czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Boj o přírodní zdroje i nadále pohání konflikt ve východním Kongu
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Boj o přírodní zdroje i nadále pohání konflikt ve východním Kongu

20. 11. 2008 -
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000">V souvislosti s eskalací konfliktu ve východní části Demokratické republiky Kongo vyzývá Global Witness (<font color="#000000"><font color="#0000ee"><a href="http://www.globalwitness.org/"><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">Global Witness je m</font></span></span></a></font><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">ezinárodní organizace zaměřující se na zneužívání těžby přírodních zdrojů, konflikty spojené s cennými zdroji, <span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">mezinárodním obchodním systémem, </font></span></span>korupcí, porušováním lidských práv a dopady na životní prostředí</font></span></span></font>) mezinárodní mírotvůrce k tomu, aby obrátili pozornost k roli, kterou v konfliktu hraje obchod s přírodními zdroji. </font><font color="#000000">„Mezinárodní pozornost věnovaná poslednímu vývoji událostí v oblasti je samozřejmě vítaná,“ říká Patrick Alley, ředitel Global Witness. „Ale krátkodobé diplomatické aktivity, které se nezaměřují na skutečné příčiny konfliktu, nemohou zajistit dlouhodobý mír. Ekonomické výhody plynoucí z vedení války v této oblasti zůstávají pro obě strany hlavními motivy k pokračování konfliktu.“ Boje mezi povstaleckou skupinou <em>Congrès national pour la défense du peuple </em>(Národní kongres na obranu lidu - CNDP), vedenou Laurentem Nkundou, a konžskou národní armádou <em>Forces armées de la République démocratique du Congo </em>(Ozbrojené síly Demokratické republiky Kongo - FARDC) v posledních dnech prudce vzrostly s postupem CNDP směrem k východnímu městu Goma. Stejně jako ve více než deseti předchozích letech dopadá hlavní nápor násilí na civilní obyvatelstvo. Současné boje vedly k masovým přesunům obyvatelstva v provincii Severní Kivu. Vážného porušování lidských práv na neozbrojených civilistech se přitom dopouští CNDP stejně jako FARDC. </font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font color="#000000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Severní a Jižní Kivu, severní province Konga, jsou bohatými zdroji minerálů, zejména kasiteritu (cínová ruda), zlata a koltanu. Obchod s minerály stojí v pozadí války, táhnoucí se od roku 1998. Téměř všechny ozbrojené skupiny zapojené do konfliktu, stejně jako vojáci konžské národní armády, s minerály ilegálně a beztrestně obchodují již řadu let. Řada z nich vybírá daň od civilního obyvatelstva a vyžaduje minerály nebo hotovost na hraničních přechodech či komunikacích. </font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">Na přelomu července a srpna 2008 Global Witness doložil a následně zveřejnil na svých stránkách široké zapojení ozbrojených skupin a jednotek konžské armády do obchodu se zlatem a kasiteritem v Severním a Jižním Kivu (viz článek Global Witness, Control of mines by warring parties threatens peace efforts in eastern Congo, 10 September 2008). </font></span></font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ"></span></font><font color="#000000">Global Witness kritizuje kupce a společnosti obchodující s minerály ze severního Konga za neschopnost přijmout odpovědnost za přerušení spojení mezi obchodem s minerály a pokračujícím násilím. </font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">„<span lang="cs-CZ">Dokud bude dostatek kupců ochotných, ať už přímo či zprostředkovaně, obchodovat se skupinami odpovědnými za vážná porušování lidských práv, nebudou mít tyto skupiny žádný důvod ke složení zbraní,“ říká Patrick Alley. Global Witness vyzývá nakupující zapojené dododavatelského řetězce - počínaje jednotlivci, kteří nakupují přímo od dolů, přes výrobce, po mezinárodní maloobchodní společnosti – k přísné opatrnosti<em>. </em>„Není přijatelné, aby kupující prohlašovali, že nevědí nebo nemohou vědět, odkud minerály pocházejí. Je jejich povinností zjistit, kde přesně a kým byly dané minerály vytěženy. Jestli je určitá pravděpodobnost, že prošly rukama ozbrojených skupin nebo armádních jednotek, měli by odmítnout jejich nákup. V opačném případě kupující nesou odpovědnost za pokračování činnosti těchto skupin.“ </span></font></span></font><font color="#000000"><span lang="cs-CZ"></span></font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ">Současná situace ve východním Kongu odráží širší mezinárodní nezájem a neochotu věnovat pozornost vazbě mezi ozbrojenými konflikty a globálním obchodem s přírodními zdroji. Global Witness zdokumentoval roli, kterou se suroviny, ať už jde o diamanty, dřevo nebo kakao, podílejí na konfliktech v Africe a jihovýchodní Asii. </span></font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span lang="cs-CZ"></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">Mezinárodní komunitě přesto stále chybí vzájemná shoda v tom, jak vlastně <em>„problematické cenné zdroje“</em> <span style="font-style: normal"><span lang="cs-CZ">definovat</span></span>.<span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000"> </font></span></span>Orgány jako OSN nemají <span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">k přerušení vazeb mezi cennými zdroji a občansko-vojenskými konflikty </font></span></span>ani vhodné prostředky, ani dostatečné odhodlání. Global Witness se zasazuje o vytvoření zprávy generálního tajemníka OSN o přírodních zdrojích a konfliktech jako prvního kroku k ustanovení pevnějšího mezinárodního přístupu. </font></span></span></font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">„<span lang="cs-CZ">Ekonomické důvody stály vždy v pozadí válek,“ říká Patrick Alley. „Nový je však</span></font></span><font color="#0000ee"><a href="http://www2.mail.volny.cz/extview/cfc6e1ff1d9d345b879bfbc40df1f6fb/index.html#author1%23author1"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"> </font></span></a></font><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">způsob, jakým se mohou ozbrojené skupiny zapojovat do globalizovaného trhu s </font></span></span><font color="#0000ee"><a href="http://www2.mail.volny.cz/extview/cfc6e1ff1d9d345b879bfbc40df1f6fb/index.html#author1%23author1"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000">l</font></span></a></font><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">oupitelnými</font></span></span><font color="#0000ee"><a href="http://www2.mail.volny.cz/extview/cfc6e1ff1d9d345b879bfbc40df1f6fb/index.html#author1%23author1"><span style="text-decoration: none"><font color="#000000"> </font></span></a></font><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000">zdroji, který je poháněn Západem stejně jako Východem. Situace v Kongu je pro tvůrce mezinárodní politiky, kteří se po deset let tomuto tématu tiše vyhýbali, signálem: jednejte nyní, abyste oddělili zisk od ozbrojeného konfliktu.“ </font></span></span></font></font></font></p>
<p lang="cs-CZ" align="justify" style="margin-top: 0.49cm; background: #ffffff; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 0.48cm; text-decoration: none"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span lang="cs-CZ"></span></span></font><font color="#000000"><font color="#0000ee"><a href="http://www2.mail.volny.cz/extview/cfc6e1ff1d9d345b879bfbc40df1f6fb/index.html#author1%23author1"><span lang="cs-CZ"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none">Převzato z: Global Witness</span></font></span></a></font></font></font></font><a href="http://www2.mail.volny.cz/extview/cfc6e1ff1d9d345b879bfbc40df1f6fb/index.html#author1%23author1"></a></p>

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}