czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Návod na budování sociální zodpovědnosti v mezinárodním elektronickém sektoru
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Návod na budování sociální zodpovědnosti v mezinárodním elektronickém sektoru

13. 11. 2009 -
Návod na budování sociální zodpovědnosti v mezinárodním elektronickém sektoru

Nově vydaná kniha Reset nabízí konkrétní a ambiciózní řešení


Nová kniha “Reset” nabízí výrobcům elektroniky pomoc při řešení otázek lidských práv a životního prostředí. Reset bojuje za důraznější zapojení občanských společností a odborů - to je jeden z klíčových bodů této publikace vydané dánským CSR a sítí GoodElectronics. Nabízí také analytický přehled selhávající efektivity sociální zodpovědnosti firem (corporate social responsibility (CSR). Poskytuje příklady moderních inovací a popisuje kroky, jak můžou firmy zlepšit své působení jak na poli sociálním, tak v případě životního prostředí.

Sociální zodpovědnost firem bohužel ještě není něco, co by firmy považovaly za jádro svého byznysu. Reset – Corporate Social Responsibility podává ambiciózní vizi CSR. Za základní principy realizace efektivní CSR politiky tvůrci považují zodpovědnost, zájem podílníků, transparentnost a kontakt s veřejností.

Kniha Reset popisuje vliv globálního elektronického sektoru na společnost, dělníky a prostředí. Nabízí vhled do závažných problémů vyskytujících se v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce –získávání kovů pro výrobu elektroniky, samotná produkce a take nakládání s odpadem. Problémy taktéž zahrnují zajišťování zdrojů v zónách konfliktu, pohlavní diskriminaci, zvyšující se pracovní nejistoty, zdravotní rizika pro pracující a místní komunitu, problémy se skládkami v rozvíjejích se zemích a dětskou práci.

Mezinárodní koordinátorka společnosti GoodElectroni Pauline Overeem řekla: “Jednou z nejpalčivějších otázek v produkční fázi je nedostatek respektu k svobodě asociací, právu kolektivních slev, neumožňování pracujícím stěžovat si na pracovní podmínky, včetně dlouhé pracovní doby, nucených přesčasů, nízkých mezd a ostatních druhů diskriminace.”


Nedostatek efektivních regulací a adekvátních CSR iniciativ má špatný dopad na pracovní právo, zdraví, bezpečnost a ekologické standardy. Tato analýza začíná úspěšnými příklady a doporučenými kroky, které se vztahují k byznysu, vládě a občanských společností. Tyto kroky zahrnují také investování do vzdělávání pracovníků a spolupráce mezi prodávajícím a zákazníkem.

Reset je práce publikovaná dánskou CSR platformou a společností GoodElectronics. Dánská CSR platforma je síť sdružující občanské společnosti a odbory, které spolupracují na propagování CSR. GoodElectronics je mezinárodní občanská společnost, která prosazuje udržitelnost a lidská práva ve globálním elektronickém sektoru.

http://goodelectronics.org/

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}