czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Zahájení třetího cyklu Pražské školy alternativ (Tisková zpráva)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Zahájení třetího cyklu Pražské školy alternativ (Tisková zpráva)

3. 2. 2012 - Linda Sokačová

V pondělí 6. února zahajuje Ekumenická akademie Praha již třetí cyklus Pražské školy alternativ, která nabízí pravidelné přednášky, semináře a workshopy k aktuálním politickým, kulturním, ekologickým a ekonomickým tématům. Na projektu spolupracují také Masarykova demokratická akademie, Socialistický kruh, Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Eurosolar, ProAlt a Socialistická solidarita.

Cyklus, který poběží až do června, bude zahájen kritickým zhodnocením odkazu Rosy Luxemburgové. Od února se budou pravidelné pondělní akce (začátek vždy v 18:00) konat v prostorách DIVUSu, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7 ( budova bývalých Elektrických, později dopravních, podniků, nad stanicí metra Vltavská, vchod od magistrály. Přednášky jsou přístupné zdarma.

Jedním z hlavních cílů vzdělávacího cyklu Ekumenické akademie Praha je šířit informace o alternativních myšlenkových směrech, které v současné české společnosti stojí na okraji zájmu. I proto byla pro zahájení cyklu probíhajícího po celý rok 2012 vybrána německá revolucionářka Rosa Luxemburgová, která sehrála důležitou roli ve vývoji levicového hnutí na počátku dvacátého století. „Její láska ke svobodě byla nekompromisní a stavěla se proti útlaku bez ohledu na to, jestli přicházel zprava nebo zleva. Proto je inspirující i dnes,“ říká k Pražské škole alternativ Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha.

Na přednáškách a seminářích bude k dostání také sborník „Od krize k alternativám", který shrnuje témata z minulého semestru. Do publikace přispěla řada vědců a sociálních aktivistů:

  • Od krize k alternativám: ekonomický pohled: Ilona Švihlíková (Alternativa zdola)
  • Postkapitalistické alternativy: ekonomická demokracie: Marek Hrubec (Centrum globálních studií)
  • O alternativách: Michal Hauser (Socialistický kruh)
  • Česká energetika – bída samozvané tradice: Milan Smrž (Eurosolar.cz)
  • Intervence současného umění do veřejného prostoru I. Historický kontext a motivace: Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)

V únoru se budou konat tyto akce:
6. 2. 2012 - Rosa Luxemburgová – Ubitý sen o svobodě a důstojnosti
„Svoboda znamená svobodu pro ty, co myslí jinak.“ Německá revolucionářka, narozená v polské židovské rodině, stála vždy na straně utlačovaných v opozici proti jakémukoli establishmentu. Věřila, že lidé si mohou vládnout sami a společně hledat nejlepší řešení. Byla zavražděna „demokratickými” silami levice a pravice 15. ledna 1919, ale její odkaz spontánní organizace, svobody a demokratického socialismu zůstává dál živý napříč generacemi.
Ve vzpomínce na výročí jedné z největších žen 20. století promluví: Jan Májíček (Socialistická solidarita), Michael Hauser (Filosofický ústav Akademie věd ČR)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

13. 2. 2012 - Změna životního stylu
Pravděpodobně nejdůležitějším parametrem nezbytné proměny je změna životního stylu. Tím máme na mysli nejenom ekologické a sociální aspekty, ale současně odklon od panujícího vulgárního materialismu. Je třeba vytvořit nový interdisciplinární model, který se nebude vyhýbat výsledkům nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti vzájemného působení vědomí a hmoty.
Vystoupí: Milan Smrž (Eurosolar), Táňa Fišerová
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa zdola)

20. 2. 2012 - Co dlužíme cizincům? Migrace, ženy a alternativy
Od 90. let postupně narůstá počet migrantek a migrantů, kteří žijí v České republice. Přístup státu k nim se však vyznačuje represivní politikou, která zaměstnavatelům otevírá široký prostor pro diskriminaci a porušování základních lidských práv. Žije česká společnosti na úkor migrantů a migrantek? Jsou zde porušovány mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika zavázala? V čem je situace migrantek odlišná? Jaký dopad má migrační politika na rodiny cizinců? Kudy vede cesta integrace? Jak souvisí feminismus s migrací?
Vystoupí: Petra Ezzeddine (FHS UK), Pavel Čižinský (Multikulturní centrum Praha), Hana Víznerová (socioložka)
Moderuje: Zuzana Uhde (Social Watch)

27. 2. 2012 - Stanou se družstevníci blanickými rytíři české ekonomiky?
1. ledna 2012 začal Mezinárodní rok družstev, vyhlášený VS OSN pod heslem: „Družstva vytvářejí lepší svět!“ Česká družstva vybudovala již za c. a k. monarchie tak významné projekty jako pražskou Petřínskou rozhlednu, legendární „Posázavský pacifik“ (železnici Modřany - Čerčany - Dobříš) či Národní divadlo, a za 1. republiky mj. Pražskou ZOO. Koncem 80. let dosáhl věhlasu družstevní Agrokombinát Slušovice, který byl v roce 1990 rozbit. Současně bylo do ekonomických i morálních trosek uvrženo celé české družstevnictví.
Vystoupí: Magdalena Hunčová, Jaromír Císař (bývalý ministr MMR), František Stočes (Alternativa zdola)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie)

Pražská škola alternativ je financována Nadací Rosy Luxemburgové. Hlavními cíli PŠA jsou:

  • šíření myšlenek a informací, které otvírají naději na pozitivní změnu ve společnosti
  • podpora dialogu a výměny zkušeností mezi kriticky myslícími a angažovanými lidmi
  • propojování existujících alternativních hnutí a organizací
  • povzbuzování k praktickému uskutečňování solidárních a participativních projektů

Pro více informací kontaktujte:
Jiřího Silného, ředitele Ekumenické akademie Praha: 737 574 412, ekumakad@ekumakad.cz.
Lindu Sokačovou, projektovou manažerku, 777 615 889, sokacova@ekumakad.cz.

Pražská škola alternativ
Projekt podporovaný finančně Nadací Rosy Luxemburgové, nabízí v pravidelných intervalech přednášky, semináře a workshopy k aktuálním politickým, kulturním, ekologickým a ekonomickým tématům. Akce se konají každé pondělí mimo prázdnin od 18:00, místo konání DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7 ( budova bývalých Elektrických, později dopravních, podniků, nad stanicí metra Vltavská, vchod od magistrály. http://www.ekumakad.cz/cz/projekty/prazska-skola-alternativ

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}