czspenderu
Ekumakad.cz ›› O nás ›› O Akademii
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

O Akademii

Ekumenická akademie, z. s. (EA)

Slova „ekumena, ekumenický“ pocházejí z řečtiny a mají stejný základ jako slovo ekonomický (často se to plete). Starořecký výraz oikumené gés znamená obydlenou, obhospodařovanou zemi. Když se začaly v moderních časech rozdělené křesťanské církve snažit o sblížení, byly tyto snahy o jednotu označeny jako ekumenické. A to je současný význam slova: snaha po dialogu a spolupráci přes hranice jednotlivých církví. EA dostala toto označení do vínku, protože ji zakládalo několik církví, ale ve své současné činnosti jde ještě dál a je otevřená dialogu a spolupráci se všemi lidmi dobré vůle, kteří se snaží o to, aby Země zůstala obydlenou a obyvatelnou. Vracíme se tak k původnímu významu slova ekumena.

Označení akademie je také původem ze starověkého Řecka; byl to aténský háj, ve kterém se scházeli žáci a kolegové filozofa Platóna – byla to zároveň škola i přátelský kruh. Dnes se jako akademie označují zpravidla školy nebo vědecké instituce. V našem případě jde o inspiraci evangelickými akademiemi v německy mluvících zemích, které vznikaly pro druhé světové válce a stávaly se místy diskuse a reflexe o roli církví a křesťanů ve společnosti. I my chceme být fórem, kde se probírají aktuální a důležité otázky.

EA není škola, ale zabývá se neformálním vzděláváním dospělých, podporuje dialog a vytváří i širší okruh přátel a spolupracovníků. Kromě toho podporujeme různé kampaně a účastníme se činnosti rozmanitých sítí a děláme spoustu dalších věcí, jak je to uvedeno níže.

Členové a vnitřní organizace

Členy EA mohou být české i zahraniční právnické i fyzické osoby, tedy organizace i jednotlivci. V současné době to jsou

Církve

Československá husitská, Pravoslavná, Obec křesťanů. 

Organizace

Unie katolických žen, z. s.; Mariona, o.s. (ČR); Evangelická akademie Míšeň; Ekumenické informační centrum v Drážďanech; Sdružení evangelických akademiků (SRN); Mensch und Arbeit, Diözese Linz (Rakousko)

Několik desítek jednotlivců z České republiky, Německa, Rakouska a Velké Británie.

Členové se scházejí nejméně jednou ročně na členské konferenci (valné hromadě), která je vrcholným orgánem spolku. Členská konference schvaluje stanovy a volí na čtyři roky výbor. Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku a jmenuje ředitele spolku. Předseda, místopředseda a ředitel zastupují sdružení navenek (každý zvlášť).

V současné době je předsedou sdružení Mgr. Milan Horák a ředitelkou Karolína Silná.

Členství EA v jiných organizacích

EA je členem několika organizací a podílí se na několika kampaních:

 

Činnost EA byla registrována jako občanské sdružení 11. 1. 1996, ale už v roce 1995 organizoval přípravný výbor některé aktivity. Od té doby jsme uspořádali stovky seminářů, konferencí, setkání, studijních cest, konali jsme výstavy, koncerty, pořádali demonstrace, bohoslužby a cyklistická putování, organizovali jsme večírky a diskotéky, projektovali stavby, produkovali film, publikovali tiskoviny, stali jsme se majiteli bagru pro odstraňování povodňových škod, lobovali jsme v politických kruzích, organizovali divadelní představní, aktivně působili při spolupráci nevládních organizací, podíleli se na práci různých sítí, pustili jsme se do spravedlivého obchodování a otevřeli první fair trade velkoobchod v zemích bývalého východního bloku, elektrifikovali jsme školu a zdravotní středisko v zambijském Masuku jako pilotní projekt, v kterém pokračuje ADRA, dělali jsme a děláme a plánujeme spoustu dalších věcí.

Opakovaně jsme hráli průkopnickou roli a přinášeli nová témata a iniciovali nové procesy, někdy jen tím, že jsme přivedli k jednomu stolu různé aktéry: bylo tomu tak v rámci kampaně Milostivé léto (Jubilee) usilující o oddlužení chudých zemí, ale i ve společném osvětovém programu s Konferencí evropských církví k problému obchodu se ženami, stáli jsme u zrodu české platformy nevládních rozvojových organizací FoRS i kampaně Česko proti chudobě, zakládajícími členy jsme byli i v Asociaci pro Fair Trade (dnes Fairtrade Česko a Slovensko) a od počátku podporujeme českou Klimatickou koalici. Přitom se programově snažíme s ostatními nekonkurovat ale spolupracovat. V současné době EA realizuje řadu projektů zaměřených na rozvojové vzdělávání, fair trade, sociální solidární ekonomiku, lidská práva a udržitelnost (viz hlavní menu Projekty). Spolupracujeme přitom s desítkami domácích a zahraničních partnerů.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}