czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Projekt Pražská škola alternativ
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Projekt Pražská škola alternativ

29. 1. 2012 - Jiří Silný

V současné krizi české společnosti i systémové krizi globální se stále méně lidí spokojuje s tvrzením, že to prostě jinak nejde. Naopak roste pocit, že to už nejde takhle dál, že je třeba změna. Ale jaká změna? Odpověď na takovou otázku vůbec není jasná. A obavy, jestli je vůbec možné něco změnit, přestože změna je evidentně nutná, vyvolávají všeobecnou úzkost, která má epidemický ráz. Častou reakcí je apatický pocit bezmoci nebo různé formy úniku z reality. To všechno nahrává těm, kterým vyhovuje status quo.

Ale důležité je, že otázky se kladou. Důležité je, že důvěra v systém globální ekonomické, politické a ideologické nadvlády je narušena. Dokonce už se takové otázky začínají klást i u nás. V devadesátých letech mnozí přijímali negativní společenské jevy, jako byli např. růst kriminality nebo zvyšování sociálních rozdílů jako důsledek radikální společenské změny, nebo jako jakousi cenu svobody. Po více než dvaceti letech se už však ani pravicové vládní strany neodvolávají na neblahé dědictví socialismu, jako příčinu našich současných potíží. A tak nebezpečí tentokrát prý přichází z budoucnosti. Slyšíme např., že nám hrozí krach jako zadluženému Řecku. Přitom protilékem mají být stále jen ty stejné jednoduché poučky neoliberální ideologie, které praxe za cenu nezměrných obětí mnohonásobně vyvrátila, a které tak přinášejí to, před čím mají ochránit. I v našem prostředí sice tato primitivní ideologie ztrácí svou hypnotickou moc, ale víc než kde jinde je tu otázkou, čím ji nahradit. Vždyť ani strany, které se hlásí k levici, nenabízejí skutečně nosné dlouhodobé alternativní koncepty. Jak to dnes vidíme v mnoha zemích světa, obnova politického myšlení a praxe je úzce spojená s aktivitou angažovaných občanů.

Naděje na nápravu přichází zdola, ale cesta není jednoduchá. V běžném životě nedostatečná informovanost a orientace spotřebitelů umožňuje podvodné praktiky různým prodejcům a lichvářům a přivádí lidi do neřešitelných situací. Řada lidí není dostatečně informována o vlastních právech a neorientuje se ve složitém právním a byrokratickém systému, který práva má chránit. Podobně obtížné je orientovat se v záplavě mediálních informací, které jsou příliš často spíše manipulacemi. Nemožné se zdá porozumět ekonomickým a politickým systémům, které rozhodují o současné a budoucí podobě společnosti. Ti, kdo z asociálních změn, označovaných za reformy, mají prospěch, záměrně zkreslují fakta nebo přímo lžou o východiscích a důsledcích jednotlivých politik. Proto je tak důležitým předpokladem změny pochopení souvislostí a znalost možných alternativ.

Kromě odhalování manipulací a klamů je důležité otevírat budoucnost poznáváním a realizováním alternativních řešení stávajících problémů. Důležité je hodně vědět. Znát myšlenky a zkušenosti, těch, kdo na různých místech usilují o vytvoření lidštějšího světa. Takových reálně fungujících ekonomických, sociálních i politických alternativních konceptů na úrovni místních komunit ale i celých států je už překvapivě mnoho. A při pozornějším pohledu lze zjistit, že i u nás je spousta lidí, iniciativ a organizací, které se angažují pro záchranu otevřené budoucnosti. Aktivní lidé a skupiny tvoří menšinu a navíc menšinu rozptýlenou a vzájemně nekomunikující. Ale doba se mění a důležitým znakem současnosti je právě propojování nejrůznějších sociálních hnutí a občanských organizací.

Nabídka vzdělávání ve smyslu získávání vhledu a kompetencí, které by občany soustavně uschopňovaly být aktéry ve společnosti a nejen pasivními diváky, je u nás zatím velmi omezená a v systému formálního vzdělávání prakticky zanedbatelná. Právě na tuto situaci se snaží reagovat náš projekt Pražská škola alternativ. O něco podobného se v Ekumenické akademii snažíme už několik let, ale teprve nyní se nám podařilo získat dostatečné financování díky podpoře Nadace Rosy Luxemburgové, která je spojená s německou politickou stranou Die Linke, Levice, a rozhodla se podpořit levicový občanský dialog v České republice. Zásadní je, že se v rámci projektu podařilo propojit několik existujících alternativních hnutí a organizací. Jsou to ProAlt, Centrum globálních studií při AV a FF UK, Alternativa zdola, Eurosolar, Socialistický kruh a Masarykova demokratická akademie, organizace, které se představují na jiném místě této publikace. Společně předkládáme nabídku progresivních konceptů společenské změny v různých oblastech a to nejprve formou tematických diskusních cyklů, později snad i intenzivnější formou kurzů. Pro začátek jsme vybrali čtyři oblasti: politicko-ekonomickou, kulturně-uměleckou, mediální a ekologickou.

V tomto prvním sborníku Pražské školy alternativ nabízíme texty, charakterizující témata, kterým jsme se v prvním semestru věnovali. Představí je koordinátoři jednotlivých diskusních cyklů. Doufáme, že to pro čtenáře bude zajímavé a inspirující čtení.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}