czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Česká republika se řítí do smrtící spirály (Tisková zpráva)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Česká republika se řítí do smrtící spirály (Tisková zpráva)

15. 8. 2012 - Karolína Silná
Česká koalice Social Watch zveřejnila monitorovací zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen v České republice. Hodnotí v ní uplynulé období nepříliš povzbudivými slovy: nezaměstnanost na deseti procentech, vládní reformy podřezávající domácí ekonomiku, asociální a protirodinná politika, odliv kapitálu z ekonomiky do daňových rájů a destrukce nástrojů ochrany životního prostředí. Přečtěte si kompletní znění monitorovací zprávy Social Watch.

Ekonomický vývoj ČR byl v roce 2011 zásadně ovlivněn vládní politikou fiskální konsolidace a návrhy reforem veřejného sektoru. „Díky fiskální restrikci se propadá domácí poptávka a zpomaluje růst HDP. ČR zůstává enormně závislá na vnějším ekonomickém prostředí. Úsporná opatření vlády v podobě snižování sociálních výdajů (např. zmrazení penzí, zrušení doplatku na bydlení atd.) a nárůstu nepřímých daní (DPH) mají drastický dopad na seniory a seniorky, jimž hrozí propad do chudoby i bezdomovectví,“ říká ekonomka a spoluautorka zprávy Ilona Švihlíková. „V daňových rájích díky nelegálním daňovým únikům mizí z ČR na 140 miliard korun. Nejméně dalších padesát miliard odtéká bez zdanění kvůli tomu, že se 1300 českých firem vyhýbá placení daní s využitím daňových rájů a off-shorových center. Stát tím přichází o 40 miliard korun ročně na daních a společně s tím, že tyto peníze nevratně mizí z české ekonomiky tak ztrácíme desítky tisíc pracovních míst,“, doplňuje Tomáš Tožička z Tax Justice Network.

Současná vládní politika negativně ovlivňuje i postavení žen, zejména matek na rodičovské dovolené a matek malých dětí. Rodičovský příspěvek v nejčastěji vyplácené tříleté variantě byl zkrácen celkově o 16 000 Kč. Byl zakázán souběh čerpání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro rodiče handicapovaných dětí, což přináší významné zhoršení ekonomické situace těchto rodin a především žen, které nejčastěji zůstávají na plný úvazek v domácnosti. Ekonomické a sociální postavení rodin komplikuje i zvýšení DPH, které s sebou nese růst cen potravin, hygienických potřeb a léků, které tvoří velkou část rozpočtů rodin s předškolními dětmi.

V oblasti životního prostředí lze změny v roce 2011 bez nadsázky hodnotit jako systematickou snahu o destrukci politiky ochrany životního prostředí. Z Ministerstva životního prostředí a dalších institucí byly propuštěny stovky odborníků a odbornic. Omezuje se monitorování smogu či hladin řek. Vládním rozhodnutím také byly převážně velkým průmyslovým a energetickým společnostem zdarma rozdány emisní povolenky v hodnotě 47,5 miliard Kč, čímž byl stát připraven o významné prostředky na státní environmentální i sociální opatření, stejně jako tím byl omezen regulační efekt emisních povolenek. Ministerstvo životního prostředí nejenže nerozšířilo území Národního parku Šumava, které má nejvyšší stupeň ochrany, naopak ministr prosazuje jeho razantní zúžení. Výraznou kauzou loňského roku bylo masové kácení stromů v nejcennějších částech tohoto národního parku.

Kontakt:

 

Tomáš Tožička (ekonomická a daňová problematika), tomas.tozicka@educon.cz , 603866054

Marcela Adamusová (genderová problematika), adamusova@padesatprocent.cz, 739333730

 

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}