czspenderu
Ekumakad.cz ›› Publikace ke stažení
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Publikace ke stažení

Sociální solidární ekonomika: příležitosti a výzvy

Leták Sociální solidární ekonomika: příležitosti a výzvy obsahuje příklady dobré praxe sociální solidární ekonomiky a zároveň předkládá výzvy, kterým tento sektor v Evropě čelí. Leták si můžete stáhnout a vytisknout ve formátu A3.

Sociální solidární ekonomika: příležitosti a výzvy

Jídlo nás spojuje - publikace k výstavě

Pokaždé, když otevřeme ledničku, stáváme se součástí globálního potravinového systému, který propojuje lidi ze severní a jižní polokoule, ovlivňuje ekosystémy a klimatickou změnu a také zásadně ovlivňuje to, jak lidé žijí. Platí to i naopak - lidé svým spotřebním chováním ovlivňují, jak tento systém bude fungovat a jaké dopady bude mít na naši planetu. A tento systém dnes zdaleka nefunguje bez problémů. O tom je výstava Jídlo nás spojuje a navíc se zaměřuje na specifické postavení žen. Výstava ukazuje, jak dopadá klimatická změna na zemědělství a produkci potravin, které jíme, jak složitá a energeticky náročná
je jejich distribuce a jaké jsou alternativy k průmyslové výrobě potravin, která mnohdy působí škody na lidech i přírodě. Z výstavy vznikla brožura, která shrnuje její obsah. Pokud budete mít zájem o tištěnou verzi, napište na e-mail karolina@ekumakad.cz, elektronicky si ji můžete stáhnout zde:

Jídlo nás spojuje

Příběh banánu (leták)

Jako spotřebitelé máme velkou moc a zároveň odpovědnost - svým nákupem můžeme ovlivňovat životy tisíců lidí, pro které jsou banány hlavním zdrojem příjmů.

Příběh banánu

Příběh tropického ovoce

Co vás napadne, když se řekne banány, mango nebo ananas? Teplo? Vůně? Sladko? Život pěstitelů a pracovníků, kteří pro nás tohle exotické ovoce pěstují, je ale pořádně hořký. Pracují v nedůstojných a často nebezpečných podmínkách za mizerné peníze a nemají moc možností, jak se bránit.

Příběh tropického ovoce

Fairtradová města (leták)

Proč je důležité nakupovat odpovědně a jaké možnosti mají města? Obsahuje mapu Evropy s konkrétními příklady aktivit na podporu spravedlivého obchodu.

Fairtradová města

Průvodce kampaní: Fairtradová města

V této brožuře naleznete to nejdůležitější, co potřebujete vědět a udělat pro dosažení titulu Fairtradové město.

Průvodce kampaní: Fairtradová města

Mysleme globálně, jednejme lokálně (leták)

Nově přijatá agenda Cíle udržitelného rozvoje (2015-2030) přichází s novými výzvami. Chcete se dozvědě jak podporou fair trade přispíváme k plnění těchto cílů a jak se do jejich plnění můžeme ve městech a obcích zapojit? Stáhněte si leták "Mysleme globálně, jednejme lokálně".Mysleme globálně, jednejme lokálně (leták)

Města v rozvoji (sborník)

Brožura Města v rozvoji obsahuje široké spektrum zapojování místních obyvatel do aktivit měst směřujících k udržitelnosti. Potravinová suverenita, zemědělská činnost v městském prostředí, rozvoj lokální ekonomiky, využití zeleně pro volnočasové aktivity, to vše jsou příklady z České republiky i ze zahraničí, které jsou v brožuře představeny.

Města v rozvoji

Otevřený prostor: Jídlo, zemědělství, krajina (sborník)

Sborník ze semináře Open space 2015 se věnuje tématům jako je ekologické zemědělství, potravinová soběstačnost, vlastnictví půdy a různým potravinovým iniciativám.

Otevřený prostor: Jídlo, zemědělství, krajina (sborník)

Za důstojný svět květin (leták)

Víte, že řezané květiny, které si kupujete v supermarketu nebo v květinářství, pravděpodobně cestovaly tisíce kilometrů, aby vás mohly potěšit? Proč tomu tak je a v jakých podmínkách se květiny pěstují? Obchod s květinami nabízí i alternativy, jaké, to se dozvíte v našem novém letáku „Za důstojný svět květin“.

Za důstojný svět květin

Objevte svět fair trade (leták)

Informační leták o fair trade a jeho pozitivních dopadech v zemích globálního Jihu. Obsahuje mapu světa s konkrétními příklady porušování pracovních podmínek a lidských práv a příklady, jak fair trade funguje.

Objevte svět fair trade

Nepodmíněný základní příjem

Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou ideou, jejíž zavedení do praxe by mohlo pozitivně změnit život mnoha lidem. Není proto divu, že vyvolává velké diskuse, a to nejen mezi jejími zastánci a odpůrci, ale také mezi jednotlivými zastánci. Zastánci si totiž chtějí ujasnit klady a důležitost základního příjmu pro mnoho skupin osob. Této diskusi přispívá také tato publikace, jejímž cílem je zprostředkovat inspirativní debatu o nepodmíněném základním příjmu českému čtenáři.

Nepodmíněný základní příjem

Průvodce kampaní: Fairtradové církve a náboženské společnosti

V brožuře získáte inspiraci, jak do kampaně Fairtradové církve zapojit váš sbor, vaši farnost, náboženskou obec nebo komunitu.

Průvodce kampaní: Fairtradové církve a náboženské společnosti

Průvodce kampaní: Fairtradové školy

V této příručce vám představíme, jak kampaň Fairtradové školy funguje a jak se do ní zapojit. Podrobně projdeme pět kritérií, která musí každá škola splnit a ukážeme konkrétní příklady, co všechno je možné v rámci kampaně dělat.

Průvodce kampaní: Fairtradové školy

Česká republika: Úpadek a rezignace

Národní zpráva české koalice Social Watch monitorující uplynulý rok 2012. Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Monitorovací zpráva Social Watch: Česká republika: Úpadek a rezignace

Politici selhali, na řadě je veřejnost

Monitorovací zpráva se zamšřuje na zhodnocení stavu chudoby i genderových nerovností ve světě i v ČR. Zpráva obsahuje reporty ze 13 zemí světa a několik podrobných analýz (dopady škrtů na ženy v Evropě, , analýza stavu sociálního bydlení v ČR atd.).

Politici selhali, na řadě je veřejnost_mezinárodní zpráva Social Watch

Sborník 06 Pražské školy alternativ

Šestý sborník Pražské školy alternativ se jmenuje "Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ"

Sborník 06 Pražské školy alternativ (.pdf)

Sborník 05 Pražské školy alternativ

Pátý sborník Pražské školy alternativ vychází pod názvem "Družstevnictví pro 21. století"

Sborník 05 Pražské školy alternativ (.pdf)

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 : Česká republika se řítí do smrtící spirály

Česká koalice Social Watch vydala novou národní monitorovací zprávu za rok 2011. Zpráva hodnotí stav ekonomiky, genderových nerovností, občanské společnosti, životního prostředí a postavení migrantek.

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2011 (.pdf)

Jak globálně vzdělávat

Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade. Základem katalogu je seznam materiálů pro globální rozvojové vzdělávání (GRV) a multikulturní výchovu (MKV), který vypracovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) ve spolupráci s dalšími členy FoRS – Českého fóra pro rozvojové vzdělávání. Seznam ARPOKu je zaměřen na publikace vydané českými, moravskými a slezskými neziskovými organizacemi. Přidali jsme některé další nové publikace a především rozšířili katalog o materiály vydané dalšími subjekty (nakladatelství, komerční organizace zabývající se vzděláváním, školy atd.). Zvláštní důraz jsme kladli na publikace, které pracují s fair trade. Spravedlivý obchod (fair trade) považujeme za ideální výukový nástroj jak pro globální rozvojové vzdělávání, tak pro multikulturní výchovu.

Jak globálně vzdělávat (.pdf)

1 | 2 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009