czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Lidská práva v krizi?
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Lidská práva v krizi?

1. 4. 2009 -
Poprvé v České republice vychází pod názvem „Odpověď zní: lidská práva“ česká verze mezinárodní zprávy Social Watch za rok 2008. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě a také o dopadech počínající ekonomické krize. Měřítkem pokroku je naplňování mezinárodních smluv týkajících se lidských práv a úmluv Mezinárodní organizace práce.
Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa.

Zvláštní pozornost Social Watch věnuje situaci žen a pro sledování pokroku v genderové spravedlnosti byl vyvinut speciální Gender Equity Index – Index genderové spravedlnosti, který postihuje postavení žen v oblasti vzdělání a v ekonomické a mocenské sféře. V roce 2008 patří Česká republika k několika málo evropským zemím, kde se postavení žen zhoršilo.
Pokud jde o rozvojové země, i tam se ukazuje příliš pomalý pokrok i při dosahování nejzákladnějších předpokladů rozvoje, jak je sleduje Basic Capabilities Index – Index základních schopností.

Při příležitosti českého vydání zprávy Prahu navštívil Roberto Bissio, novinář a vědec z Uruguaye, ředitel Third World Institute a koordinátor sítě Social Watch. V úvodu zprávy píše, že v úsilí o rozvoj a při řešení globální ekonomické krize musí být „lidská práva výchozím bodem a nikoli nějakým vzdáleným budoucím cílem“.
Proto je třeba, aby opatření přijímaná při řešení krize neopomíjela situaci chudých ve světě. Krize může být šancí, pokud se podaří nastavit globální politickou a ekonomickou architekturu spravedlivěji než tomu bylo dosud.

Mezinárodní zpráva poprvé obsahuje také zprávu za Českou republiku, kterou připravila česká koalice Social Watch. „Omezování lidských práv na poli sociálním můžeme sledovat i v České republice. Ztížení přístupu nejchudších k základním zdravotnickým službám, rostoucí sociální vyloučení, genderová nerovnovnost a rostoucí xenofobie jsou základními problémy, které musíme řešit,“ říká editor české zprávy, Tomáš Tožička.Další informace:
Tomáš Tožička, 603866054, tozicka@mybox.cz
Jiří Silný, 737574412, ekumakad@volny.cz

Zpráva ke stažení: http://www.ekumakad.cz/socialwatch/texty.shtml
Na požádání vám zašleme zprávu v tištěné podobě.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}