czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Dokument: Prohlášení iniciátorů otevřeného dopisu PRO REFERENDUM
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Dokument: Prohlášení iniciátorů otevřeného dopisu PRO REFERENDUM

20. 7. 2007 -
Naše iniciativa není součástí žádného politického uskupení ani organizovaného hnutí.
Vznikla zcela spontánně z velkého údivu a znepokojení nad tím, jakým způsobem vede vláda svoji kampaň za zřízení cizí vojenské základny na našem území. Vláda neplní své vlastní sliby o tom, že v rámci otevřeného dialogu s občany zajistí informace o připravované stavbě.
Své znepokojení jsme vyjádřili formou otevřeného dopisu prezidentu republiky a předsedům obou komor parlamentu. Tento dopis je podepsán několika desítkami občanů vesměs činných v prestižních profesích veřejného i soukromého sektoru.
Naše znepokojení ještě vzrostlo poté, co bylo v uplynulých dnech oznámeno, že Rusko vyhlašuje moratorium na smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, a to v souvislosti s jednostrannými kroky Spojených států.
Až dosud jsme byli nejvyššími vládními činiteli nepravdivě informováni, že Rusko v podstatě se záměrem souhlasí a že žádná destabilizace vztahů, které se týkají celé Evropy a tedy i naší země, v žádném případě nehrozí.
Podle informací z médií odpověděl dosud na náš otevřený dopis jen prezident republiky Václav Klaus. Jeho odpovědí jsme byli potěšeni, neboť v ní naznačuje mnohé z toho, co trápí i nás. Především varoval před populismem a iracionálními reakcemi. Také my jsme těmito jevy hluboce znepokojeni. Jak jinak než jako projev hrubého populismu chápat například výroky místopředsedy vlády Jiřího Čunka o tom, že cizí vojáci budou pro naši zemi dobrodiním, neboť toho na své základně hodně protopí a snědí. Za co jiného než za iracionální mystifikace považovat tvrzení dalšího vysokého vládního činitele Alexandra Vondry o tom, že pokud základnu nezřídíme, čeká nás opětné zavedení povinné vojenské služby. Populismus a demagogie je rovnou měrou zastoupen ve výroku předsedy vlády o tom, že radar bude pro naši zemi představovat oázu bezpečí . Vystupování ministryně obrany Vlasty Parkanové, jejíhož resortu se věc týká nejbezprostředněji, komentovat vůbec nehodláme. Není možno snížit se pod určitou úroveň.
I když odpověď prezidenta republiky chápeme v tomto ohledu jako podporu našeho úsilí, chybí nám v ní vyjádření ke zcela věcným a konkrétním dotazům, které tvoří součást našeho dopisu.
Jedná se o následujících devět otázek:
1. Jak vyplývá z projevu amerického generála H. Oberinga, ředitele americké raketové obrany, i z podstaty a technických možností základny - radar nebude sloužit k obraně naší republiky, ale bude sloužit k obraně jiného amerického radaru umístěného na Aljašce a v Grónsku.
(Projev amerického generála H. Oberinga ze dne 25. 1. 2007.)
2. Základna může být i součástí konceptu politiky preventivních úderů a nelze ji tedy považovat za čistě obrannou.
3. Místo, kde mají být radary umístěny, je jedno z nejhustěji obývaných území České republiky a v případě válečného konfliktu bude tato oblast místem prvního úderu. To by znamenalo jisté zničení celé oblasti a desítky tisíc obětí.
4. Veřejnosti je často a opakovaně předkládán nepravdivý argument o tom, že nedáme-li souhlas k vybudování radaru, porušíme nějaké dohody či závazky.
5. Je nezodpovězena také velmi závažná otázka dopadu působení vojenského zařízení na zdraví našich občanů, žijících v okolí místa potenciálního umístění.
6. Veřejnost je matena výroky, že nebude-li základna, bude pravděpodobně obnovena vojenská služba. Není žádná příčinná souvislost mezi vybudováním americké základny v České republice a možností znovuzavedení povinné vojenské služby.
7. Veřejnost neví, zda na území základny bude platit česká jurisdikce a zda k radaru budou mít přístup čeští vojáci, policisté či důstojníci.
8. Veřejnost není informována o tom, že na žádné z amerických základen umístěných v cizích státech neplatí místní, ale pouze americká jurisdikce.
9. Veřejnost není informována, zda základna má být umístěna na českém území na dobu určitou či navždy.
Jsme ještě více než kdy jindy přesvědčeni o tom, že vláda a další političtí činitelé, kteří jsou přímo ze své funkce odpovědni za to, že budou hájit zájmy našeho národa a jeho suverénního státu, mají povinnost se těmito otázkami zabývat, neboť se úzce týkají našeho bezpečí a majetku i životů a zdraví našich občanů. Jde o věc veřejnou, která se týká všech občanů, tedy nejen těch, kteří budou i přes svůj zcela zřetelně a jednoznačně deklarovaný nesouhlas nuceni žít v bezprostřední blízkosti radaru.
Věříme, že zástupci médií, kterým jsou hodnoty demokracie určitě blízké neméně než nám, nás v našem úsilí podpoří tím, že budou informovat veřejnost pravdivěji a otevřeněji, než činí současná vláda.
V Praze dne 18. 7. 2007

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}