czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Evropští křesťané se vyrovnávají s globalizací
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Evropští křesťané se vyrovnávají s globalizací

14. 3. 2005 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropští křesťané se vyrovnávají s globalizací

Tisková zpráva

7.3.2005

“Globalizující se hospodářství silně narušuje vztahy mezi lidmi a má tendenci posunovat rizika globalizace na individuální rovinu.” Takové bylo hlavní sdělení konference, jež se pod názvem `Čelit globalizaci; vize - alternativy - strategie', konala ve dnech 2.- 6. března v Čelákovicích u Prahy. Konferenci pořádala Ekumenická akademie Praha a Work and Economy Research Network in the European Churches ve spolupráci s Konferencí evropských církví. Konference navazovala na dvě předchozí setkání, organizovaná ekumenickým evropským hnutím v reakci na výzvy globalizace: první se uskutečnilo v Budapešti (Maďarsko) v roce 2001 a bylo určeno středoevropským a východoevropským církvím; to druhé v Soesterbergu (Nizozemí) v roce 2002 pro západní Evropu.

Dialogu na téma “jak se vyrovnat s negativními aspekty globalizace” se účastnilo na 55 účastníků ze všech regionů Evropy, z různých církví, občanských sdružení, univerzit a sociálních hnutí. Cílem bylo přispět k vybudování nových nadějných alternativ, spíš než opakovat všeobecně známé kritiky. Setkání bylo zaměřěno na zjišťování nedostatků a vyhledávání alternativ v těchto oblastech:

  • potraviny, zemědělství a život na venkově

  • práce, příjmy a čas

  • sociální a ekonomická práva

  • trh: lokální a globální alternativy

  • nadnárodní korporace a hospodářská demokracie

Globalizující se hospodářství směřuje ke “komodifikaci” stále rostoucího množství aspektů života. Rovněž přetváří potřeby v touhy, které nemohou být uspokojeny. Tyto dva procesy vážně škodí mezilidským vztahům a vedou k hospoářství, které působí destruktivně na životní prostředí a je sociálně neudržitelné. V protikladu k nadhodnocování významu trhu musí alternativní přístup klást velký důraz na lidské a společenské hodnoty. Alternativní přístup nabízí zdroje a know-how, které mohou stávající situaci změnit.

Současné hledání alternativ ke globalizaci má své kořeny v osobní zkušenosti. V mnohých oblastech se již mnozí lidé těší rostoucímu množství alternativ, přičemž tyto alternativy jdou ve své snaze dále než jen ke strategii přežití, uplatňované v extrémních situacích chudoby, hladu a sociální exkluze lidí a komunit, které jsou zasaženy nejzávažněji. Rovněž bylo zdůrazněno, že budování alternativ k současné globalizaci má kladný dopad na osobní a komunitní život. Důležitými elementy v procesu budování alternativ je obnovení solidarity, vzájemné sdílení a společné učení se.

Křesťanská víra a tradice povolává křesťany k tomu, aby se postavili chudobě a destrukci lidské důstojnosti a společenství - jevům, které doprovázejí hospodářskou globalizaci. Účastníci setkání zkoumali výklad a pojetí hospodářství v Bibli a v křesťanské tradici. Vyplývá, že nekontrolovaná ekonomická aktivita má za následek rostoucí nerovnost, chudobu a utrpení. Potřeba bez ustání intervenovat a upozorňovat na tyto negativní důsledky a potřeba jiného, realističtějšího přístupu k hospodářství a ekonomickému životu je pro křesťany a církve silnou motivací. Intervenovat by se přitom mělo ve prospěch globální spravedlnosti a ekologické udržitelnosti.

Zásadní je organizování a budování solidarity „zdola“; to jde ruku v ruce se snahou utvořit nový politický rámec pro hospodářství a ochranu sociálních práv. Účastníci setkání byli zajedno v tom, že církve a organizace s církvemi spolupracující mají k dosažení těchto dvou cílů čím přispět.

Plný text závěrečného prohlášení konference je k dispozici u organizátorů:

Jiři Silný

Ekumenická akademie Praha

Na Míčánkách 1,

101 00 Praha 10

Tel./Fax: +420 272737077 e-mail: ekumakad@volny.cz mobil: 604625486

Tony Addy

The Work and Economy Research Network in the European Churches(WEN)

Žitna 45,

110 00 Praha 1

Tel/Fax: +420 222211799

Email: tony.ecg@ecn.cz Mobile: +420 603 276910

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}