czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Témata

Odpovědnost korporací

Informace o nezákonném a nelidském chování firem i od dobrých příkladech a snahách o odpovědnou produkci, o moci spotřebitelů a odpovědnosti při zadávání veřejných zakázek. Velká část textů, týkající se elektronického průmyslu, vznikla v rámci projektu PrucureIT fair, zaměřeného na veřejné zakázky na nákup počítačů.

Tajná operace Greenpeace odhalila nelegální vývoz elektroodpadu do Afriky

2. 3. 2009 -
Nigérie — Po třech letech tajného vyšetřování můžeme opět potvrdit, že elektroodpad, jakým je např. vaše stará televize, není stále zodpovědně recyklován. Tento odpad pod nálepkou "zboží pro další využití" je vyvezen lodí do Nigérie, kde se prodá, vyřadí nebo nelegálně vyhodí.

Nová studie o porušování práv pracujících v IT sektoru

6. 1. 2009 -
"Odvrácená stránka kyberprostoru“ - nová studie odhaluje porušování práv pracujících u dodavatelů pro Dell, Fujitsu Siemens Computers a Lenovo

Apage kapitalismus!

30. 12. 2008 - Tomáš Tožička
Článek o globální ekonomické krizi vyšel poprvé v Literárních novinách 10. listopadu 2008

Elektronický průmysl podnikl další krok ve směru společenské a ekologické odpovědnosti

1. 12. 2008 -
Elektronický průmysl prokázal ochotu zabývat se otázkami těžby kovů, které využívá, a konkrétními opatřeními pro zlepšení pracovních podmínek v konžských dolech. Opět tak posunul o krok vpřed doporučení kampaně MakeITfair.

Tvrdé dopady globální finančně-ekonomické krize na elektronický sektor

1. 12. 2008 -
Jednání u kulatého stolu sítě GoodElectronics v Jakartě (listopad 2008): Elektronický sektor je zasažen ekonomickou krizí a odpovědnost by měly převzít společnosti

Boj o přírodní zdroje i nadále pohání konflikt ve východním Kongu

20. 11. 2008 -
Události v Kongu nemají jen vnitropolitický rozměr. Kongo je jedno z největších nalezišť kobaltu, tantalu, zlata a jiných kovů, používaných mimo jiné ve výrobě elektroniky. Výroba a obchod s laptopy nebo mobilnímy telefony, které v Evropě denně používáme, je s těžbou zmiňovaných kovů silně propojena, a má své místo i v kontextu aktuálních událostí v této africké zemi.

V evropských veřejných nákupech chybí udržitelnost

11. 11. 2008 -
Tisková zpráva: Veřejné nákupy by měly zohledňovat ve stejné míře jak sociální, tak environmentální aspekty výroby - tak by se dal formulovat závěr dnes zveřejněné publikace Sustainable Procurement in a European Context: practices of IT procurement in five EU countries (Udržitelné nákupy v evropském kontextu: praxe nakupování elektroniky veřejnými institucemi v pěti vybraných zemích EU)

Lidská cena módního telefonu

10. 11. 2008 - Simon Parry
Továrna na výrobu Apple iPhonu v Dongguan je v očích tamějších pracovníků sotva „trendy“

Silenced to Deliver (Umlčováni, aby dodávali)

24. 9. 2008 -
Výroba mobilních telefonů a porušování pracovních práv v Číně a na Filipínách

„Manuál“ OSN pro veřejné nákupy elektroniky

11. 9. 2008 -
Program OSN pro životní prostředí (UNEP-United Nations Environment Programme) vydal "manuál" Směrnice pro trvale udržitelný veřejný nákup kancelářské elektroniky. Materiál vznikl ve spolupráci s ICLEI (www.iclei.org) a je určen pro veřejné nákupy elektroniky orgány OSN.

Podpora sociálních aspektů v zadávání veřejných zakázek jako jedno z témat současného francouzského předsednictví EU

8. 9. 2008 -
Ministerstva hospodářství a rozpočtu Francie pořádají konferenci o podpoře sociálních aspektů v zadávání veřejných zakázek. Akce se koná v Paříži 17. října 2008.

Sexuální teror jako součást válečné strategie

3. 6. 2008 - Monika Ladmanová & Miloslava Lukášová
Článek Moniky Landmanové a Miloslavy Lukášové pojednává o jednom z mnoha tragických dopadů působení globalizovaného elektronického průmyslu v rozvojovém světě. Kongo představuje jedno z největších nalezišť kobaltu a tantalu na světě. Oba tyto kovy jsou nezbytnou součástí pro výrobu elektroniky, zejména laptopů, mobilních telefonů či digitálních kamer. Co se může skrývat za výrobou laptopů nebo mobilních telefonů, které denně používáme, na druhém konci světa?

Velký cíl?

26. 11. 2007 - Hartmut Lorenz
Článek byl publikován v listopadovém čísle (21-22-2007) německého časopisu Eins. Entwicklungspolitik Information Nord-Süd a pojednává o nové Iniciativě 4C, jejímž cílem je zlepšit sociální, ekologické a hospodářské podmínky, za nichž je vyráběna a prodávána káva.

Nevládní organizace při kontrole obchodu se zbraněmi a vojenským materiálem ve vybraných zemích

23. 8. 2007 - Jiří Silný
Test sleduje roli nevládních organizací při kontrole obchodu se zbraněmi v několika evropských zemích (Finsko, Německo, Nizozemí, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie). Materiál byl zpracován v rámci společného projektu organizací NESEHNUTÍ, Amnesty International a Ekumenické akademie a díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti programu Lidská práva.

Řekněte firmě NOVARTIS: lidé jsou důležitější než patenty

9. 2. 2007 - Jiří Silný
Mezinárodní kampaň proti AIDS (viz http://www.e-alliance.ch/) informovala v lednu tohoto roku o žalobě švýcarské farmaceutické firmy NOVARTIS proti indické vládě kvůli indickému patentovému právu, které v naléhavých případech ochraňuje více lidi než patenty. NOVARTIS se snaží tento zákon změnit.

VZESTUP KAPITALISMU POHROMY

29. 4. 2006 - Noami Kleinová
Z anglického textu Noami Kleinové "The Rise of Disaster Capitalism" publikovaného v The Spokesman č. 86 (Apokalypse Soon) v r. 2005, vydává Bertrand Russell Peace Foundation Ltd., England, přeložila Míla Hradečná, česky publikováno v Christianpeace Info 3/2006, v Britských listech (www.blisty.cz), na stránkách Strany demokratického socialismu (www.sds.cz)

Férový obchod je nejlepší reklama

5. 9. 2005 - Michal Kabelka
Epert na reklamu z agentury Copywriter Mbac se zamýšlí v týdeníku Strategie nad důležitostí Fair Trade pro pro reklamu.

Moje zvláštní vánoce

12. 1. 2005 - Jiří Silný
Netradiční vánoce ve squatu

Anti-BILLA-Party Litvínov

5. 9. 1999 - Tomáš Tožička
Až do začátku války patřilo Krušnohoří k turisticky nejvyhledávanějším oblastem naší země, především kvůli velkému množství historických památek a krásným přírodním scenériím. To vše se začalo měnit začátkem druhé světové války. Odchod českých obyvatel, po válce odsun Němců, lůza z vnitrozemí rabující opuštěná města a vesnice, přistěhovalci bez kořenů přišlí za prací, začátek megalomanické povrchové těžby. Bilance? 106 zbouraných měst a vesnic, zdevastovaná příroda, lidé bez kořenů, sebevraždy, rozvody, rakovina. A když už jsme si mysleli, že to skončilo, přišly Libkovice. Skupinky bezohledných zbohatlíků a tzv. managerů ochotných rozprodat a obětovat cokoli a kohokoli. Bezzubé odbory a rezignovaní občané. Tak proč si tady nepostavit v parku uprostřed historické části supermarket?

« | 1 | 2 | 3

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009