czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Prvních šest církevních subjektů splnilo kritéria kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti, dnes obdržely titul
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Prvních šest církevních subjektů splnilo kritéria kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti, dnes obdržely titul

16. 4. 2013 - Veronika Bačová

Prvních pět církevních sborů a jedno církevní zařízení v České republice dnes získaly titul Fairtradový sbor, resp. Fairtradové církevní zařízení. Přidaly se tak k tisícům farností a sborů v zahraničí, které se rozhodly podporovat koncept „spravedlivého obchodu“. Tituly a certifikáty dnes převzali zástupci některých subjektů při slavnostním předání ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech.

Titul obdrželo pět sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) z Hradiště na Chrudimsku, Jablonce n. Nisou, Nového Města na Moravě, Zlína a Proseče u Skutče na Chrudimsku. Není náhoda, že všechny sbory patří ke stejné církvi. ČCE totiž stála u zrodu prvního fairtradového obchodu u nás a fair trade do České republiky de facto přinesla. „Inspirovali jsme se prodejem fairtradových výrobků v německých evangelických sborech a v roce 1994 otevřeli v Praze na Vinohradech Obchůdek jednoho světa s řemeslnými výrobky. Dnes se podpoře fair trade věnují naše sbory po celé ČR již tradičně.“, popisuje Věra Lukášová z o.p.s. Jeden svět.

Kromě pěti sborů získal certifikát Fairtradové církevní zařízení také dům Sv. Antonína, který provozuje Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Moravských Budějovicích. V tomto domově pro seniory a zdravotně postižené občany se podává pravidelně k snídani fairtradové kakao a vánoční balíčky pro obyvatele i zaměstnance domu obsahují fairtradové výrobky (káva, čaj, čokoláda, oříšky, olej).

Kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem. V České republice mohou obdobný titul získat také města a školy – nyní jsou u nás čtyři Fairtradové školy a čtyři Fairtradová města. Kampaně se na některých místech také daří vzájemně propojovat. Ke kampani Fairtradové církve jsme se dostali díky paní Vejtasové z hotelové školy v Třebíči, která má titul Fairtradová škola. Pořádá v našem domě přednášky o zdravé výživě a informovala nás i o fair trade. Kampaň nás zaujala, a proto jsme se rozhodli do ní zapojit,“ shrnuje Petra Tomášová, pracovnice domu Sv. Antonína.

K získání titulu musí žadatelé splnit pět kritérií. Patří mezi ně oficiální podpora fair trade, využívání fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, zařazení tématu fair trade do bohoslužeb a modliteb (např. modlitba za farmáře a dělníky) a pořádání akcí na jeho podporu pro širší veřejnost. Tato kampaň představuje pro sbory a farnosti jednoduchý nástroj, jak prakticky propojit duchovní život s každodenní spotřebou. Není-li nám lhostejný život pracovníků a farmářů v rozvojových zemích, pak si můžeme vybrat takové produkty, u kterých máme jistotu, že jejich výrobci žijí a pracují v důstojných podmínkách,“ vysvětluje Hana Chorváthová z organizace Fairtrade ČR. „Přínosem kampaně pro sbory a farnosti je příležitost projevit solidaritu s lidmi z rozvojových zemí, posílit své dobré jméno na veřejnosti nebo přispívat k ochraně božího stvoření a zasazovat se za spravedlivější svět,“ vyjmenovává Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha, která je koordinátorem kampaně.

V západní Evropě je Fairtradových církví řada. V Anglii je do podpory fair trade zapojeno přes 4 000 kostelů, sborů a farností, které se dále spojují v celé Fairtradové denominace. Mimo křesťanské církve jsou ve Velké Británii také Fairtradové synagogy, mešity nebo buddhistické a hinduistické chrámy.

Kontakty:

Hana Chorváthová, Fairtrade Česká republika, h.chorvathova@fairtrade-cesko.cz, 734 336 592

Veronika Bačová, Ekumenická akademie Praha, veronika.bacova@ekumakad.cz, 734 721 427

Další informace na: www.fairtradovecirkve.cz

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}