitorující rok 2012. Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Česká zpráva Social Watch 2010 (.pdf)
Česká koalice Social Watch přichází již počtvrté s výroční zprávou o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Zpráva s názvem Změny jsou nutné monitoruje rok 2010 v České republice.

Social Watch 2010 (.pdf)
Nové vydání zprávy Social Watch 2010 vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu.“ Snižování chudoby ve světě se nedaří podle plánu a splnění Rozvojových cílů tisíciletí je v nedohlednu. Ani ČR dopady krize neřeší konstruktivně. Zprávu na vyžádání zašleme v tištěné podobě, volejte 272 737 077 nebo pište na karolina@ekumakad.cz.

European Social Watch Report 2010 - Time for Action. Social Exclusion and Inequality in Europe and Beyond (.pdf)
V úterý 1. února 2011 představila koalice Social Watch v Evropském parlamentu zprávu o chudobě, sociálním vyloučení a nerovnosti v Evropě s názvem Čas k akci (European Social Watch Report 2010 Time for Action. Social Exclusion and Inequality in Europe and Beyond.). Přesto, že Evropa a Evropská unie především, jsou vnímány jako jakési bašty demokracie a sociální spravedlnosti, realita je naprosto odlišná.

Social Watch 2009 (.pdf)
Social Watch 2009 vychází pod názvem „Lidé na prvním místě". Zpráva poukazuje na to, že jedinou správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidsko-právní situaci ve světě, a také o dopadech ekonomické krize. Měřítkem pokroku je naplňování mezinárodních smluv týkajících se lidských práv a úmluv Mezinárodní organizace práce.

European Social Watch Report 2009 (.pdf)
Migranti jsou přínosem pro evropskou ekonomiku a pro blaho jejích obyvatel. A přesto jsou z nich často děláni obětní beránci. To je poselstvím první Evropské zprávy Social Watch 2009 Migrants in Europe as Development Actors: between hope and vulnerability (Migranti v Evropě jako rozvojoví aktéři: mezi nadějí a zranitelností). Zpráva se zaměřuje na spojení mezi migrací a rozvojem a rolí, kterou migranti hrají – jsou přínosem jak pro evropskou společnost, tak pro rozvoj v zemi jejich původu. Nicméně v Evropě má migrace obecně negativní konotaci, která se často odráží v evropských imigračních politikách zaměřených na bezpečnost.

Social Watch 2008 (.pdf)
Část mezinárodní zprávy Social Watch byla přeložena do českého jazyka a zde je k dispozici k volnému stažení a využití za podmínek uvedených v tiráži. Budete-li mít zájem o její tištěnou verzi nebo další materiály týkající se Social Watch, neváhejte se na nás obrátit!

Indexy ke stažení:

Zpomalování (Index základních schopností - Basic Capabilities Index, BCI 2010) (.pdf)

Na frontě chudoby klid (Index základních schopností - Basic Capabilities Index, BCI 2009) (.pdf)

Kde je to nejvíce třeba, ke zlepšení nedošlo (Index genderové spravedlnosti - Gender Equity Index, GEI 2009) (.pdf)

Příliš pomalý rozvoj (Index základních schopností - Basic Capabilities Index, BCI 2008) (.pdf)

Úspěchy a nezdary (Index genderové spravedlnosti - Gender Equity Index, GEI 2008) (.pdf)

Doplňky:

Plakát "Finanční architektura selhala... a jak vybudovat novou" (.pdf)

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009