czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Doporučujeme nové knihy
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Doporučujeme nové knihy

17. 11. 2008 -
Interkulturní dialog o lidských právech
Západní, islámské a konfuciánské perspektivy
Marek Hrubec (ed.)

Praha, říjen 2008
Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 28


Zvýšený zájem o interkulturní dialog odpovídá proměňujícímu se globálnímu uspořádání, které signalizuje, že vstupujeme do nové éry. Současné období charakterizuje posilování rolí nastupujících velmocí, jakými jsou Čína, Indie, Brazílie a další země, obnovování postavení Ruska a zvyšující se zájem o islámský svět.

Nová globální situace, vyznačující se stále větší pluralitou makroregionů a celých kultur, jež uplatňují svůj vliv, vyžaduje interkulturní dialog, který může přispět k odstraňování vzájemných napětí. Významným tématem tohoto dialogu se stávají lidská práva, mnohdy bohužel zneužívaná k ideologickým účelům.

Předkládaný sborník nenahlíží na dané téma pouze z euroamerického hlediska, jak tomu obvykle bývá. Je mimořádným souborem studií autorů pocházejících z různých kultur a analyzujících lidská práva ze svých různorodých – západních, konfuciánských či islámských – stanovisek. Jistě zaujme zejména ty, kteří se zajímají o spory mezi civilizacemi, o interkulturní dialog a o lidská práva z hlediska filosofie, sociologie, politologie, právní vědy či kulturních studií. Hlavním přínosem knihy je rozvíjení vzájemného uznání lidí z různých kulturních prostředí.

Své názory v publikaci představili: Joshua Cohen, Alessandro Ferrara, Jeffrey Flynn, Yash Ghai, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Marek Hrubec, Joseph Chan, Craig K. Ihara, Yasuaki Onuma, Norani Othman, Henry Rosemont jr., Leslie Sklair, David B. Wong.

Vydání knihy v tomto roce umožní čtenářům lépe porozumět diskusím, které se rozvíjejí jednak při příležitosti vyhlášení tohoto roku Evropským rokem interkulturního dialogu a jednak při příležitosti letošního 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv.

Editor publikace Marek Hrubec vede Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty University Karlovy v Praze.

Kniha je k dostání v běžné distribuci ve vybraných knihkupectvích

Nakladatelství Filosofia, 110 00 Praha 1, Jilská 1, tel. 222 220 721, fax 222 220 138
e-mail: filosofia@flu.cas.cz
Marek Hrubec a kol.
SOCIÁLNÍ KRITIKA V ÉŘE GLOBALIZACE
odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů

Praha, listopad 2008
Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30


Do knihy přispěli: Samuel Bowles (Santa Fe), Jerry Harris (Chicago), Ladislav Hohoš (Bratislava), Arlie Hochschild (Berkeley), Břetislav Horyna (Brno), Marek Hrubec (Praha), Jan Keller (Ostrava), Thomas Pogge (New York), William Robinson (Santa Barbara, California), Tong Shijun (Šanghaj), Oleg Suša (Praha), Nicolaus Tideman (Virginia), Peter Vallentyne (Missouri), Iris Marion Young (Chicago).

Ekonomická sféra je v současné době jednou z oblastí, v nichž globální změny vedou ke vniku největších sociálních napětí a konfliktů. Ekonomické nerovnosti vytvářejí zkušenost zneuznání a vyvolávají sociální kritiku jak na globálním Jihu, tak na globálním Severu, Českou republiku nevyjímaje. Úkolem teoreticky formulované sociální kritiky, jíž je věnována tato kniha, je pak zmíněné skutečnosti reflektovat.

Požadavky globální spravedlnosti jsou v knize nahlíženy a posuzovány z různých pozic, tak aby dobře vystihovaly pluralitu požadavků skupin osob, které jsou současným globálním uspořádání zneuznávány, ať už se jedná o globální chudé, o diskriminované ženy či o nižší a střední vrstvy.

Autorky a autoři přistupují k probíraným otázkám ze stanoviska kritické teorie, feminismu, marxismu, levicového libertarianismu a dalších interpretací. Nabízejí inspirativní a pronikavý soubor analýz klíčových problémů, příčin, důsledků i řešení ekonomické globalizace a globálního kapitalismu.

Kolektivní monografie je určena zejména těm (specialistům, novinářům, studentům i veřejnosti), kteří při zvažování daného aktuálního tématu zohledňují pohled globálních studií, filosofie, sociologie, politologie a ekonomie.


Kniha je k dostání v běžné distribuci ve vybraných knihkupectvích

Nakladatelství Filosofia, 110 00 Praha 1, Jilská 1, tel. 222 220 721, fax 222 220 138
e-mail: filosofia@flu.cas.cz


 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}