czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Jde to i jinak (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Jde to i jinak (dokončeno)

Jde to i jinak: možnosti boje proti chudobě a odstraňování genderových nerovností

Dobra trvání projektu:
6. 8. 2012 - 30. 10. 2013

Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvořit komplex dalšího vzdělávání, který podpoří rozvoj občanské společnosti v České republice. V rámci projektu bude podpořena gramotnost veřejnosti v oblasti občanských kompetencí, rovných příležitostí, zapojování občanů v oblasti ochrany lidských práv, předcházení rasismu a xenofobii, sociálně-ekonomických a environmentálních dopadů jednání v lokálním i globálním měřítku.

Aktivity projektu:
Projekt zahrnuje široké spektrum aktivit: od analýzy problematiky a zprostředkování výsledků cílovým skupinám, přes vzdělávací aktivity s nabídkou možností praktického zapojení nabytých dovedností (semináře, konference), až po atraktivní veřejné vzdělávací akce s nadregionálním dopadem (festival) či celostátní mediální kampaň.

Cílové skupiny:
Díky pestrému spektru aktivit projekt osloví širokou škálu cílových skupin z řad veřejnosti, nejvýraznější dopad předpokládáme u aktivních občanů, místních zastupitelů, či členů a dobrovolníků neziskových organizací či občanských iniciativ.

Realizátor projektu:
Ekumenická akademie Praha

Financování projektu:
Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financovaného Evropským sociálním fondem (ESF). Maximální výše finančního příspěvku na projekt je 2 146 216,87 Kč. 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}