czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Česká koalice Social Watch pokračuje v činnosti
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Česká koalice Social Watch pokračuje v činnosti

12. 8. 2010 - Karolína Silná

Síť občanských organizací Social Watch vznikla v roce 1995 s cílem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace Spojených Národů o sociálním rozvoji v Kodani v roce 1995 a Konferenci o ženách v Pekingu v témže roce. Na těchto konferencích bylo poprvé definováno odstranění chudoby a rovnost pohlaví jako společný celosvětový cíl – jeden z hlavních vedle míru a lidských práv. Social Watch vydává každoroční zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy).

Výroční zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku. Cílem zprávy je posilovat občanskou společnost a místní komunity tím, že je aktivitám a kampaním, které již probíhají na národní úrovni, dodán mezinárodní rozměr. V současné době existují národní koalice sítě Social Watch ve více než 70 zemích po celém světě, kde upozorňují vlády na jejich závazky a přispívají k řešení sociálních konfliktů alternativními návrhy založenými na odborných analýzách situace.

Propojení národních a globální úrovně hraje významnou roli rovněž při vytváření různých indexů a statistických srovnání, které poskytují srovnatelné mezinárodní informace a makro-perspektivu, a zároveň nabízejí údaje o situaci v jednotlivých zemích. Social Watch vytvořila alternativní ukazatele pro měření vývoje (pokroku nebo zhoršování) situace v oblasti rovnosti mužů a žen (Gender Equity Index - GEI) a uspokojování základních lidských potřeb (Basic Capability Index – BCI).

Klíčovým principem, který odlišuje Social Watch od jiných mezinárodních sítí občanské společnosti je, že zde žádný ústřední orgán neposkytuje prostředky pro své členy. Národní koalice jsou organizovány podle vlastních potřeb a podmínek v každé zemi.

Do České republiky se informace o Social Watch začaly dostávat v roce 2004, kdy Ekumenická akademie Praha navázala kontakt se sekretariátem mezinárodní sítě Social Watch a začala distribuovat anglické verze výroční zprávy. Ekumenická akademie Praha s dalšími evropskými partnery vytvořila v následujících letech koncept projektu na vytváření nových národních koalic Social Watch, pro který získala na třetí pokus financování z fondů Evropské komise. Od 1. března 2008 se tedy rozeběhl tříletý projekt, jehož jedním cílem bylo i založení a rozšíření české koalice Social Watch. V dnešní době tvoří koalici již osm organizací: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Gender studies, Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí a Masarykova demokratická akademie. V rámci zmíněného projektu bylo také možné poprvé vytvořit příspěvek za Českou republiku do mezinárodní výroční zprávy a podstatnou část této zprávy přeložit a vydat v českém jazyce, a to již dvakrát. Výroční zpráva obsahuje odborné články, zprávy o stavu v jednotlivých zemích a statistickou část.

Součástí projektu bylo i vytvoření první Evropské zprávy Social Watch (vyšla v roce 2009 v anglickém jazyce), která se zaměřila na souvislosti mezi migrací a rozvojem. Ve zprávě najdeme články o různých aspektech migrace a roli, kterou migranti hrají - jednak jako přínos evropské společnosti, jednak jejich vliv na rozvoj v zemi původu. Zdůrazňuje vztah mezi rozvojem a způsobem, jakým se s migranty zachází na základě migrační politiky EU. Zpráva uzavírá, že rozvojové cíle musí být mnohem jasněji reflektovány ve formulaci a implementaci evropské migrační politiky. Zpráva za Českou republiku byla zaměřena na situaci Romské menšiny a migrantů – pracovníků. Druhá Evropská Social Watch zpráva bude vydána na konci roku 2010 a jejím tématem je sociální exkluze.

V současné době se organizace koalice podílejí na distribuci a propagaci zprávy Social Watch 2009, která poukazuje na to, že jedinou správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí. Zároveň probíhají přípravy na vydání mezinárodní zprávy Social Watch 2010, která bude opět částečně přeložena do českého jazyka a její vydání je plánováno na prosinec 2010.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}