czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Daň solidarity uvalena na drobné producenty kakaa z CONACADO
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Daň solidarity uvalena na drobné producenty kakaa z CONACADO

6. 5. 2007 - Klára Hendlová

Jako odpověď na žádost o podporu od malých pěstitelů kakaa v Dominikánské republice, vyvíjí společnost Rovné šance (Equal Exchange) tlak na prezidenta republiky, aby zrušil daň jejíž právní základ je nelegální a diskriminující. Daň byla uvalena na malé rodinné skupiny pěstitelů a drobné firmy produkující kakao, tradičně dominující ve výrobě kakaa v Dominikánské republice.

Do nedávné doby byl téměř veškerý vývoz kakaových bobů z Dominikánské republiky kontrolován několika mocnými rodinami, které mohly nakupovat kakao od drobných rolníků za nízké ceny a víceméně bez jakékoliv konkurence ostatních nákupčích. Tato situace se začala měnit během 90-tých let, kdy se drobní rolníci začali sdružovat a zakládali prodejní společnosti. Podobné úsilí dalo základ i kooperativě CONACADO, která je složená z 15 000 malých dominikánských producentů kakaa a v současnosti patří mezi největší vývozce certifikovaného ekologického a Fair Trade kakaa na světě.

Výpomoc členům

Jak podotýká CLARO, švýcarská společnost pro Fair Trade, hlavním cílem CONACADO je pomáhat členům dosáhnou lepšího zisku. Obvykle pěstitelé kakaa prodávají kakaové boby v nefermentované formě prostředníkům, a to za velmi nízké ceny. CONACADO platí přibližně o 25 % více za fermentované boby. Dalším cílem je pěstování kakaa v rámci ekologického zemědělství V praxi to znamená nižší náklady a přináší o 10% více zisků. Řada členů sdružení je již certifikována. I ostatní mohou garantovat, že nepoužívají žádné chemikálie. Jako podpůrné opatření pro zlepšování kvality a konverzi na ekologickou produkci nabízí CONACADO sdruženým farmářům vzdělávací kurzy a výhodné půjčky.

Jednou z důležitých oblastí působení je oblast ženských práv a jejich uplatnění. Ženská práce tradičně spočívala v louskání kakaových lusků a následné drcení bobů. CONACADO podpořilo vznik několika ženských sdružení po celé zemi. Ve třech z nich je zaměstnáno 230 žen při výrobě výrobků z kakaových vedlejších produktů. Tato práce nezlepšila pouze životní standard, ale také sociální prestiž těchto žen.

V Dominikánské republice působí kolem 40 000 pěstitelů kakaa, udává CLARO. Někteří z nich obhospodařují okolo deseti hektarů půdy a více než 90% z 6 500 členů CONACADO vlastní méně než 3 hektary. Vedle kakaa, coby hlavní a prakticky jediné tržní plodiny, pěstují základní potraviny, jako zeleninové banány, sladké brambory, rýži nebo citrusové plody pro vlastní potřebu nebo pro lokální trhy.

Nespravedlivé opatření

Pro tradiční dominantní vývozce kakaa znamená úspěšný růst CONACADO více konkurence, méně obchodů a tím i nižší zisky. CONACADO totiž v současné době prodává 20% místního kakaa, a to především špičkovým nákupčím, kteří se dříve Dominikánské republice spíše vyhýbali. Nicméně namísto podpory pro domácí úspěšné obchodníky, přinášející ekonomický rozvoj, jistoty a udržitelnost do zemědělství, přijala dominikánská vláda návrhy konkurentů CONACADO a zavedla pokuty pro jeho členy a další drobné farmáře. Před dvěma lety totiž tradiční vývozci kakaa požádali Národní úřad pro kakao (Tha National Cocoa Commission) - třístranné uskupení složené především ze samotných vývozců a členů ministerstva zemědělství - o zavedení vysoké a ironicky nazvané „Solidární“ daně za vývoz kakaa ve výši 124 US$ za tunu. To ovšem znamená značnou zátěž pro malé pěstitele neboť běžná exportní cena kakaa je pouze 1 400 US$ za tunu nebo méně. Proto je zisk velmi nízký. Mimoto jsou výnosy z této daně využívány na pokrytí dluhů, které způsobili sami tradiční vývozci kakaa. Za pouhé dva roky, kdy v květnu 2004 byla tato daň uvedena v platnost, zaplatili malí producenti kolem 9,86 milionu US$ v rámci daně za “Solidaritu“. V jejich boji za zrušení daně poukazuje CONACADO na fakt, že Národní úřad pro kakao nemá právo udělovat daně, natož aby tak svévolně činil v zájmu jednoho sektoru kakaového průmyslu na náklady druhých. Navíc, tato daň není ošetřena zákonem podle dominikánské ústavy.

Cesta za zrušením daně

Od roku 2004 se CONACADO a další organizace producentů zabývají otázkou jak dosáhnout zrušení „solidární“ daně Zatím bohužel bez výsledku. Z tohoto důvodu nyní oslovili prezidenta republiky, Leonela Fernandeze Reynu, aby zasáhl a zároveň žádají sdružení producentů v zemi i v zahraničí aby zasedli ke společným jednáním. Equal Exchange zareagovalo na tuto žádost o pomoc a vyzývá své partnery a kolegy z potravinářského průmyslu a hnutí Fair Trade, aby se také obraceli na prezidenta s žádostí o zrušení vývozní daně. Equal Exchange mimo jiné vyzývá jednotlivce, aby vyjádřili svou podporu. „Již dvacet let usilujeme o rovnost v globálním tržním systému, který obvykle udržuje chudobu drobných farmářů“, říká prezident Equal Exchange Rob Everts. „Nízké ceny komodit byly vždy problémem, ale v tomto případě se vláda a velké kakaové společnosti nesnaží malým producentům pomoci, ale záměrně omezují jejich působení a tím činí situaci ještě horší,“ dodává.

Zaměřeno na obchodní debatu

V září provedlo CONACADO aktualizaci problému a jejich mluvčí přinesl dobré, ale i špatné zprávy: „V současné době jsme zjistili, že ministerstvo obchodu USA přijalo jistá opatření, v rámci kterých uzavřelo dohodu o volném obchodu mezi Centrální Amerikou a Dominikánskou republikou. Tato dohoda je zaměřena na omezení podobných druhů opatření. Jinými slovy, buď Dominikánská republika omezí podobné daně nebo nebude využívat výhod plynoucích z dohod o volném obchodu se Spojenými státy,“ vysvětluje. „Ale jak jsme zmínili, někdy je těžké oddělit zrno od plev, a proto současný ministr zemědělství řekl zástupcům, že se snaží pro všechny, včetně CONACADO, o sepsání memoranda, které žádá omezení opatření, a to do doby kdy bude platná smlouva jejíž pomocí by tato opatření byla obnovena.“ Diplomatická mise vedená dominikánským ministrem průmyslu a obchodu Francisco Garciou z 10. října 2006 ve Washingtonu ponechala na Dominikánské republice aby projednala detaily dohody o volném obchodu mezi centrální Amerikou a Dominikánskou republikou. Garcia navrhl schůzky se zástupci ministerstva obchodu US a vlády a očekává se ukončení a kompletace změn smlouvy.

Co je CONACADO

Národní svaz dominikánských producentů kakaa – CONACADO je skupina 9 000 drobných pěstitelů kakaa v Dominikánské republice začleněná do systému Fair Trade. CONACADO se snaží o snížení závislosti na prostřednících při exportu jejich produktů na spotřební trhy. Vzhledem k tomu, že 90% plateb za kakao je realizováno v hotovosti, znamená prémiový příplatek za Fair Trade významný rozdíl v životech členů. CONACADO produkuje okolo 13 000 tun ekologického kakaa ročně a je certifikováno několika organizacemi včetně BCS, Bio Suisse, NOP a Demeter. Členové pěstují především variety Trinitario, Forastero a Criollo. CONACADO podporuje své členy:
• Technickou pomocí a vzděláváním o zvyšování kvality produktů.
• Bezúročné půjčky a dostupné úvěry.
• Vývozní výpomoc, která spočívá v poskytnutí skladových prostor a zajištění transportu plodin na trhy.
• Financování rozvojových projektů a propojení se zahraničními partnery.

Kakao CONACADO je produkt ekologického zemědělství a roste ve stínu ovocných stromů, které zajišťují potravinovou samostatnost farmářů. Prodej v rámci Fair Trade umožnil farmářům založení školky, která umožňuje dodávání levnějších rostlin pro produkci potravin vlastní spotřeby.

Na základě článku z časopisu Coffee & Cocoa International - October/November/2006 zpracovala Klára Hendlová Foto: Kakaový plod, Kooperativa Conacado, The Fairtrade Foundation

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}