czspenderu
Ekumakad.cz ›› Publikace ke stažení
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Publikace ke stažení

Sborník 05 Pražské školy alternativ

Pátý sborník Pražské školy alternativ vychází pod názvem "Družstevnictví pro 21. století"

Sborník 05 Pražské školy alternativ (.pdf)

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 : Česká republika se řítí do smrtící spirály

Česká koalice Social Watch vydala novou národní monitorovací zprávu za rok 2011. Zpráva hodnotí stav ekonomiky, genderových nerovností, občanské společnosti, životního prostředí a postavení migrantek.

Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2011 (.pdf)

Jak globálně vzdělávat

Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade. Základem katalogu je seznam materiálů pro globální rozvojové vzdělávání (GRV) a multikulturní výchovu (MKV), který vypracovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) ve spolupráci s dalšími členy FoRS – Českého fóra pro rozvojové vzdělávání. Seznam ARPOKu je zaměřen na publikace vydané českými, moravskými a slezskými neziskovými organizacemi. Přidali jsme některé další nové publikace a především rozšířili katalog o materiály vydané dalšími subjekty (nakladatelství, komerční organizace zabývající se vzděláváním, školy atd.). Zvláštní důraz jsme kladli na publikace, které pracují s fair trade. Spravedlivý obchod (fair trade) považujeme za ideální výukový nástroj jak pro globální rozvojové vzdělávání, tak pro multikulturní výchovu.

Jak globálně vzdělávat (.pdf)

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity

Tato publikace chce oslovit zejména ty, kteří se problémem planetární klimatické změny, jejích příčin a otázkami žádoucích a nezbytných reakcí na ni chtějí seriózně zabývat, protože si uvědomují, že naše odpověď jako jednotlivců, skupin, národů a celého lidstva bude rozhodovat o kvalitě života a možná i o samotné existenci lidské civilizace v podobě, v jaké ji známe dnes. Chtějí se víc dozvědět, ale chtějí také něco dělat.

Obsah: Úvod (Jiří Silný)
Klimatická změna a obnovitelné zdroje energie (Milan Smrž)
Negativní příspěvek České republiky ke změně klimatu a příklady občanských aktivit u nás i ve světě (Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová)
Chytrá nebo jaderná? (Edvard Sequens ve spolupráci s Martinem Sedlákem)
Strategie pro obnovitelné zdroje (Milan Smrž)
Energie pro všechny (Tomáš Tožička)

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity (.pdf)

Sborník 02/03 Pražské školy alternativ

Do publikace s názvem „Systémové alternativy kapitalismu“ přispěla řada vědců a sociálních aktivistů:

Systémové alternativy kapitalismu:
Analýza současné krize: základní náčrt nového systému: Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)
Alternativní - komunitně orientované směry rozvoje: Miroslav Kerouš (Alternativa Zdola)
(Kontra)revoluční změny v soudobém kapitalismu: od zrušení osobní závislosti pracovníka, přes participaci, k jeho emancipaci nebo k novému nevolnictví?: Vlasta Hábová
V předvečer nových revolucí: Michael Hauser (Socialistický kruh)
Mír na počátku civilizace: Tomáš Tožička
Pacifismus: Petr Macek

Konspirační teorie:
Úvod do problematiky konspiračních teorií: Daniel Solis
Šidítko konspiračních teorií: Michael Hauser (Socialistický kruh)
Konspirační teorie - podstata a efekty: Vladimír Prorok

Sborníky si můžete objednat na adrese Ekumenické akademie Praha, Sokolovská 50, 180 00 Praha 8 nebo na e-mailu karolina@ekumakad.cz. Publikace si můžete také vyzvednout osobně v obchodě Ekumenické akademie Praha Fair&Bio, Sokolovská 29, Praha 8 – Karlín, jen 100 metrů od stanice metra Florenc. Otevřeno každý pracovní den od 11:00 do 19:00.


Sborník 02/03 Pražské školy alternativ

Sborník 04 Pražské školy alternativ

Čtvrtý sborník Pražské školy alternativ vyšel pod názvem "Kdo zneužívá sociální dávky? Privatizace státu: dopady škrtů v sociální oblasti" a naleznete v něm následující texty:
Úvod: Je budoucnost zaměstnanosti v práci zadarmo?: Linda Sokačová
Kdo zneužívá sociální dávky?: Ondřej Lánský
Jak je to se zneužíváním dávek?: Anna Šabatová
Jak diskurs o „zneužívání dávek“ formuje praxi lokálních pracovníků oddělení hmotné nouze?: Tereza Dvořáková
Kde si nejlépe poradí s nezaměstnaností? Na poště: Linda Sokačová
Drábkovy reformy – cesta k nevolnictví: Lukáš Němec

Sborníky si můžete objednat na adrese Ekumenické akademie Praha, Sokolovská 50, 180 00 Praha 8 nebo na e-mailu karolina@ekumakad.cz. Publikace si můžete také vyzvednout osobně v obchodě Ekumenické akademie Praha Fair&Bio, Sokolovská 29, Praha 8 – Karlín, jen 100 metrů od stanice metra Florenc. Otevřeno každý pracovní den od 11:00 do 19:00.


Sbornik 04 Pražské školy alternativ

Sborník 01 Pražské školy alternativ

První sborník Pražské školy alternativ vyšel pod názvem "Od krize k alternativám" a nabízí kromě úvodu od Jiřího Silného následující texty:
Od krize k alternativám: ekonomický pohled
Ilona Švihlíková (Alternativa Zdola)
Postkapitalistické alternativy: ekonomická demokracie
Marek Hrubec (Centrum globálních studií)
O alternativách
Michael Hauser (Socialistický kruh)
Česká energetika - bída samozvané tradice
Milan Smrž (Eurosolar.cz)
Intervence současného umění do veřejného prostoru I. Historický kontext a motivace
Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií)Sborník 01 Pražské školy alternativ

Naše odpovědnost za životy a zdraví lidí chudého Jihu : Je nejvyšší čas jednat

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun, Dalajláma, mnozí nositelé Nobelovy ceny stejně jako spousta dalších lidí na celém světě si kladou otázku, co dělat proti hrozbám vyplývajících z globální klimatické změny. Tvůrci mezinárodního divadelního projektu "Dramatická klimatická změna a Afrika" si tuto otázku kladou také. Kromě tří nových divadelních her přináší tento projekt, vedený Ekumenickou akademií, i tuto novou publikaci. Své aktuální příspěvky v ní zveřejnily i Greenpeace, Hnutí DUHA a Ekologický institut Veronica.

Naše odpovědnost za životy a zdraví lidí chudého Jihu : Je nejvyšší čas jednat (v .pdf)

Pod tlakem - Pracovní podmínky a ekonomický rozvoj IT průmyslu v České republice

V rámci kampaně Procure IT fair (kampaň pro udržitelný nákup počítačů), byla vydána publikace "Pod tlakem". Brožura přináší podled do oblasti výroby IT průmyslu nejen ve světě, ale také v České republice.

Pod tlakem - Pracovní podmínky a ekonomický rozvoj IT průmyslu v České republice (v .pdf, 1.7MB)

Zpráva Social Watch 2010

Nové vydání zprávy Social Watch 2010 vychází pod názvem „PO PÁDU. Čas na změnu.“ Snižování chudoby ve světě se nedaří podle plánu a splnění Rozvojových cílů tisíciletí je v nedohlednu. Ani ČR dopady krize neřeší konstruktivně.

Social Watch 2010 (v .pdf)

Zpráva Social Watch 2009

Nové české vydání zprávy Social Watch 2009 vychází pod názvem „Lidé na prvním místě". Zpráva poukazuje na to, že jedinou správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidsko-právní situaci ve světě, a také o dopadech ekonomické krize. Měřítkem pokroku je naplňování mezinárodních smluv týkajících se lidských práv a úmluv Mezinárodní organizace práce.

Zpráva Social Watch 2009 (v .pdf)

Zpráva Social Watch 2008

Část mezinárodní zprávy Social Watch byla přeložena do českého jazyka a zde je k dispozici k volnému stažení a využití za podmínek uvedených v tiráži. Budete-li mít zájem o její tištěnou verzi nebo další materiály týkající se Social Watch, neváhejte se na nás obrátit!

Zpráva Social Watch 2008 (v .pdf)

Fair trade - spravedlivý obchod v České republice

Spravedlivý obchod je alternativou k současnému mezinárodnímu obchodu a je jednou z tech aktivit, které se snaží pomáhat lidem v místě, kde žijí tím, že jim umožňuje vyvážet jejich výrobky a produkci do bohatých zemí. Při nákupu a vývozu se dbá na to, aby producent, vývozce a konečný prodejce byli v rovném postavení a spravedlivě se dělili o zisk. Místní výrobce, zemědělec či družstvo musí při zaměstnávání pracovníku dodržovat standardy Mezinárodní organizace práce OSN. Pěstování či výroba nesmí neúměrně poškozovat životní
prostředí.

Fair trade - spravedlivý obchod v České republice (pdf, 6.6MB)

Spravedlivé oddlužení

Informační příručka o mezinárodním zadlužení rozvojových zemí

Spravedlivé oddlužení (pdf, 4.2MB)

« | 1 | 2

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}