czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Fairtradová města 2016-2018 (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Fairtradová města 2016-2018 (dokončeno)

Financováno Českou rozvojovou agenturou a probíhá v letech 2016–2018.  

Více než 1/2 světové populace žije v městských oblastech, v roce 2050 to budou již 2/3. Jsou to právě města a obce, které mají prostředky a kapacity udržitelně plánovat a ovlivňovat dění na lokální i globální úrovni. Udržitelný rozvoj tak nemůže být městy opomíjen.

Roli měst definují i Cíle udržitelného rozvoje, které jim věnují jeden celý cíl, a to cíl č. 11; “Udržitelná města”.

Projekt usiluje o to, aby tyto Cíle udržitelného rozvoje byla města schopna plnit prostřednictvím Místní Agendy 21. Zástupci měst a obcí jsou vzdělávání v oblastech SDGs a jsou jim poskytovány materiály a nástroje k tomu, jak přispívat k plnění těchto cílů na úrovni místních samospráv.

Hlavní cíle projektu:

  1. Aktivní zapojení obcí do podpory udržitelného rozvoje s cílem pozitivního ovlivnění spotřebitelského chování, zlepšení nákupní praxe institucí a prohloubení znalostí představitelů obcí.
  2. Pokračování v aktivní spolupráci s místními aktéry (školy, NNO, podniky, církve, veřejnost) v podpoře fair trade a udržitelného rozvoje.

Záměr projektu směřuje ke zvýšení povědomí české společnosti o udržitelném rozvoji. Projekt posiluje vědomí globální spoluodpovědnosti a vzájemné závislosti. Nabízí možnosti aktivního zapojení obcí, občanů a dalších aktérů do aktivit zaměřených na udržitelnou spotřebu a realizaci Cílů udržitelného rozvoje, zejména č. 11, 12 a 16.

     SDG 11: Udržitelná města a obce

    SDG 12: Odpovědná výroba a spotřeba

     SDG 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

Nepřímo však projekt působí i v plnění dalších cílů: 1, 2, 4, 5, 8, 13, 17 (propojenost fair trade s Cíli udržitelného rozvoje).

     SDG 1: Konec chudoby

     SDG 2: Konec hladu

     SDG 4: Kvalitní vzdělání

     SDG 5: Rovnost mužů a žen

     SDG 8: Důstojná práce a ekonomický růst

     SDG 13: Klimatická opatření

     SDG 17: Partnerství ke splnění cílů

Hlavní aktivity projektu 2016–2018:

  • Komunikace s místními samosprávami a síťování
  • Semináře pro místní samosprávy na téma udržitelného rozvoje a fair trade
  • Koordinace kampaně Fairtradová města a podpora zapojených měst
  • Národní fairtradová konference (10. listopad 2016) jako nástroj sdílení příkladů dobré praxe mezi městy, školami a církevními sbory
  • Tvorba publikací (např. brožura Fairtradová města: průvodce kampaní)
 

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}