czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› EU vyzvána k uznání pozitivního přínosu migrantů
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

EU vyzvána k uznání pozitivního přínosu migrantů

22. 12. 2009 -

Migranti jsou přínosem pro evropskou ekonomiku a pro blaho jejích obyvatel. A přesto jsou z nich často děláni obětní beránci. Toto je poselstvím nedávno vydané první Evropské zprávy Social Watch.

Migrants in Europe as Development Actors: between hope and vulnerability (Migranti v Evropě jako rozvojoví aktéři: mezi nadějí a zranitelností), první Evropská zpráva Social Watch byla prezentována 8. prosince 2009 v Evropském parlamentu, pár dní před oslavou Mezinárodního dne migrantů, který je dnes, 18. prosince. Zpráva se zaměřuje na spojení mezi migrací a rozvojem a rolí, kterou migranti hrají – jsou přínosem jednak pro evropskou společnost, tak pro rozvoj v zemi jejich původu. Nicméně v Evropě má migrace obecně negativní konotaci, která se často odráží v evropských imigračních politikách zaměřených na bezpečnost.

Ačkoliv EU uznává pozitivní vliv migrace na rozvoj zemí původu migrantů, její imigrační politika má sklon zaměřovat se na předcházení a kontrolu migrace do Evropy. Její ‘spolupráce’ se zeměmi původu migrantů a tranzitními zeměmi se převážně skládá z nabídky podnětů jak zacházet s nelegální migrací. Poslankyně Evropského parlamentu Rita Borsellino varovala při prezentaci zprávy, že “uzavřená ‘pevnost Evropa’ není řešením nelegální migrace”.

Poslankyně Evropského parlamentu Franziska Keller, která zaštítila prezentaci zprávy, kritizovala EU za to, že svou politikou migraci vytváří: “EU se příliš zabývá bojem proti ilegální migraci, ale zároveň přispívá k jejím příčinám prodáváním zbraní, což ústí v konflikty, dotováním exportu zemědělských produktů a neférovými dohodami o rybolovu, které ničí místní životní podmínky.”

Zpráva též upozorňuje na to, jak nejsou dodržována lidská práva migrantů – uvnitř i vně hranic Evropy. Ve většině evropských zemí jsou migranti objektem rasismu a diskriminace, na což úřady reagují neadekvátně. Luciano Scagliotti z European Network Against Rasism (Evropská síť proti rasismu) na prezentaci zprávy vysvětlil: “Ve všech členských státech EU existují antidiskriminační zákony, ale často nejsou implementovány”. Eve Geddie z Platform for International Cooperation with Undocumented Migrants (Platforma pro mezinárodní spolupráci s neevidovanými migranty) dodala: “Migrantům chybějí základní životní standardy, což je v naprostém rozporu s vyhlašovanou sociální inkluzí v Evropě.” René Plaetevoet z organizace December 18 (18. prosinec) apeloval na země EU, aby ratifikovaly úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků, která bude v roce 2010 slavit dvacáté výročí.

Organizace občanské společnosti zapojené do sítě Social Watch vyzývají EU a národní instituce, aby uznaly významný ekonomický, sociální a kulturní přínos migrantů pro společnost. Jak ve zprávě připomíná Roberto Bissio, koordinátor Social Watch, “prosperita Evropy je z velké části postavena na pohybu lidí. Koneckonců jsme všichni produktem migrace.”

Kontakt: Louisa Vogiazides: Eurostep Policy assistant, tel. +32(0)494841801 - lvogiazides@eurostep.org

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilující o snížení chudoby a jejích příčin, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a realizace lidských práv.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}