czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› HP, Lenovo a Dell stále s toxickými látkami
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

HP, Lenovo a Dell stále s toxickými látkami

2. 4. 2009 -
Duben 01, 2009
Tisková zpráva organizace Greenpeace
V novém vydání Greenpeace Průvodce zelenější elektronikou jsme udělili trestné body společnosti HP, Lenovo a Dell za vycouvání ze slibu odstranit toxické látky ze všech nových produktů do konce roku 2009. Z pěti top výrobců počítačů, tento závazek dodržel pouze Apple. Philips je největším „zeleným skokanem“ v novém žebříčku – poskočil o 11 příček z 15. na 4. místo.
Top výrobci se propadají
HP, Lenovo a Dell slíbili odstranit polyvinylchlorid (PVC) a brómované zpomalovače hoření(BFRs) ze všech svých produktů do konce roku 2009. Oznámili nám ale, že tento závazek nebudou schopni splnit.

Odstranění nebezpečných látek je naprostá priorita, která pomůže řešit narůstající problém s elektroodpadem. Stále platí, že výrobci se snaží své produkty očistit od toxických látek pouze pokud jsou pod tlakem veřejnosti a spotřebitelů. To je důvod, proč vedeme tuto kampaň.

Dell vyrábí desktopy, notebooky a různé druhy monitorů se sníženým obsahem PVC a několik málo modelů monitorů bez těchto látek. Lenovo nabízí dva modely bez PVC a BFRs. HP je ve velkém skluzu a musí teprve představit produkty, které mají jen snížený obsah PVC a BFRs. Zatímco HP a Dell si musejí stanovit nové časové plány pro odstranění těchto látek ze všech výrobků, Lenovo posunulo termín splnění závazku do konce roku 2010

Odstranění toxických látek ve dvou krocích: očistit a zezelenat
Průvodce zelenější elektronikou, již jedenácté vydání, sleduje, kteří výrobci elektroniky se snaží splnit své závazky odstranit toxické látky z výrobků, bojují proti změnám klimatu a zavádějí lepší recyklační politiku a systém zpětného odběru starých výrobků. Když musí výrobci platit za sběr a recyklaci vlastních produktů budou mít větší motivaci vyvíjet čistší a snadněji recyklovatelné přístroje, protože cena recyklace je závislá na obsahu toxických látek a složitosti recyklace.

Apple to dokáže
Apple ještě nemá certifikované napájecí kabely bez PVC, ale vše ostatní je již bez PVC a BFRs. Když to dokáže Apple, tak pak neexistuje důvod, proč by toho neměli být schopni ostatní velcí výrobci počítačů.

Jsme přesvědčeni, že všichni výrobci elektroniky by do konce tohoto roku měli na trhu nabízet alespoň jednu produktovou řadu bez toxických látek. Acer v současnosti zůstává u slibu odstranit PVC a BFRs do konce roku 2009.

Philips pádí vpřed
Hvězdou nového vydání Průvodce zelenější elektronikou je Philips a 47 000 lidí, kteří mu zaslali vzkaz!

Nizozemský elektronický gigant reagoval na naší kampaň k elektroodpadu a předvedl obrat o 180° v přístupu k recyklační politice a zpětnému odběru starých výrobků. Philips poskočil o 11 příček z 15. na 4. místo. Díky veřejnému tlaku a tlaku Greenpeace Philips výrazně vylepšil svůj postoj k finanční odpovědnosti výrobce za elektroodpad vlastní značky. Philips musí ještě zavést tento systém do praxe, ale jsme potěšeni jakým směrem se jeho kroky ubírají.

Individuální odpovědnost výrobce
Cena recyklace je závislá na množství toxických chemikálií ve starých výrobcích a složitosti jejich recyklace.

Tento přístup „ plať za to co jsi znečistil“ je nazýván Individuální odpovědnost výrobce (IPR) a je klíčový k ozelenění celého sektoru elektronického průmyslu.

Změna klimatu na pořadu dne
Navzdory celkovému poklesu skóre v kategorii toxických látek začali hodnocení výrobci sbírat body v energetických kritériích. ICT (informační a komunikační technologie) je klíčovým sektorem pro boj se změnami klimatu a může umožnit redukcí emisí skleníkových plynů až o 15% vůči současnému stavu. Samsung se připojil k Philipsu při veřejné podpoře globálních opatření, které by snížily emise skleníkových plynů a pomohly tak při boji se změnami klimatu. Dell a Nokia následovali HP a Philips a zavázali se výrazně snížit emise skleníkových plynů. Řada společností zvyšuje podíl spotřebované energie, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů, Nokia dokonce z obnovitelných zdrojů pokrývá celou čtvrtinu spotřeby energie.

Klimatická výzva pro IT
Vystavit výrobce elektroniky tlaku veřejnosti pomáhá tento průmysl ozelenit. Výrobci však mohou udělat mnohem více, ne pouze očistit vlastní výrobu a produkty, ale pomoci planetě před změnami klimatu.

Představujeme proto novou "výzvu pro IT klima šampióna". Cílem pro tento rok je jednoduše získat vlivné osobnosti v IT průmyslu, aby lobovali na národní i mezinárodní úrovni za účinnou dohodu na prosincové konferenci o změnách klimatu v Kodani.

V tuto chvíli není nikdo z IT průmyslu, kdo by využíval svou moc, přístup k politikům a vliv k prosazování účinných opatřeni v boji proti změnám klimatu, zatímco řada průmyslových sektorů, hlavně těch co nejvíce znečišťují, masivně lobuje proti podstatnému snižování emisí skleníkových plynů. Proto již brzy vydáme mezinárodní seznam „kdo je kdo“ a „co kdo dělá“ mezi top osobnostmi v IT průmyslu, po kterých chceme, aby šli ostatním příkladem.

Jan Freidinger

Převzato ze serveru www.greenpeace.org/czech/

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}