czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› ČR má první dvě Fairtradová města: Litoměřice a Vsetín (Tisková zpráva)
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

ČR má první dvě Fairtradová města: Litoměřice a Vsetín (Tisková zpráva)

21. 9. 2011 - Kristýna Augustinská

První dvě města v České republice splnila podmínky mezinárodní kampaně a dnes jim byl udělen titul Fairtradové město. Jsou jimi české Litoměřice a moravský Vsetín. První česká města se tak zařadila po bok tisícovky měst z celého světa, která ve své politice zohledňují společenskou odpovědnost a nabízí svým občanům lepší přístup k podpoře spravedlivého obchodu.

Kampaň Fairtradová města odstartovala v České republice letos v lednu. Cílem kampaně je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Města mohou titul získat při splnění pěti kritérií, mezi něž patří dostupnost fairtradových produktů v místních obchodech a kavárnách, oficiální podpora fair trade ze strany města či osvětové aktivity místních organizací. Mezi tisícovkou Fairtradových měst po celém světě jsou velká města jako Dortmund, Liverpool či San Francisco, ale i malé obce. Devět Fiartradových měst je zároveň hlavními městy států – Londýn, Řím, Paříž, Madrid, Brusel, Kodaň, Oslo, Dublin a novozélandský Wellington.

Fairtradová města jsou úspěšný koncept, k němuž se již hlásí 1003 měst ve 22 zemích světa. „Jedinečnost kampaně Fairtradová města tkví v jejím globálním měřítku a ve vzájemné spolupráci důležitých aktérů – obchodníků, úřadů, nevládních organizací, škol apod.,“ říká Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade. A přibližuje také tajemství celosvětového úspěchu kampaně: „Fairtradová města představují konkrétní a jednoduchý nástroj, jak se město může zapojit do lidskoprávní kampaně. Lidé, kteří chtějí podpořit dobrou myšlenku, nemusí složitě hledat cestu, jak na to. Dostanou srozumitelný návod ve formě přístupových kritérií, která městům ukládají jednoznačné aktivity. Zároveň kampaň města nezatěžuje velkou administrativou.“

V České republice dosáhla na titul nejdříve města Litoměřice a Vsetín, která fair trade systematicky podporují již několik let. Ke statusu Fairtradové město má nakročeno i několik dalších měst z Čech a Moravy – Brno, Chrudim, Hodonín a Třebíč. Přínosy zapojení do kampaně Fairtradová města shrnuje Petr Hermann, zastupitel města Litoměřice: „Udělení statusu Fairtradového města pro nás znamená především dobrou vizitku města, stejně jako členství v Národní síti Zdravých měst ČR. Zde totiž patříme k nejpokročilejším členům. Město má příležitost přímé podpory spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby. Otevírají se další možnosti už tak dobré spolupráce s neziskovými organizacemi, se školami a podnikateli. Účast v projektu také napomáhá v mezinárodní spolupráci s partnery, kteří se rovněž vážně zabývají otázkami spravedlivého obchodu. Město touto formou prezentuje svou společenskou odpovědnost a posiluje toto vědomí u svých obyvatel.“

Impuls k zapojení do kampaně Fairtradových měst může vzejít od občanů, místních organizací, i ze strany města. Prvním krokem v cestě za titulem Fairtradové město je založení místní řídicí skupiny, která komunikuje s vedením města, místními organizacemi i obchodníky. „Nejvíc na celé kampani Fairtradová města mě povzbudila spolupráce s neziskovými i podnikatelskými subjekty v Litoměřicích. Mnozí z nich již fairtrade podporovaly ještě předtím, než jsme je kontaktovali. A mnozí, kteří o něm dosud neslyšeli, se velmi rychle myšlence spravedlivého obchodu otevřeli a přijali ji za svou. To mi dodalo radost a elán do další práce," popisuje práci na přístupovém procesu Marcela Trejbalová, předsedkyně řídicí skupiny v Litoměřicích.

Pro města představuje status Fairtradové město nástroj naplňování národních i mezinárodních politických cílů v oblasti udržitelného rozvoje. Pozitivní využití kupní síly měst k nákupu fairtradových výrobků má zásadní vliv na životy pěstitelů a stav životního prostředí v rozvojových zemích. „Koncept fair trade nabízí možnost, jak podpořit konkrétní drobné pěstitele a řemeslníky v rozvojových zemích snadno a efektivně. Zapojení se do systému fair trade dává těmto lidem možnost žít důstojný život, osamostatnit se a zajistit svým dětem vzdělání. Podporou fair trade můžeme přispět k nastavení spravedlivějších podmínek mezinárodního obchodu, který bude založený na respektu k lidem,“ říká starostka Vsetína Iveta Táborská. „Pro mě jako ekonoma je na fair trade důležité zejména to, že se nejedná o charitu. Fair trade zůstává obchodem,“ dodává Petr Kozel, člen řídicí skupiny ve Vsetíně.

Kampaň Fairtradových měst zaštítilo Ministerstvo životního prostředí ČR, koncept má také podporu Národní sítě Zdravých měst ČR. Kampaň se neobrací jen na města a malé obce; status mohou získat i univerzity, školy či církve.

Garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

KONTAKTY:
• Vanda Jarošová, tisková mluvčí, NaZemi – společnost pro fair trade, vanda.jarosova@nazemi.cz, 777 743 778
• Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade, veronika.bacova@fairtrade-asociace.cz, 734 336 592
• Kristýna Augustinská, koordinátorka kampaně Fairtradová města, Ekumenická akademie Praha, augustinska@ekumakad.cz, 734 721 427
• Stanislav Komínek, koordinátor kampaně Fairtradová města, NaZemi – společnost pro fair trade, stanislav.kominek@nazemi.cz, 774 737 176


Tisková zpráva ke stažení

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}