czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Česká republika 2019. Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu (zpráva SW 2019)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Česká republika 2019. Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu (zpráva SW 2019)

20. 9. 2019 - Social Watch

Česká republika 2019. Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu (zpráva SW 2019)

V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN rezoluci Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. Přijaly také Cíle udržitelného rozvoje, jejichž naplnění do roku 2030 má přinést světu rozvoj v oblasti lidského rozvoje, ochrany životního prostředí, zajistit prosperitu pro všechny, vybudovat mírové a spravedlivé instituce a zajistit partnerství mezi státy.

K jejich naplnění se přihlásila i Česká republika. Za tím účelem připravila vláda strategický dokument Česká republika 2030 a k němu také implementační plán.

Aby byla zajištěna výměna zkušeností i kontrola plnění Cílů, podávají každý rok jednotlivé země zprávy o plnění závazků agendy 2030 v sídle OSN. V roce 2020 bude zprávu podávat i naše země.

V roce 2015 v Paříži na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (anglicky Conference of Parties, zkratka COP) přijaly všechny strany Pařížskou dohodu.

Členské státy Evropské unie včetně Česka přijaly závazek naplňovat společně závazky plynoucí z Pařížské dohody. Každá země, která ratifikovala Pařížskou dohodu, musí připravit Stanovené národní příspěvky (NDCs). Z toho vyplývá také povinnost podávat zprávy o tom, jak plní své sliby a jak hodlá v následujících letech pokračovat. Poprvé budou země skládat své účty v roce 2020 a pak každých pět let.

Rezoluce OSN i Pařížská dohoda jasně mluví o nezbytnosti zapojení občanů do procesu zajištění udržitelného vývoje společnosti. Proto organizace a sítě jako Social Watch mapují na národních i mezinárodních úrovních vývoj Cílů udržitelného rozvoje i Stanovených národních příspěvků. Na základě svých zjištění pak připravují doporučení, která by v následné diskuzi měla přispět k celospolečenskému pozitivnímu rozvoji a zabránit společenským otřesům a dalšímu ničení životního prostředí.

Social Watch je mezinárodní sítí organizací, které ve více než šedesáti zemích světa pravidelně zjišťují situaci v oblasti dodržování lidských práv a stavu životního prostředí. Na základě těchto informací pak připravují stínové zprávy na národních úrovních i mezinárodně. Ačkoli se jedná o širší sítě disponující mnoha experty a expertkami, neklademe si nárok na jedinou pravdu a jediný způsob řešení. Vždy jsme upozorňovali na to, že jediná efektivní řešení musí být výsledkem širokého společenského konsensu.

Letošní zpráva referuje o naplňování šesti vybraných Cílů udržitelného rozvoje. Jde o ty Cíle, které byly v rámci letošního dobrovolného reportingu reflektovány na Vysokém politickém fóru (HLPF), které mělo téma Posilování lidí a zajištění inkluze a rovnosti.  Cílem této zprávy je především otevřít diskuzi o tom, jak se nám daří a nedaří naplňovat naše závazky v oblasti společenské spravedlnosti a řešení klimatické změny.

Přes mnoho dílčích úspěchů lze konstatovat, že výsledky nejsou dobré. Nezbývá než doufat, že příští rok, až bude oficiální zprávu předkládat v OSN naše vláda, budou výsledky optimističtější. Záměrem této zprávy je k tomu přispět.

 

Národní zpráva Social Watch ČR 2019

Tisková zpráva Social Watch ČR 2019

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}