czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› 9 miliard u jednoho stolu (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

9 miliard u jednoho stolu (dokončeno)

Devět miliard u jednoho stolu: podpora role Evropy při prosazování potravinové a klimatické spravedlnosti

Přístup k potravinám ve světě je velmi nerovný. Problém hladu je považován za téměř neřešitelný, ale ve skutečnosti jde o výsledek lidské činnosti, která vytvořila nefunkční globální systém. I když se na světě vyprodukuje dostatek potravin pro všechny, více než miliarda lidí v rozvojových zemích trpí hladem. Na druhé straně, v domácnostech v Evropské unii se vyhodí až 50 % nezávadných potravin. Tento projekt je zaměřen na zvyšování povědomí o problému nespravedlivého a neudržitelného systému distribuce potravin a o možnostech jeho řešení.

Cíle projektu:

Cílem projektu je přispět k posílení role Evropy při zajištění spravedlivého a udržitelného globálního systému produkce a distribuce potravin..

Mezi dílčí cíle patří zvýšit zapojení spotřebitelů, firem a politických aktérů z 12 evropských zemí do podpory:

- spravedlivějšího a udržitelnějšího spotřebitelského chování

- praktik podporujících drobné producenty

- potravinové bezpečnosti.

Výstupy projektu:

Zvýší se povědomí občanů (především mladých lidí a spotřebitelů) z 12 zemí Evropské unie o důležitosti udržitelného a zodpovědného životního stylu a zesílí tlak na vlády a soukromý sektor, aby podpořili udržitelný způsob života a spotřeby.

Zastupci politické a ekonomické decizní sféry budou ochotnější podniknout kroky k vyřešení základních příčin hladu a zavést strategie, které budou mít pozitivní vliv na drobné producenty potravin v rozvojových zemích.

Aktivity:

1A) on-line a off-line kampaň – vytvoření a překlad kampaňových materiálů a jejich šíření, veřejné akce v rámci kampaně, zejména pro mladé lidi a spotřebitele

1B) Síťovací aktivity a šíření – vytvoření národní sítě organizací, které se zabývají potravinovou a sociální spravedlností, fairtradem a změnou klimatu.

1C) mediální akce – vytvoření mediálních materiálů týkajících se specifických témat (produkce potravin, obchod a spekulace s potravinami)

2B) Advokační aktivity – zaměřené na relevantní politické aktéry

2C) Aktivity zaměřené na soukromý sektor – realizace výzkumu zaměřeného na potravinářský a zemědělský sektor

Partneři projektu:

Oxfam Italy je organizace založená v roce 1976, která se zabývá rozvojovými a humanitárními projekty a zvyšováním veřejného povědomí o globálních problémech.

www.oxfamitalia.org/

Slow Food – mezinárodní hnutí, které má okolo 100 000 členů a působí ve 150 zemích. Hnutí usiluje o to, aby měl každý přístup k dobrému, čistému a férovému jídlu a prosazuje místní produkty a domácí odrůdy plodin.

www.slowfood.com/

Oxfam France - organizace založená v roce 1988, od té doby zrealizovala mnoho kampaní zaměřených na strukturální příčiny chudoby, zemědělství, potravinovou bezpečnost, klimatické změny a další.

www.oxfamfrance.org/

IGO (Instytut Globalnej Odpowiedzialności) je jednou z mála polských neziskových organizací, která vede vlastní výzkum a analýzu vztahů mezi zeměmi globálního Jihu a Severu a kombinuje je s kampaněmi a podpůrnými aktivitami na národní úrovni a vytváření sítí na úrovni evropské a světové. Mimo jiné má právě probíhající kampaně o záborech půdy a zemědělství.

www.igo.org.pl/

Oxfam GB byla založena v roce 1942 v Oxfordu a mezi její dosavadní výsledky patří úspěšné vedení mezinárodních kampaní na regionální i globální úrovni.

www.oxfam.org.uk/

Oxfam Solidariteit-Solidarité je belgická organizace založená v roce 1965. Jejím posláním je boj proti nespravedlnosti a chudobě v zemích globálního Jihu.

www.oxfamsol.be

Mani Tese je italská nezisková organizace s dlouhou zkušeností s kampaněmi zaměřenými na sociální, ekonomickou a environmentální spravedlnost.

www.manitese.it/

_eu-flag-jpeg-.jpg

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah projektu je zcela na odpovědnosti Ekumenické akademie a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. 

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}