czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Proč potřebujeme školu alternativ?
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Proč potřebujeme školu alternativ?

17. 2. 2011 - Jiří Silný

Úvodní slovo a videozáznam prvního debatního večera v rámci projektu Pražská škola alternativ.

Krize v české společnosti i krize globální vedou k tomu, že se stále více lidí přestávají uspokojovat jednoduchá vysvětlení, že to prostě jinak nejde. V devadesátých letech mnozí přijímali negativní společenské jevy, jako např. růst kriminality o několik set procent jako důsledek radikální společenské změny, nebo jako jakousi cenu svobody. Po více než dvaceti letech se už ani pravicové vládní strany neodvolávají na neblahé dědictví socialismu jako na příčinu našich potíží, ale používají jiná zástupná vysvětlení a řešení nabízejí stále jen podle jednoduchých pouček neoliberální ideologie, které praxe mnohonásobně vyvrátila za cenu nezměrných obětí. V našem prostředí stále ještě tato ideologie působí svou hypnotickou mocí. Pravdou ovšem je, že ani strany, které se hlásí k levici, nenabízejí skutečné nosné dlouhodobé koncepty.

Hodně občanů se pořád ještě nedostatečně orientuje v podvodných praktikách různých prodejců a lichvářů a dostává se do neřešitelných situací. Řada lidí není dostatečně informovaná o vlastních právech a neorientuje se ve složitém právním a byrokratickém systému, které práva mají chránit. Podobně obtížné je orientovat se v záplavě mediálních informací, které jsou příliš často spíše manipulacemi. Nanejvýš obtížné je také porozumět ekonomickým a politickým systémům, které rozhodují o současné a budoucí podobě společnosti.

Nabídka vzdělávání ve smyslu získávání vhledu a kompetencí, které by občany soustavně uschopňovaly být aktéry ve společnosti a nejen pasivními diváky, je velmi omezená. Troufám si říci, že v systému formálního vzdělávání prakticky zanedbatelná. Na druhé straně existují bohatě rozvrstvené vzdělávací aktivity ve sféře občanské společnosti, ale ty jsou vesměs úzce zaměřené a jsou obvykle málo soustavné. Nepočetní zástupci radikálněji kritických pohledů mají obvykle jen omezený rádius, daný okruhem příznivců.

Na tuto situaci se snaží reagovat náš projekt Pražská škola alternativ (PŠA). O něco podobného se v Ekumenické akademii snažíme už několik let, ale teprve nyní se nám podařilo získat dostatečně financování díky podpoře Nadace Rosy Luxemburgové, která je spojená s německou politickou stranou Die Linke - Levice. Zároveň se zdá, že také doba je takovým projektům příznivá a politická angažovanost stoupá zároveň s tím, jak se zatemňují perspektivy budoucího vývoje.

V rámci PŠA chceme nabídnout ucelenější nabídku progresivních konceptů společenské změny v různých oblastech a to nejprve formou přednáškových cyklů, později snad i intenzivnější formou kurzů. Pro začátek jsme vybrali čtyři oblasti: politicko-ekonomickou, kulturně-uměleckou, mediální a ekologickou. Tato témata se budou pravidelně střídat při pondělních podvečerech, tady v příjemném prostředí Café V lese, které už se začíná etablovat jako Sherwoodský les, v kterém se scházejí všelijací duchovní zbojníci.

Dalším důležitým momentem je propojování existujících alternativních hnutí a organizací – do projektu jsou zatím zapojeni ProAlt, Centrum globálních studií při AV a FF UK, Alternativa zdola, Eurosloar, Socialistický kruh a Masarykova demokratická akademie, ale v zásadě je otevřen dalším -jak pokud jde o organizace, tak pokud jde o témata.

První ohlasy, které máme, jsou povzbudivé a tak doufáme, že náš projekt přispěje kultivaci a prohloubení veřejné debaty o alternativách. Dnešní večer bude věnován hlavně otázce, co tím myslíme, když se zaklínáme alternativami a mě těší, že mohu uvést kolegyni a kolegy, kteří jsou nepochybně kompetentní k tomu, aby v rámci svých oborů o alternativách hovořili.

Videozáznam večera

Více o projektu Pražská škola alternativ

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}