czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png

Fair & Bio obchod

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

pestujplanetu_logo_web.png

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Témata

Alternativy

Sociálně, ekonomicky a ekologicky dlouhodobě udržitelné a přínosné koncepty, o kterých se dnes přemýšlí nebo se dokonce i realizují, jako sjou např. sociální a solidární ekonomika nebo participativní demokracie.

Volby jako mávnutí motýlých křídel

12. 10. 2010 - Jiří Silný
Nadcházející volby pravděpodobně neovlivní směřování naší společnosti nějak zásadně, ale vliv na budoucnost nesporně mít budou. Vliv má každé rozhodování, a proto je každé rozhodování důležité, i když často důsledků nedohlédneme. Pěkně to vyjadřuje známá metafora o mávnutí motýlích křídel v Brazílii, které může vyvolat tornádo v Texasu. Článek byl publikován v Deníku Referendum.

CHUDOBA A (Ú)SPORNÁ OPATŘENÍ - zahájení kampaně české koalice Social Watch

21. 9. 2010 - Karolína Silná
Cílem kampaně „Chudoba a (ú)sporná opatření“ je varovat českou veřejnost před vysoce negativními důsledky tzv. úsporných škrtů, které připravuje nová vláda. Především jde o nepříznivé dopady ve čtyřech oblastech - na jednotlivé skupiny žen, na oblast školství a vědy, na cizince a cizinky žijící v ČR a také na dodržování našich mezinárodních závazků vyplývajících z Miléniové deklarace OSN.

Česká koalice Social Watch pokračuje v činnosti

12. 8. 2010 - Karolína Silná
V současné době se organizace koalice podílejí na distribuci a propagaci zprávy Social Watch 2009, která poukazuje na to, že jedinou správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Zároveň probíhají přípravy na vydání mezinárodní zprávy Social Watch 2010, která bude opět částečně přeložena do českého jazyka a její vydání je plánováno na prosinec 2010.

Společnost se škrtnout nedá

10. 8. 2010 - Iniciativa ProAlt
Prohlášení ProAlt - Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ.

Komunitarista radí

4. 8. 2010 - Tomáš Tožička
Po dvaceti letech diskuse o komunitním rozvoji dnes anti-neoliberální pravice přebírá komunitaristické nástroje. Sociální demokracie zatím jen rozpačitě hledá řešení, jak spojit neoliberální ekonomiku se sociálním státem. Článek je převzat z Deníku Referendum.

Udržitelné technologie pro rozvoj

17. 12. 2009 -
Tisková zpráva ADRA, EDUCON

Vydání knihy o aplikaci udržitelných technologií a postupů pro potírání extrémní chudoby v rozvojových zemích.

Nový Deník Referendum

1. 12. 2009 -
V pondělí 30. 11. 2009 začal vycházet nový Deník Referendum, který doporučujeme Vaší pozornosti.

Ekumenická akademie podporuje Světový pochod za mír a nenásilí

27. 10. 2009 -
První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem.
Více informací na webu http://svetovypochod.cz a http://www.mirparty.svetovypochod.cz/ .

Člen Ekumenické akademie poslancem Evropského parlamentu

18. 8. 2009 -
Evangelický farář, sociální etik a publicista Jürgen Kluthe (ročník 1953) byl zvolen do Evropského parlamentu za levicovou stranu Die Linke.

Ekumenický tým podporuje honduraské církve a honduraský lid

11. 8. 2009 -
Tisková zpráva Světové rady církví k situaci v Hondurasu

Dopis iniciativy Ne základnám

11. 8. 2009 -
Stanovisko k nadcházejícím mimořádným volbám do Poslanecké sněmovny

Nové hodnoty pro ekonomiku

13. 7. 2009 - Christian Felber
Kapitalismus vytvořil nikdy nebývalý materiální blahobyt ale zároveň rostou rozpory: nerovnost, ničení životního prostředí, vytváření závislostí, ztráta smyslu. Kapitalismus plíživě přetváří naše hodnoty a stále více lidí poznává, že nám neposkytuje svobodu a štěstí.

Publikováno v rakouském časopise „Information Diskusion“ č. 219 z března 2009

Jaké perspektivy nabízí současná civilizační krize?

13. 7. 2009 - Jiří Silný
Přednáška na semináři Pravoslavné akademie Vilémov, Brno, 11.6.2009. Část textu byla přejata z příspěvku předneseného při studijním dnu Ekumenické rady církví 16. dubna 2009

Úspěch našich partnerů: Berliner Compagnie obdržela Cášskou mezinárodní mírovou cenu za rok 2009

9. 7. 2009 - Jiří Silný
Cášskou mezinárodní cenu míru za rok 2009 obdržel bosenský Srb Zdravko Marjanovic, který se podle jury „zasloužil o mír a o nenásilné řešení konfliktů podporou smíření národnostních skupin v bývalé Jugoslávii". Berliner Compagnie (BC) dostala cenu za politickou osvětu a varování před válkami. „Nesčetní diváci potvrdí že divadelní práce Berliner Compagnie měla v minulých třech desetiletích nedocenitelných význam pro občanskou společnost naší země“, píše se v tiskové zprávě AACHENER FRIEDENSPREIS e.V. Slavnostní udělení cen proběhne v Cáchách 1. září (Den proti válce).
Ekumenická akademie uskutečn v příštím roce s Berliner Compagnie společný divadelní projekt.

Jiný svět je nejen možný, ale i nutný

7. 4. 2009 -
Zatímco světové ekonomické a politické elity neoliberálního řádu se opět sešli na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, jejich kritici se ve stejný čas zasazovali o alternativní uspořádání na Světovém sociálním fóru v amazonském Belému.

Jen nalívat další peníze nestačí: neziskové organizace celého světa volají z Prahy po zásadních reformách globální ekonomiky

3. 4. 2009 -
Praha, Česká republika – Právě skončený summit skupiny G-20 je zklamáním pro neziskové organizace z ČR, střední Evropy a zejména z chudých zemí. Kusé regulace a masivní sumy pro Mezinárodní měnový fond a podporu světového obchodu bez požadavků na reformu nijak neřeší příčiny globálních krizí. Biliónová injekce pro světové hospodářství, včetně dvacetiny pro nejchudší země, může dočasně zachránit některá pracovní místa a zabránit nejhorším sociálním dopadům. Ale nezakládá na novou tržní ekonomiku, kterou nutně potřebuje svět zmítaný důsledky dramatického selhání neregulovaných trhů, klimatických změn a rostoucí chudoby a nerovností.

Inspirace československých reforem roku 1968

19. 1. 2009 - Jiří Silný
Příspěvek na konferenci "Osmašedesátý: uzavřená kapitola, nebo živá inspirace? Debata o Českém údělu 1968-2008", kterou pořádaly Literární noviny a Masarykova dělnická kademie v prosinci minulého roku

Martin Luther King. Nenaplněný sen o sdíleném světě.

12. 1. 2009 -
Text vyšel v Literárních noviná č. 16/20089 na str. 9.

Apage kapitalismus!

30. 12. 2008 - Tomáš Tožička
Článek o globální ekonomické krizi vyšel poprvé v Literárních novinách 10. listopadu 2008

Kubánské ekologické zemědělství bez fosilních paliv

20. 12. 2008 - Dr. Mae-Wan Ho
Ve článku, uveřejněném v časopise Third World Resurgence (č. 216), který vydává Third Word Network autor uvádí:
"Zkušenost Kuby nám otevřela oči pro zemědělství bez fosilních paliv, možnost, která se rychle stává nutností ke zmírnění klimatické změny, protože světová produkce ropy také dosáhla svého vrcholu."

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009