czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Požadavky kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Požadavky kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ

21. 7. 2005 -
Požadavky kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ

1. Zvyšovat objem oficiální rozvojové pomoci České republiky v souladu se závazky členských zemí Evropské unie na 0,34% HND do roku 2010 a na 0,7 procent HND do roku 2015
2. Zefektivnit a zprůhlednit rozvojovou spolupráci tak, aby skutečně reflektovala priority rozvojových zemí a přispívala k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, nikoli aby sloužila k podpoře exportu České republiky
3. V přijímajících zemích prosazovat odpovědnou tvorbu a uskutečňování národních programů k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí a to za spoluúčasti a pod demokratickou kontrolou občanské společnosti
4. Posilovat prostřednictvím českých programů rozvojové spolupráce postavení žen v chudých zemích
5. V maximální možné míře zbavit nejchudší země nesplatitelných dluhů, které mají u bohatých států, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších věřitelů. Zcela zrušit veškeré nelegitimní dluhy, které vznikly bez vědomí občanů a byly použity proti jejich zájmům
6. Zajistit spravedlivá a transparentní pravidla mezinárodního obchodu a jejich naplňování v politice vlád a mezinárodních institucí tak, aby jednostranně nezvýhodňovala bohaté země
7. Ustanovit závazná mezinárodní pravidla na ochranu veřejných služeb před takovou privatizací a liberalizací, která omezuje rozvoj
8. Zvyšovat společenskou odpovědnost nadnárodních firem v oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí a místního rozvoje
9. Začít s významným a systematickým snižováním emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v České republice – globální změny podnebí nejvíce postihnou chudé země
10. Ukončit dotovaný vývoz evropské zemědělské produkce pod cenou výrobních nákladů, který poškozuje zemědělce v rozvojových zemích.

Organizace podporující požadavky kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ

Zelený kruh – Zuzana Drhová, ředitelka
Volonté Czech - Ota Maderová, předsedkyně SR
TODERO, Sdružení pro rozvojovou pomoc - František Pecháček, předseda
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání – Pavel Chmelař, člen rady
Milostivé léto – Tomáš Tožička, národní koordinátor
La Strada - Petra Burčíkova, ředitelka
Hnuti DUHA - Martin Ander, ředitel
Glopolis – Petr Lebeda, ředitel
Gender Studies – Alena Králíková, ředitelka
FoRS - Fórum pro rozvojovou spolupráci – Jan Plešinger, ředitel sekretariátu
Ekumenická akademie Praha - Jiří Silný, ředitel
EDUCON - Zdeňka Stará, předsedkyně OS
Domov Sue Ryder - Ivana Plechatá, ředitelka
Člověk v tísni – Šimon Pánek, ředitel
Asociace pro Fairtrade – Šárka Špačková, místopředsedkyně
Adra - Jan Bárta, ředitel

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}