czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Vzdělávací moduly k tématu SSE pro OVP
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Vzdělávací moduly k tématu SSE pro OVP

22. 7. 2021 - Karolína Silná

Ekumenická akademie společně s dalšími partnery projektu Employ Social Solidarity Economy vytvořila čtyřmodulový vzdělávací program na podporu sociální solidární ekonomiky (SSE) v systému odborného vzdělávání a přípravy (OVP). Naší vizí je komplexní systém přípravy a profesního rozvoje mladých lidí, který do jejich myšlenkových a postojových rámců začleňuje alternativní socioekonomické modely.

 

Moduly jsou jak nástroje, tak i vzdělávací materiály užitečné pro školitele a mentory v systému OVP, kteří v nich mohou najít informace, materiály, zdroje, příklady a případové studie vedoucí k lepšímu porozumění tématům spojeným se SSE. Slouží jako výchozí bod k tvorbě vlastních materiálů a inovativnímu a komplexnímu začlenění SSE do výuky a odborné přípravy. Dále mohou sloužit jako průvodce pro poradce pro kariérní příležitosti a tvůrce politik, kteří podporují a mentorují mladé lidi na jejich cestě profesního rozvoje tím, že jim otevírají dveře do světa SSE: alternativního rozvoje a paradigmatu spolupráce, zaměstnatelnosti a udržitelnosti ve „skutečném podnikání“.

 

Vzdělávací moduly k tématu SSE pro OVP:

 

Modul 1: „Úvod do SSE a sociálních podniků: definice, hodnoty a principy“

 

Modul 2: „Demokratické řízení a horizontální správa v podnicích SSE a pro tyto podniky“

 

Modul 3: „Design výrobků a služeb v rámci provozního modelu SSE“

 

Modul 4: „Škálování ekonomiky: místní rozvoj, ekonomické toky a vytváření sítí“

 

Moduly jsou dostupné i v dalších jazycích (anglicky, francouzsky, italsky, řecky a chorvatsky) na stránkách projektu Employ Social Solidarity Economy:

https://employsse.eu/training-modules/

 

Projekt Employ Social Solidarity Economy je financován Evropskou unií v rámci Erasmus+ programu.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}