czspenderu
Ekumakad.cz ›› Publikace ke stažení
 
 

f_icon.svg.png

Newsletter:

Váš email

obchod_banner.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

pestujplanetu_logo_web.png

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Publikace ke stažení

Města v rozvoji (sborník)

Brožura Města v rozvoji obsahuje široké spektrum zapojování místních obyvatel do aktivit měst směřujících k udržitelnosti. Potravinová suverenita, zemědělská činnost v městském prostředí, rozvoj lokální ekonomiky, využití zeleně pro volnočasové aktivity, to vše jsou příklady z České republiky i ze zahraničí, které jsou v brožuře představeny.

Města v rozvoji

Mysleme globálně, jednejme lokálně (leták)

Nově přijatá agenda Cíle udržitelného rozvoje (2015-2030) přichází s novými výzvami. Chcete se dozvědě jak podporou fair trade přispíváme k plnění těchto cílů a jak se do jejich plnění můžeme ve městech a obcích zapojit? Stáhněte si leták "Mysleme globálně, jednejme lokálně".Mysleme globálně, jednejme lokálně (leták)

Otevřený prostor: Jídlo, zemědělství, krajina (sborník)

Sborník ze semináře Open space 2015 se věnuje tématům jako je ekologické zemědělství, potravinová soběstačnost, vlastnictví půdy a různým potravinovým iniciativám.

Otevřený prostor: Jídlo, zemědělství, krajina (sborník)

Za důstojný svět květin (leták)

Víte, že řezané květiny, které si kupujete v supermarketu nebo v květinářství, pravděpodobně cestovaly tisíce kilometrů, aby vás mohly potěšit? Proč tomu tak je a v jakých podmínkách se květiny pěstují? Obchod s květinami nabízí i alternativy, jaké, to se dozvíte v našem novém letáku „Za důstojný svět květin“.

Za důstojný svět květin

Objevte svět fair trade (leták)

Informační leták o fair trade a jeho pozitivních dopadech v zemích globálního Jihu. Obsahuje mapu světa s konkrétními příklady porušování pracovních podmínek a lidských práv a příklady, jak fair trade funguje.

Objevte svět fair trade

Nepodmíněný základní příjem

Myšlenka nepodmíněného základního příjmu je významnou ideou, jejíž zavedení do praxe by mohlo pozitivně změnit život mnoha lidem. Není proto divu, že vyvolává velké diskuse, a to nejen mezi jejími zastánci a odpůrci, ale také mezi jednotlivými zastánci. Zastánci si totiž chtějí ujasnit klady a důležitost základního příjmu pro mnoho skupin osob. Této diskusi přispívá také tato publikace, jejímž cílem je zprostředkovat inspirativní debatu o nepodmíněném základním příjmu českému čtenáři.

Nepodmíněný základní příjem

Průvodce kampaní: Fairtradové školy

V této příručce vám představíme, jak kampaň Fairtradové školy funguje a jak se do ní zapojit. Podrobně projdeme pět kritérií, která musí každá škola splnit a ukážeme konkrétní příklady, co všechno je možné v rámci kampaně dělat.

Průvodce kampaní: Fairtradové školy

Průvodce kampaní: Fairtradové církve a náboženské společnosti

V brožuře získáte inspiraci, jak do kampaně Fairtradové církve zapojit váš sbor, vaši farnost, náboženskou obec nebo komunitu.

Průvodce kampaní: Fairtradové církve a náboženské společnosti

Průvodce kampaní: Fairtradová města

V této brožuře naleznete to nejdůležitější, co potřebujete vědět a udělat pro dosažení titulu Fairtradové město.

Průvodce kampaní: Fairtradová města

Česká republika: Úpadek a rezignace

Národní zpráva české koalice Social Watch monitorující uplynulý rok 2012. Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, rodinné a sociální politice, postavení romské menšiny, genderové problematice, životnímu prostředí i politické situaci v zemi. Speciální přílohu zprávy tvoří odborné analýzy, které se věnují důchodové reformě a jejím dopadům (Radka Dudová), vývozu zbraní (Peter Tkáč a Milan Štefanec) a tzv. nové vlně dekonverze (Jan Keller).

Monitorovací zpráva Social Watch: Česká republika: Úpadek a rezignace

Politici selhali, na řadě je veřejnost

Monitorovací zpráva se zamšřuje na zhodnocení stavu chudoby i genderových nerovností ve světě i v ČR. Zpráva obsahuje reporty ze 13 zemí světa a několik podrobných analýz (dopady škrtů na ženy v Evropě, , analýza stavu sociálního bydlení v ČR atd.).

Politici selhali, na řadě je veřejnost_mezinárodní zpráva Social Watch

Sborník 05 Pražské školy alternativ

Pátý sborník Pražské školy alternativ vychází pod názvem "Družstevnictví pro 21. století"

Sborník 05 Pražské školy alternativ (.pdf)

Sborník 06 Pražské školy alternativ

Šestý sborník Pražské školy alternativ se jmenuje "Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ"

Sborník 06 Pražské školy alternativ (.pdf)

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 : Česká republika se řítí do smrtící spirály

Česká koalice Social Watch vydala novou národní monitorovací zprávu za rok 2011. Zpráva hodnotí stav ekonomiky, genderových nerovností, občanské společnosti, životního prostředí a postavení migrantek.

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2011 (.pdf)

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity

Tato publikace chce oslovit zejména ty, kteří se problémem planetární klimatické změny, jejích příčin a otázkami žádoucích a nezbytných reakcí na ni chtějí seriózně zabývat, protože si uvědomují, že naše odpověď jako jednotlivců, skupin, národů a celého lidstva bude rozhodovat o kvalitě života a možná i o samotné existenci lidské civilizace v podobě, v jaké ji známe dnes. Chtějí se víc dozvědět, ale chtějí také něco dělat.

Obsah: Úvod (Jiří Silný)
Klimatická změna a obnovitelné zdroje energie (Milan Smrž)
Negativní příspěvek České republiky ke změně klimatu a příklady občanských aktivit u nás i ve světě (Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová)
Chytrá nebo jaderná? (Edvard Sequens ve spolupráci s Martinem Sedlákem)
Strategie pro obnovitelné zdroje (Milan Smrž)
Energie pro všechny (Tomáš Tožička)

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity (.pdf)

Jak globálně vzdělávat

Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade. Základem katalogu je seznam materiálů pro globální rozvojové vzdělávání (GRV) a multikulturní výchovu (MKV), který vypracovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) ve spolupráci s dalšími členy FoRS – Českého fóra pro rozvojové vzdělávání. Seznam ARPOKu je zaměřen na publikace vydané českými, moravskými a slezskými neziskovými organizacemi. Přidali jsme některé další nové publikace a především rozšířili katalog o materiály vydané dalšími subjekty (nakladatelství, komerční organizace zabývající se vzděláváním, školy atd.). Zvláštní důraz jsme kladli na publikace, které pracují s fair trade. Spravedlivý obchod (fair trade) považujeme za ideální výukový nástroj jak pro globální rozvojové vzdělávání, tak pro multikulturní výchovu.

Jak globálně vzdělávat (.pdf)

Sborník 04 Pražské školy alternativ

Čtvrtý sborník Pražské školy alternativ vyšel pod názvem "Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti" a naleznete v něm následující texty:
Úvod: Je budoucnost zaměstnanosti v práci zadarmo?: Linda Sokačová
Kdo zneužívá sociální dávky?: Ondřej Lánský
Jak je to se zneužíváním dávek?: Anna Šabatová
Jak diskurs o „zneužívání dávek“ formuje praxi lokálních pracovníků oddělení hmotné nouze?: Tereza Dvořáková
Kde si nejlépe poradí s nezaměstnaností? Na poště: Linda Sokačová
Drábkovy reformy – cesta k nevolnictví: Lukáš Němec

Sborníky si můžete objednat na adrese Ekumenické akademie Praha, Sokolovská 50, 180 00 Praha 8 nebo na e-mailu karolina@ekumakad.cz. Publikace si můžete také vyzvednout osobně v obchodě Ekumenické akademie Praha Fair&Bio, Sokolovská 29, Praha 8 – Karlín, jen 100 metrů od stanice metra Florenc. Otevřeno každý pracovní den od 11:00 do 19:00.


Sbornik 04 Pražské školy alternativ

Sborník 02/03 Pražské školy alternativ

Do publikace s názvem „Systémové alternativy kapitalismu“ přispěla řada vědců a sociálních aktivistů:

Systémové alternativy kapitalismu:
Analýza současné krize: základní náčrt nového systému: Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)
Alternativní - komunitně orientované směry rozvoje: Miroslav Kerouš (Alternativa Zdola)
(Kontra)revoluční změny v soudobém kapitalismu: od zrušení osobní závislosti pracovníka, přes participaci, k jeho emancipaci nebo k novému nevolnictví?: Vlasta Hábová
V předvečer nových revolucí: Michael Hauser (Socialistický kruh)
Mír na počátku civilizace: Tomáš Tožička
Pacifismus: Petr Macek

Konspirační teorie:
Úvod do problematiky konspiračních teorií: Daniel Solis
Šidítko konspiračních teorií: Michael Hauser (Socialistický kruh)
Konspirační teorie - podstata a efekty: Vladimír Prorok

Sborníky si můžete objednat na adrese Ekumenické akademie Praha, Sokolovská 50, 180 00 Praha 8 nebo na e-mailu karolina@ekumakad.cz. Publikace si můžete také vyzvednout osobně v obchodě Ekumenické akademie Praha Fair&Bio, Sokolovská 29, Praha 8 – Karlín, jen 100 metrů od stanice metra Florenc. Otevřeno každý pracovní den od 11:00 do 19:00.


Sborník 02/03 Pražské školy alternativ

Sborník 01 Pražské školy alternativ

První sborník Pražské školy alternativ vyšel pod názvem "Od krize k alternativám" a nabízí kromě úvodu od Jiřího Silného následující texty:
Od krize k alternativám: ekonomický pohled
Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)
Postkapitalistické alternativy: ekonomická demokracie
Marek Hrubec (Centrum globálních studií)
O alternativách
Michael Hauser (Socialistický kruh)
Česká energetika - bída samozvané tradice
Milan Smrž (Eurosolar.cz)
Intervence současného umění do veřejného prostoru I. Historický kontext a motivace
Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)Sborník 01 Pražské školy alternativ

Naše odpovědnost za životy a zdraví lidí chudého Jihu : Je nejvyšší čas jednat

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun, Dalajláma, mnozí nositelé Nobelovy ceny stejně jako spousta dalších lidí na celém světě si kladou otázku, co dělat proti hrozbám vyplývajících z globální klimatické změny. Tvůrci mezinárodního divadelního projektu "Dramatická klimatická změna a Afrika" si tuto otázku kladou také. Kromě tří nových divadelních her přináší tento projekt, vedený Ekumenickou akademií, i tuto novou publikaci. Své aktuální příspěvky v ní zveřejnily i Greenpeace, Hnutí DUHA a Ekologický institut Veronica.

Naše odpovědnost za životy a zdraví lidí chudého Jihu : Je nejvyšší čas jednat (v .pdf)

1 | 2 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie Praha

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009