czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Elektronický průmysl podnikl další krok ve směru společenské a ekologické odpovědnosti
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Elektronický průmysl podnikl další krok ve směru společenské a ekologické odpovědnosti

1. 12. 2008 -
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Kampaň MakeITfair, evropský projekt organizace SOMO, zabývající se elektronickým průmyslem, zejména spotřebitelskou elektronikou, zdůrazňuje potřebu přijetí konkrétních opatření týkajících se práv pracujících, dopadů na místní komunitu a na životní prostředí. Kampaň publikovala zprávu, která nabízí konkrétní návrhy přístupu k těmto problémům. </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Dřívější výzkumné zprávy MakeITfair poukázaly na řadu problémů, které provází těžbu kovů pro elektronický průmysl, jako je znečišťování, využívání dětské práce, přispívání k ozbrojeným konfliktům, nucené přesidlování skupin obyvatel atd. Tento průmysl v současnosti vyžívá 35% světového cínu a 25% kobaltu. </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">V lednu 2008 zorganizovalo MakeITfair jednání u kulatého stolu o společenské a ekonomické odpovědnosti elektronických společností, na kterém zveřejnilo výsledky svých předchozích výzkumů. V&nbsp;důsledku toho setkání, a po následném vydání „Seznamu principů“ (http://makeitfair.org/companies/list-of-principles), přijaly firmy první opatření týkající se společenských dopadů výroby elektroniky. Zároveň vydaly prohlášení, že přijímají odpovědnost za řešení těchto problémů. (Více na <a href="http://makeitfair.org/companies/company-responses-to-the-makeitfair-list-of">http://makeitfair.org/companies/company-responses-to-the-makeitfair-list-of</a>.) </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Na výzvu Make IT Fair elektronické firmy zorganizovaly 19. listopadu 2009 „Zasedání o závazcích investorů“. Zde měli být představeny dosavadní výsledky a plány pro rok 2009. Cílem setkání je získat zpětnou vazbu od pozvaných nevládních neziskových organizací, stejně jako správy důlních společností a dalších představitelů distribučního řetězce, včetně zástupců organizací spotřebitelů. Na zasedání měla být projednávaná i zmíněná nová zpráva SAMO - „A Sputtering Process: An overview of the Platinum Group Metals supply chain“ z listopadu 2008 (dostupná online na <a href="http://somo.nl/publications-en/Publication_2811">http://somo.nl/publications-en/Publication_2811</a>). </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Výzkumník SOMO Tim Steinweg ke zprávě dodává: „Dodavatelský řetězec PGM může být označen jako řetězec s&nbsp;vysokým zastoupením různých korporací. To pak má rozsáhlý dopad na silová pole v&nbsp;rámci něj, jehož součástí jsou hráči s&nbsp;vysokou nákupní silou. Ti mohou hrát důležitou roli při prosazování vyšší společenské odpovědnosti řetězce. Nezávisle na obtížnosti kontroly jsou všechny zúčastněné společnosti odpovědné za utváření transparentnějšího a společensky a ekologicky odpovědnějšího dodavatelského řetězce. Naše zpráva identifikovala dvě možné cesty jak toho dosáhnout: nátlak veřejnosti, který by vedl k odpovědnějšímu přístupu dodavatelských řetězců, a větší využívání odpovědné recyklace.“ </font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Pro bližší informace kontaktujte: Esther de Haan +31-6-42243153 nebo Tim Steinweg ze SOMO: +31-20-6391291 Zpráva A Sputtering Process: An overview of the Platinum Group Metals supply chain je dostupná na http://somo.nl/publications-en/Publication_2811 </font></p>

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}