czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Kde si nejlépe poradí s nezaměstnaností? Na poště!
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Kde si nejlépe poradí s nezaměstnaností? Na poště!

7. 1. 2012 - Linda Sokačová

I po hrátkách se statistikami, aby nezaměstnanost nevypadala tak vysoká, poslední tři roky nezaměstnaných přibývá. Zákoník práce vypadá na papíře celkem dobře, ale v praxi ho dodržují jen někteří zaměstnavatelé a vypadá to, že většina to není. Někteří z nás jsou nuceni pracovat načerno nebo pololegálně – to je ten systém, kdy je na výplatní pásce minimální mzda a zbytek Vám zaměstnavatel doplácí tzv. na ruku. Ano, a je i pravda, že někteří z nás načerno pracovat chtějí. A právě práci načerno se rozhodla řešit současná vládní garnitura v čele s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů proti černé práci se stal systém DONEZ – docházka nezaměstnaných, který začal fungovat letos na podzim. Vybraní nezaměstnaní mají uloženou povinnost dostavit se na určený Czech Point na České poště. Tam jim je sdělen další termín, kdy tam musí přijít znovu; na poštu musí chodit jednou až dvakrát týdně. Někdy zájemci či zájemkyně obdrží i seznam volných pracovních míst stažených z internetových stránek. Víc aktivního přístupu se „docházkující” nedočká.

Chyba už v názvu
I když je cílem systému DONEZ potírání nelegálního zaměstnávání, zaměřuje se pouze na lidi, kteří se nechávají načerno zaměstnávat, tedy ne na ty, kteří nelegálně zaměstnávají. Podle tiskové zprávy MPSV se během prvních dvou měsíců fungování systému ušetřilo 14 milionů korun: „Kvůli nelegální práci ministerstvo zahájilo 800 správních řízení, což při odejmutí dávek činí úsporu 12,7 milionu korun. Dalších 78 lidí si ihned po zařazení do projektu našlo zaměstnání, to uspořilo na dávkách dalších 1,5 milionu korun.” Náklady na celý systém pak byly kolem 4 milionů korun. Ministr to okomentoval slovy, že „Čistý výnos z projektu je více než 10 milionů korun.”

Naivní je asi ten, kdo by se domníval, že hlavním cílem práce s nezaměstnanými má být přispět jim k nalezení nového zaměstnání. V podání současné vládní koalice – a to nejen v této oblasti – je ušetřit a zase o něco umenšit lidskou důstojnost a sociální práva.

Systém DONEZ je problematický i ve svých dalších souvislostech. Náklady na straně MPSV na provoz systému jsou pro někoho dalšího ziskem. Dnes státního podniku České pošty, do budoucna možná i soukromé České pošty – o její privatizaci se hovoří již delší dobu, především pak ze strany zastánců volného trhu, podle kterých funguje dobře jen to, co vykonává soukromý subjekt. Proč MPSV neinvestuje do rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce, proč neinvestuje do projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst, aby nezaměstnaní nemuseli procházet nesmyslnou kontrolou, ale – pokud chtějí – mohli získat peníze na svůj život důstojnou cestou? Možná proto, že sociální jistoty nemají v neoliberalismu místo a možná také proto, že každý, kdo požaduje podporu z veřejných peněz od státu, je považován za parazita – a to nejen politickou reprezentací.

Další téměř šokující věcí je, že DONEZ je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Webové stránky ESF v České republice uvádějí, že „Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.”

Logicky uvažující člověk by z tohoto popisku mohl usuzoval, že by se projekt financovaný z těchto zdrojů na potírání práce na černo měl zaměřovat předeším na posilování inspektorátů práce, které mají ve své gesci kontrolní činnost zaměstnavatelů, porušování pracovně právní legislativy nebo antidiskriminačního zákona. Odborníci a odbornice působící v oblasti trhu práce upozorňují na to, že špatnému výkonu inspektorátů, se nelze v podstatě divit, protože nedisponují dostatečným počtem financí, lidí a odborných kapacit. Správní řízení by se pak nemusely vést jen s lidmi, kterým často k přežití nezbývá nic jiného než pracovat načerno, ale s těmi, kteří načerno zaměstnávají a degradují pracovní podmínky v České republice.

Navzdory probíhající a narůstající ekonomické krizi se vláda nevěnuje vytváření pracovních míst, ale represi proti nezaměstnaným. A to v situaci, kdy je podle kvalifikovaných odhadů zneužíváno asi 0,35 % vydaných sociálních dávek. Většina lidí, kteří ztratili práci, si navíc v minulosti hradili příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a proti nezaměstnanosti byli pojištěni. Nemalé procento lidí, kteří práci nemohou najít, je na trhu práce diskriminováno – z důvodu svého věku, pohlaví, etnicity nebo zdravotního stavu. Nevidím jediný důvod, proč by tedy měli být trestání podruhé – nedůstojným a samoúčelným hlášením na Czech pointech České pošty, které je jim stejně k ničemu. Troufám si říct, že těch 78 zaměstnaných lidí za první dva měsíce provozu DONEZ, není s určitostí výsledkem tohoto opatření.

Že jde o nesmyslný a samoúčelný systém s cílem dalšího ochromování veřejných služeb, dokazují i zkušenosti nezaměstnaných zařazených do systému DONEZ. Lepší, nebo spíš horší, tečku na konec článku, si nemůžete přát.

„Bylo mně sděleno, že kdybych náhodou měla v době termínu na poště přijímací pohovor, musím si od potencionálního zaměstnavatele vyžádat potvrzení, že jsem u něj byla a to pak předložit úřadu práce. Přesně tohle mne ale z příjímacího řízení předem diskvalifikuje. Tohle nám říkala i personalistka v motivačním kurzu při rekvalifikaci.” (nezaměstnaná v systému DONEZ)

„Na schůzce na úřadu práce, mi bylo oznámeno, že jsem se dostavila na poštu dříve, než jsem měla a to o 75 minut. I přesto že jsem doložila řádnou omluvenku ze školy. Takže jsem splnila to, že jsem se dostavila na poštu a ještě jsem stihla jít do školy, a přesto jsem podle úřadu práce porušila zákon. Bylo mi oznámeno, že mám čekat na Vaše vyjádření, zda uznáte, že jsem pochybila nebo ne. Na tomto závisí, jestli mě z úřadu práce vypíšou či ne. V příloze Vám zasílám potvrzení o uzavření smlouvy s Českou poštou na brigádu, kterou jsem si sama našla. Paní na úřadu práce mi opět tvrdí, že musím docházet na projekt DONEZ a zároveň do práce i za předpokladu, že práci ztratím díky tomuto projektu. Paní zprostředkovatelka nezaslala ani jednou žádnou nabídku na czech point.” (z dopisu nezaměstnané v systému DONEZ)

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}