czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Fairtradová města budou i v České republice
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Fairtradová města budou i v České republice

8. 10. 2010 - Robert Mimra

Fair trade se stává stále viditelnějším fenoménem i v České republice. Důkazem je významně rostoucí obrat fair trade zboží navzdory finanční krizi a také rostoucí zájem hyper a supermarketů o prodej fairtradového zboží. Proto jsme se rozhodli do České republiky přivést Fairtradová města, což je koncept, který je dalším krokem na cestě ke spravedlivějším obchodním vztahům v mezinárodním obchodě.

Koncepce Fair trade měst má čtyři pilíře:

  1. rovina rozvojové spolupráce – tak, jak ji vymezuje koncept fair trade (spravedlivé ceny producentům, dlouhodobé obchodní vztahy, sociální příplatek na rozvoj komunity, možnost předfinancování produkce),
  2. etická rovina – zákaz nucené dětské práce a důstojné pracovní podmínky,
  3. vzdělávací rovina – informace o původu zboží, o producentech a o širších souvislostech mezinárodního obchodu,
  4. sociální aspekt – v rámci konceptu Fairtradová města se mohou spojit různé subjekty z oblasti politiky, podnikání a občanské společnosti. Společně pak hledají konkrétní řešení pro naplnění výše uvedených tří cílů.

Koncepci Fairtradová města zevrubně popisuje pět kritérií, která musí žadatel pro získání certifikace splnit:

  1. ve městě je ustanovena řídící skupina, která koordinuje aktivity na podporu a propagaci fair trade
  2. město vydá deklaraci na podporu fair trade a zaváže se k odběru fairtradových produktů pro vlastní spotřebu
  3. ve městě musí být určitý počet prodejních míst s fair trade zbožím i veřejných stravovacích zařízení, nabízejících fair trade (počet prodejních míst je vypočítán podle počtu obyvatel města)
  4. místní občané a organizace podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí a nákupem fairtradových produktů
  5. řídící skupina usiluje o medializaci fair trade v místních médiích.

Přesné znění kritérií je na webových stránkách Asociace pro fair trade, která bude udělovat a kontrolovat certifikaci Fairtradové město.

Historie myšlenky fairtradových měst se datuje k miléniovému roku 2000, kdy koncept vznikl. Autorem myšlenky je Bruce Crowther a prvním fairtradovým městem je severoanglický Garstang. V následujících letech vznikají další fairtradová města po celé Anglii. V letošním roce bude certifikováno tisící fairtradové město. Většina fairtradových měst vznikla v západní Evropě.

Koncept našel odezvu také v USA a Kanadě, Austrálii a Japonsku. Nově vznikají fairtradová města v zemích jako Indie, Mexiko nebo Brazílie, což jsou zároveň producenti fairtradového zboží. Více o fairtradových městech světa naleznete na www.fairtradetowns.org.

Pro účely tohoto článku jsem vybral německé město Neuss, na kterém si ukážeme možnosti tohoto konceptu v praxi. Radní města Neuss už od roku 1991 podporují fair trade. Produkty fair trade se v obchodní síti města natolik rozrostly, že se neusští radní rozhodli získat certifikaci Fairtradové město. Tu obdrželi v roce 2009. Podpora fair trade se pak významně rozšířila – město vedle kávy a čaje objednává pro vlastní spotřebu také pomerančový džus, plánuje vyrábět služební oblečení pro zaměstnance města (hasiči, zahradníci apod.) z fair trade bavlny. Hračky pro městské školky budou ve fair trade kvalitě, pro místní sportovní kluby dotované městem budou kupovány fair trade míče. Městský hřbitov část květin nakupuje v cizině – od roku 2009 musí mít tyto květiny certifikaci Flower Label. Více o fairtradovém městě Neuss se můžete dočíst v bakalářské práci Marie Vláškové nazvané Možnosti rozvoje konceptu Fairtradových měst v České republice, která je dostupná v knihově České zemědělské univerzity v Praze.

Příklad města Neuss nám jasně ukázal, že představitelé měst, obcí i městských částí mohou podstatně více ovlivnit rozvoj fair trade ve svém prostředí, než by se na první pohled mohlo zdát. Neuss může být také výzvou pro česká a moravská města, protože většina výše uvedených produktů je u nás dostupná, některé budou v nabídce běžné prodejní sítě v horizontu jednoho, dvou let. Domnívám se, že právě teď je čas začít myslet zodpovědněji, hledat odpovědi na otázky, za jakých podmínek bylo pěstováno exotické ovoce na našem stole, levné hračky našich dětí i květiny, které dáváme našim blízkým. Města se mohou díky certifikaci Fairtradové město stát příkladem zodpovědných nákupů i vzorem a inspirací k odpovědnějšímu přístupu k životu.

Text byl publikován v červnovém newletteru Nové ekonomiky, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek se společenským rozměrem a sociální ekonomikou. Dalším z témat Nové ekonomiky je sociální podnikání, které je postaveno na podobných ideových východiscích jako myšlenka fair trade. Koncept fairtradových měst je součástí evropského projektu Fair trade a globální vzdělávání, který Ekumenická akademie realizuje od února letošního roku. Na přípravě konceptu Ekumenická akademie spolupracuje se Společností pro Fair Trade a Asociací pro fair trade.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}