czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Jen nalívat další peníze nestačí: neziskové organizace celého světa volají z Prahy po zásadních reformách globální ekonomiky
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Jen nalívat další peníze nestačí: neziskové organizace celého světa volají z Prahy po zásadních reformách globální ekonomiky

3. 4. 2009 -
Jen nalívat další peníze nestačí: neziskové organizace celého světa volají z Prahy po zásadních reformách globální ekonomiky
2. dubna 2009
Tisková zpráva:
Praha, Česká republika – Právě skončený summit skupiny G-20 je zklamáním pro neziskové organizace z ČR, střední Evropy a zejména z chudých zemí. Kusé regulace a masivní sumy pro Mezinárodní měnový fond a podporu světového obchodu bez požadavků na reformu nijak neřeší příčiny globálních krizí. Biliónová injekce pro světové hospodářství, včetně dvacetiny pro nejchudší země, může dočasně zachránit některá pracovní místa a zabránit nejhorším sociálním dopadům. Ale nezakládá na novou tržní ekonomiku, kterou nutně potřebuje svět zmítaný důsledky dramatického selhání neregulovaných trhů, klimatických změn a rostoucí chudoby a nerovností.

HODNOCENÍ LONDÝNSKÉHO SUMMITU G20

Londýnský summit G-20 sice přinesl lepší výsledky než většina dosavadních setkání skupiny G-8, v žádoucích změnách mezinárodní politické a finanční architektury však pokročil jen velmi nepatrně. Vzletnou rétoriku nedoplňují dostatečná reflexe situace, ani důsledná a konkrétní opatření.

Chudé země dostaly příslib pomoci ve výši 50 miliard dolarů. Tato částka je sice vyšší než skeptické odhady před summitem, ale stále mnohem menší než ztráty, které nejchudší země utrpěly v důsledku krize, na jejímž vzniku nemají sebemenší podíl.

Adekvátní hodnocení si konečně odnášejí daňové ráje. Konkrétních mechanismů, které by přesvědčivě ukončily éru bankovního tajemství a omezily výnosný průmysl daňových úniků, však G20 nabízí jako šafránu.

Černé listiny i další kroky hrozí daleko přísnějším zásahem do činnosti malých a chudších daňových rájů, zatímco velká a mocná finanční centra v bohatých zemích rázným reformám unikají.

Opatření z komuniké učiní jen málo pro zastavení nelegálních úniků kapitálu z rozvojových zemí přes daňové ráje či jinými kanály. Změna mezinárodních účetních standardů pro nadnárodní firmy je stále v plenkách.

Závěry summitu nezmiňují žádnou snahu o řešení krize v co nejreprezentativnějším okruhu zemí. Obrovské částky pro MMF nejsou nijak podmíněny jeho reformou. Skupina G20 nevzala na vědomí práci expetních komisí OSN k finanční krizi.

V závěrečném komuniké pak zejména chybí jasná kritika stávajícího ekonomického modelu. Největší světové ekonomiky nenaplnily sliby před loňským summitem G20 ve Washingtonu o tom, že „finanční systém postaví na nových základech“.

ALTERNATIVY NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

Právě na obrysech nového systému se ale včera v Praze na konferenci „Svět v krizi – jaké reformy globální politiky a ekonomiky?“ [1] dohodly zhruba dvě desítky nevládních organizací z celého světa. Hlavní poselství světovým politikům a zejména evropským ministrům financí před jejich neformálním zasedáním v Praze 3. a 4. dubna zachycuje závěrečná deklarace [2].

Petr Lebeda, ředitel neziskové organizace Glopolis, která konferenci pořádala, říká:
“Představitelé občanské společnosti, kteří se sešli v Praze ze střední a východní Evropy, těžce zasažené krizí, i z jiných částí světa, se navzdory odlišné historické zkušenosti shodují v názoru na řešení ekonomické krize. Opatření navrhovaná největšími světovými vládami, přinesou pouze rychlou úlevu a kosmetické úpravy. Krize přitom narůstá do obrovských rozměrů. Každým dnem je zřejmější, že globální kasino, v nějž se světové hospodářství proměnilo za poslední čtvrstoletí, se musí transformovat. To nebude možné provést přes noc, půjde o náročný a nákladný proces. Nové paradigma a refomy klíčových institucí jsou však nadosah více než kdykoliv předtím. Potřebujeme odvážné reformy, založené na principech sociální a ekologické spravedlnosti, nikoliv pokračování dlouhodobé nezodpovědnosti světových politiků.“

Pražská deklarace vyzývá hlavy světových mocností a ekonomické a finanční ministry k tomu, aby (se):
- zasadili o efektivní regulaci trhů a ekonomiky, které zohledňují veřejný zájem, zejména zájmy nejchudší obyvatel a planety
- zrušili dominantní postavení financí nad skutečnou ekonomikou a eliminovali možnosti finančního sektoru a konkrétních finančních společností vydírat celé státy
- zaručili, že řešení finanční a ekonomické krize neodvrátí pozornost od klíčových jednání o klimatických otázkách, která tento rok proběhnou
- zajistili spravedlivé zdanění zejména kapitálových příjmů, velkých firem a emisí CO2 na mezinárodní i národní úrovni
- zasadili o větší průhlednost, reprezentativnost a odpovědnost mezinárodních a regionálních finančních institucí – zejména Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Světové obchodní organizace a regionálních rozvojových bank.
- podpořili rozvojové země v realizaci jejich národních rozvojových cílů a přestali je tlačit k hlubokému, rychlému a plošnému otvírání jejich ekonomik
- zajistili, že všechny záchranné balíčky podpoří spravedlivou zelenou ekonomiku

Pro více informací se obracejte na:
V češtině:
Petr Lebeda
Ředitel, Glopolis
Tel: +420 777 561 107
Email: lebeda@glopolis.org

V angličtině:
Greig Aitken
CEE Bankwatch Network
Tel: +420 605 216 705
Email: press@bankwatch.org

1. Konference „Svět v krizi – jaké reformy globální politiky a ekonomiky?“ byla organizována Pražským institutem pro globální politiku - Glopolis za podpory:
Action Aid, Bretton Woods Project (Velká Británie), CEE Bankwatch Network, Christian Aid, EURODAD, European Alternative Economic Memorandum, Hnutí Duha, Greenpeace Česká republika, Nadace Heinricha Bölla v Praze, International Forum on Globalization (USA), New Economics Foundation (Velká Británie), Social Watch (Uruguay), Tax Justice Network, Third Work Network (Malajsie), Vedegylet – Protect the Future (Maďarsko), WEED - World Economy, Ecology & Development Assoc. (Německo).
2. Pražská deklarace „Transforming the World in Crisis“ je k dispozici na: www.glopolis.org

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}