czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› EKOLOGICKY i EKONOMICKY NA ÚŘADECH A V KANCELÁŘÍCH
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

EKOLOGICKY i EKONOMICKY NA ÚŘADECH A V KANCELÁŘÍCH

7. 12. 2009 -
EKOLOGICKY i EKONOMICKY NA ÚŘADECH A V KANCELÁŘÍCH


Ekologie může být cestou ke snížení nákladů na provoz kanceláří – na úřadech i ve firmách. „Ekologický provoz kanceláře nemusí nutně znamenat vyšší náklady, jak se obvykle očekává,“ uvádí Kamila Danihelková, ředitelka Sítě ekologických poraden. U veřejných institucí ho lze dosáhnout s pomocí opatření při nákupu zboží a při běžném provozu. Provozní opatření (např. úpravy režimů vytápění, osvětlení, separace odpadů apod.) jsou často úzce spojena se změnou chování zaměstnanců. Nákupní opatření spočívají v upřednostňování výrobků a služeb, které jsou vhodnější z hlediska vlivu na životní prostředí. Důležitou součást tvoří i sociální zodpovědnost při nákupech, která se může promítnout preferencí zboží spravedlivého obchodu (Fair Trade) či výrobků chráněných dílen.

Ekologie v kanceláři není otázkou barevných košů a recyklovaného papíru, jak se často zjednodušuje. Opatření se mohou týkat úklidu s omezením chemických prostředků, efektivního osvětlení chodeb, organizace služebních cest, tiskáren a tisku (či netisknutí), pravidel pro pořádání veřejných akcí či vydávání prezentačních materiálů, provozu kancelářské techniky.

Ekoporadny se při spolupráci s úřady zaměřily právě na vyčíslení úspor (ekologických i finančních) např. při provozu výpočetní techniky. Velmi často se totiž poradci setkávají se skutečností, že se počítače i další spotřebiče po ukončení pracovní doby vypnou pouze do tzv. stand-by režimu. Režim "standby", kdy je přístroj jakoby vypnutý, jen připravený k rychlému zapnutí, což poznáme většinou podle svítící kontrolky, spotřebuje až 8% veškeré elektřiny. Tu spotřebovávají i v zásuvce zapomenuté nabíječky mobilů. Nejsnazším řešením je v tomto případě zásuvková lišta s červeným vypínacím tlačítkem, která se na noc i víkendy vypíná. Nebo vypínání speciálních „počítačových“ rozvodů, pokud jsou v dané organizaci zavedeny.
Pro ukázku výpočtu můžeme pro zjednodušení vzít jako model organizaci, kde se každý pracovní den pracuje na 100 počítačích. Roční úspora při důsledném odpojování počítačů ze sítě bude v tomto případě asi 7000 kWh, což odpovídá finanční úspoře asi 35.000 Kč. Z hlediska environmentálního to představuje úsporu asi 8t CO2.

Výpočetní technika je zároveň ukázkou toho, že kancelář může být nejen ekologická a ekonomická, ale i sociálně odpovědná. Jiří Silný z Ekumenické akademie informoval o možnostech, které poskytuje právo Evropské unie i České republiky při uplatňování ekologických a sociálních kritérií při veřejných nákupech. Mezinárodní projekt ProcureITfair, na kterém Ekumenická akademie participuje, se zabývá v tomto ohledu situací v elektronickém průmyslu a v jeho rámci vydala příručku pro udržitelné nakupování počítačů, která byla na konferenci představena. Více informací o tomto tématu lze nalézt na www.ekumakad.cz

Zmíněná témata diskutují dnes účastníci konference Eko-logicky/nomicky na úřadech i v kancelářích. Lektoři si pro ně připravili např. aktuální informace o chystaném souboru pravidel pro uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, o sociálně odpovědném nákupu výpočetní techniky či o možnosti, jak nechat úřad či organizaci certifikovat jako ekologicky šetrnou službu. Představeny jsou konkrétní příklady z konkrétních institucí. Program je doplněn o videoprojekce, výstavu a každý z účastníků dostane drobný kancelářský „eko“dárek.

V ČR se výdaje veřejné správy na konečnou spotřebu odhadují na 24% národního HDP. Pokud budou nakupovat „ekologicky“, mohou významně přispět k ochraně životního prostředí.
„Environmentálně příznivé chování úřadů může mít i další významné dopady,“ dodává Kamila Danihelková. „Pozitivně ovlivňuje své okolí – občany, návštěvníky, firmy. Např. pokud obecní úřad vyzývá obyvatele k separaci odpadů, může začít sám u sebe. Občany, kteří přijdou zaplatit poplatek za odpad, určitě potěší, pokud uvidí několik košů i v kanceláři příslušného úředníka. Svou poptávkou mohou veřejné instituce také zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu (dodavatelé reagují ochotněji a pružněji na větší objednávky z úřadů než na hlasy jednotlivých domácností). A na některých opatřeních (zejména z oblasti úspor energie či vody) lze i ušetřit.“ Podrobné informace na téma „zeleného úřadování“ jsou k dispozici na www.zeleneuradovani.cz


Kontakty:
Kamila Danihelková, Síť ekologických poraden, Tel: 596 111 281, 603 449 385, step@ecn.cz
Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica, petr.ledvina@veronica.cz
Jiří Silný, Ekumenická akademie, ekumakad@ekumakad.cz; 737574412


Konference se koná v rámci projektu Poradenství pro udržitelnou spotřebu, který řeší Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica. Projekt je zaměřen na rozvoj poradenství v oblasti udržitelné spotřeby veřejné správy. Cílem projektu je vytvoření know-how pro zavádění udržitelné spotřeby do veřejných institucí, zvýšení kvalifikace poradců a podpora spolupráce neziskového a veřejného sektoru.

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.“

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}