czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Alarmující otravy pesticidy mezi pracovníky v produkci květin (Tisková zpráva)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Alarmující otravy pesticidy mezi pracovníky v produkci květin (Tisková zpráva)

14. 2. 2011 - Alena Věžníková

Brusel/Kolín/Münster/Praha/Vídeň, 9. února 2011 - Krátce před svátkem Sv. Valentýna předkládá evropská kampaň “Fair Flowers – Květiny pro lidská práva” studii o zdravotních dopadech pesticidů v Ugandě při pěstování květin určených na vývoz do Evropy, kterou provedla partnerská organizace Ugandské sdružení pro vzdělávání pracovníků (Uganda Workers Education Association, UWEA). Kvůli alarmujícím výsledkům studie požadují partneři kampaně, aby Evropská unie prováděla přísnější kontroly na zbytky pesticidů v dovážených květinách a aby musela být povinně uváděna země původu. Veřejné instituce, obchodníci a spotřebitelé by měli kupovat pouze květiny vypěstované za sociálně a ekologicky férových podmínek – fair trade květiny.

Pracovníci ve všech oblastech produkce květin jsou vystaveni pesticidům. Přesto však více než 40 % dotazovaných pracovníků nepoužívá ochranné pracovní prostředky. V důsledku chybějících či neadekvátních ochranných pracovních prostředků a nedostatečné znalosti doporučovaného způsobu použití pesticidů vykazuje mnoho pracovníků symptomy, které jsou velmi pravděpodobně následkem vystavení pesticidům. Ugandští pracovníci si stěžovali mimo jiné na bolesti na hrudi, podráždění pokožky, bolesti hlavy či poruchy spánku. Pracovníci v ostatních zemích produkujících květiny hlásí podobné příznaky. „Nedostatečná ochrana je způsobena bezohledným ignorováním národních a mezinárodních norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnavatelů,“ uvedla Sophie Vesselová z FIAN Rakousko. „Příslušným vládám chybí politická vůle ke kontrole dodržování pracovního práva,“ dodává Gertrud Falková z FIAN Německo.

Výsledky v Ugandě jsou doloženy průzkumy organizace Pesticide Action Network v Africe, Asii a Latinské Americe, které dokazují, že v zemědělství se často používají vysoce nebezpečné pesticidy a pracovníci málokdy dostanou kompletní osobní ochranné pracovní prostředky. Používání nebezpečných pesticidů při pěstování květin je vyšší než v zemědělské potravinářské produkci, protože květiny se normálně nekonzumují. Evropská unie navíc nestanovila hranici pro zbytky pesticidů v dovážených květinách.

„Mnoho pracovníků se dále bojí, že v budoucnu nebudou schopni vydělávat prostředky na obživu svých rodin kvůli zraněním a možným dlouhodobým následkům nechráněného vystavení pesticidům,“ dodává Alena Věžníková z Ekumenické akademie Praha. V mnoha případech jsou zasaženy i rodiny pracovníků. „Když matky přijdou domů, často své děti obejmou, ještě než se převlečou,“ říká Florence Kroffová z FIAN Belgie.

„V probíhající petici žádáme rozhodující orgány Evropské unie, aby požadovali Evropskou legislativu, která by upravovala povinné kontroly obsahu zbytkových pesticidů v květinách dovážených do Evropské unie. Pro pesticidy, které Světová zdravotnická organizace klasifikuje jako nebezpečné (WHO třída I), by neměl být povolen vstup na trh Evropské unie,“ uvedla Clara Moeremansová z Netwerk Bewust Verbruiken.

„Rostoucí poptávka po „férových“ květinách ze strany značek Flower Label Program (FLP) a FAIRTRADE může rovněž vyvinout větší tlak na majitele ugandských květinových farem a přesvědčit je, aby dodržovali své normy,“ vysvětluje Steffi Neumannová z Vamos Muenster.

Další informace:
Odkaz na studii: www.flowers-for-human-rights.org
Odkaz na online petici: http://www.ipetitions.com/petition/fairflowers/
Informace o projektu: http://www.ekumakad.cz/cz/projekty/fair-flowers

Záznam reportáže o projektu Fair Flowers odvysílané na ČT24 (18 minuta)

Kontakt:
Alena Věžníková, Ekumenická akademie Praha, + 42(0)272737077, veznikova@ekumakad.cz

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}