czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Globální férovost (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Globální férovost (dokončeno)

Globální férovost - školy jako činitelé změny

Vzdělávání a výchova hrají důležitou roli v tom, aby se Evropané angažovali v naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Zejména aktivita mladé generace je v této oblasti velmi významná. Do školních osnov se již v různé míře prosazují globální témata, ale všude je potřeba dosahovat zlepšení jak obsahového, tak i metodologického.

Cíle projektu:

Projekt Globální férovost chce přispět ke zkvalitnění a rozšíření rozvojového vzdělávání, zejména k ukotvení rozvojových témat v učebních osnovách a praxi vzdělání. K tomu patří zejména zvyšování kompetencí učitelů a aktivizace žáků a studentů. Do procesu budou zapojeni i další zainteresované skupiny – úřady, veřejná správa, občanská společnost, podnikatelská sféra, univerzity a média.

Projekt tak přispěje ke zvýšení povědomí evropských občanů o jejich roli v globálním světě, pokud jde o překonávání nespravedlnosti a obtíží, kterým čelí rozvojové země. Občané mají být mobilizováni k podpoře rozvojových cílů tisíciletí. 

Výstupy projektu:

 • lepší integrace globálního rozvojového vzdělávání do systémů formálního vzdělávání
 • lepší motivace a kompetence učitelů k tématům globálního rozvoje a jejich zařazování do výuky
 • zvýšení povědomí a pochopení globálních rozvojových otázek u velkého počtu žáků a studentů a jejich následná aktivní občanská angažovano

Aktivity:

 • Poradenství pro školy při zařazování globálních témat do učebních plánů a programů, vytvoření návodů uplatnění dobré praxe pro školy, posílení dialogu s úřady a veřejnou správou o strategii zlepšování učebních plánů, posílení dialogu s rodiči a sítěmi zainteresovaných partnerů škol (podniková sféra, univerzity, občanská společnosti)
 • Vytváření učebních materiálů a kurzy pro učitele 
 • Aktivní spolupráce s učiteli při vyučování, pomoc se zaváděním nových dialogických a participativních učebních metod (např. tvorba loutek, hra na supermarket, globální divadlo, vzdělávací veletrh, on-line vzdělávací platforma pro žáky ze Severu a Jihu apod.). Důraz bude kladen na výměnu pozitivních zkušeností mezi partnery projektu a jednotlivými školami. Cílem je zmocnění žáků a studentů aby se stávali „aktéry změny“ - zapojili se do prosazování potřebných změn. 

Partneři projektu:

 • BGZ - Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (leader projektu) - Organizace se zabývá rozvojovými projekty, kontakty a vzděláváním. Je to instituce města Berlín. 

 • EPIZ - Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum - EPIZ se zaměřuje se trénink a podporu učitelů a vzdělávacích institucí zabývajících se globálním rozvojovým vzděláváním.

www.epiz-berlin.de

 • Leeds Development Education Centre - Organizace se zabývá zvyšováním povědomí o rozvojových tématech, rozvojových cílech tisíciletí apod.

www.leedsdec.org.uk

 • Welthaus der Diözese Linz (Welthaus Linz) - Vzdělávací instituce s dlouhodobou zkušeností v rozvojovém vzdělávání ve školách i směrem k veřejnosti.

http://linz.welthaus.at

 • Artemisszió Foundation - Organizace se věnuje rozvojovému vzdělávání se zaměřením na efektivnost rozvojové spolupráce, migraci, rozvojové cíle tisíciletí atd.

www.artemisszio.hu

 • Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE) - KATE má dlouhodobou zkušenost v oblasti rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje. Spolupracuje se školami.
www.kate-berlin.de
 • Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e.V. (GSE) - GSE se zabývá se vzděláváním a zvyšováním povědomí v oblasti rozvoje a sociálních práv.
www.gse-ev.de

_eu-flag-jpeg-.jpg

Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah projektu je zcela na odpovědnosti Ekumenické akademie Praha a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}