czspenderu
Ekumakad.cz ›› Projekty ›› Procure IT Fair (dokončeno)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Procure IT Fair (dokončeno)

Oficiální název projektu: Kampaň za sociálně a ekologicky odpovědný nákup počítačů (Campaign for sustainable purchasing of computers: Making public purchasing in Europe work for development by raising awareness on the working conditions and environmental issues in the global supply chain of computers)

Doba trvání projektu: 36 měsíců (1.1.2008 – 31.12.2010)

Základní idea projektu: zlepšit pracovní, sociální a zdravotní podmínky, ve kterých pracují obyvatelé rozvojových zemí, a tím přispět k naplňování rozvojových cílů tisíciletí č.1,3,5 a 7 (tzv. Millenium Development Goals – více viz http://www.un.org/millenniumgoals).

Konkrétní cíle projektu: působit na výrobce počítačů, aby se zasazovali o zlepšení pracovních podmínek svých zaměstanců. Projekt sleduje snahu přimět veřejné orgány (konkr. městská zastupitelstva) a univerzity, aby při svém nakupování braly ohled na zásady popsané v European Procurement Directive (Evropské direktivě o nákupech). Tímto způsobem má veřejný sektor jako významný zákazník šanci zatraktivnit koncept Corporate Social Responsibility (Společenské odpovědnosti organizací).

Členové konsorcia (předkladatelé projektu) :


  • WEED (SRN) – Hlavní koordinátor (tzv. lead agent) projektu. Německá nevládní organizace zabývající se zvyšováním obecného povědomí o vztazích mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi, německé rozvojové pomoci, reformě Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a trvale udržitelného globálního rozvoje. Více informací viz http://www.weed-online.org


  • SOMO (Nizozemí) – člen konsorcia. Centre for Research on Multinational Corporations - se zabývá výzkumem dopadů chování nadnárodních společností. Poskytováním informací a zprostředkováváním spolupráce se snaží přispět k posílení růstu občanské společnosti v rozvojových zemích. Více informací viz http://www.somo.nl


  • Südwind Agentur (Rakousko) – člen konsorcia. Zabývá se globálním vzděláváním, za tímto účelem vydává propagační brožury, připravuje výstavy, semináře, workshopy etc. Zabývá se osvětou veřejnosti v oblasti rozvojové pomoci, připravuje tištěný časopis Südwind a dva internetové portály. Více informací viz http://www.suedwind-agentur.at


  • Ekumenická Akademie Praha


Partneři konsorcia podílející se na akcích:


  • KARAT (Polsko) – Karat Coalition. Více informací viz http://www.karat.org

  • SETEM (Španělsko) – Asociación para el Servicio y la Promoción de la Educación de la Infancia y la Juventud en el Tercer Mundo. Více informací viz http://www.setem.org

  • CES – Center for environmental studies Foundation (Maďarsko) - Více informací viz http://www.ktk-ces.hu

  • SACOM (Hong Kong, Čína) – Students and scholars Against Corporate Misbehavior. Více informací viz http://www.sacom.hk

Přímá cílová skupina projektu: management, osoby disponující rozhodovacími pravomocemi na institucionální a politické úrovni, nákupčí elektroniky, studenti a zaměstnanci univerzit a státní zaměstnanci, multiplikátoři a média.

Nepřímá cílová skupina projektu: širší veřejnost.

Stručný popis akce: Akce zkoumá následky rozvoje počítačové výroby v rozvojových zemích z hlediska environmentálních a pracovních podmínek zaměstnanců elektronického průmyslu. Zajímá se o dopad výroby na život (především ženských) pracovníků, jejich rodin, komunity a místního životního prostředí. Sensibilizací evropské veřejnosti vůči těmto pracovním a environmentálním tématům chce projekt působit ve směru změn priorit uplatňovaných veřejnými institucemi při nakupování elektroniky.

Očekávané výsledky:

A. Vybavit pracovníky s rozhodovacími pravomoci relevantními informacemi a dostatečně je motivovat k tomu, aby brali při nákupu počítačů ohled na sociální a ekologické podmínky, za nichž jsou vyráběny.

B. Zvýšit informovanost státních zaměstnanců a univerzitních studentů tak, aby mohli ovlivňovat priority aplikované při nakupování počítačů pro tyto své instituce.

C. Informovat pracovníky s rozhodujícími pravomocemi v jiných veřejných i soukromých evropských institucích a motivovat je ke změně priorit svých nákupních praktik.


Hlavní aktivity projektu:

A.1. Výzkum a stanovení (nákupních) kritérií

A.2. Lobby a poskytování informací osobám disponujícím rozhodovacími pravomocemi ve veřejném i soukromém sektoru

A.3. Vyvinout systém evaluace a klasifikace (výrobců)

B.1. Organizovat kampaně, vzdělávací aktivity a šířit informační materiál

B.2. Pořádat workshopy a přednášky

B.3. Zorganizovat kampaň ve všech zemích členů konsorcia (CZ, D, AT, NL)

C.1. Distribuovat mechanismy, které vzejdou jako produkt projektu

C.2. Stanovit seznam kritérií pro jiné soukromé a veřejné instituce

C.3. Svolat evropský kulatý stůl

Projekt Procure IT Fair je ze 75% financován Evropskou komisí. Jeho česká část je z 15%  financována Ministerstvem zahraničních věcí ČR  (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci). Rozpočet projektu je 1 384 446,25 EUR.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009