czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Úřady práce nebudou paušálně zamítat vydávání nových pracovních povolení pro cizince
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Úřady práce nebudou paušálně zamítat vydávání nových pracovních povolení pro cizince

19. 3. 2012 - Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice vítá aktuální úpravy pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ze 25. ledna 2012, který měl zastavit vydávání pracovních povolení cizincům ze zemí mimo Evropskou unii. Podle dnešní tiskové zprávy si Ministerstvo práce uvědomilo možné negativní ekonomické dopady nevydávání nových pracovních povolení pro méně kvalifikované pozice. Podle Konsorcia, které sdružuje osm migračních nevládních organizací, nemá MPSV a úřady práce ani jinou zákonnou možnost než posuzovat individuálně každou jednotlivou žádost o pracovní povolení.

Původní pokyn byl podle právníků nevládních organizací v jasném rozporu s prosincovým rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Tento soud prohlásil, že paušální zamítání pracovních povolení s odkazem na obecnou situaci na trhu práce, je nezákonné: "Za situace, kdy zákon o zaměstnanosti nestanoví jasně situaci na trhu práce jako jeden z předpokladů pro možné zamítnutí žádosti, nelze ani s ohledem na právní jistotu dalších účastníků vztahů o zaměstnanosti, příslušné ustanovení vyložit jinak. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že pokud bylo pracovní místo, pro které cizinec žádá o povolení k zaměstnání, ohlášeno v souladu se zákonnými podmínkami a nelze-li toto místo obsadit jinak s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil, úřad práce vydá povolení k zaměstnání". Úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí by se vystavovaly riziku žalob ze strany žadatelů o pracovní povolení a zaměstnavatelů, pokud by tento výklad zákona nerespektovaly.

Rychlá úprava zmíněného pokynu MPSV pro úřady práce vypovídá o jeho nepromyšlenosti. "Odpovědný výkon státní správy by neměl spočívat ve vydávání pokynů, které pouze znejišťují migranty a zaměstnavatele a poté, co se ukáže, že neodpovídají realitě, tak se rychle mění", říká k pokynu Pavel Čižinský z Multikulturního centra Praha. "Pokyn nevychází z hlubší analýzy role migrantů na trhu práce v České republice, jakož i dopadu předchozích opatření od začátku ekonomické krize na podzim 2008. Je založen na rovnici: vyženeme migranty z trhu práce a na tato místa naženeme domácí nezaměstnané. Tak jednoduše ale globalizovaný trh práce v České republice a Evropské unii nefunguje," podotýká Marek Čaněk, policy officer Konsorcia. Zkušenosti z posledních několika let například svědčí o částečném nahrazování pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii pracovníky, kteří jsou občany EU.

Kromě zájmů zaměstnavatelů, na což dává důraz tisková zpráva MPSV, je podstatné zohlednit i zájmy migrantů, z nichž mnozí už několik let žijí v České republice a mají zde i své rodiny. Konsorcium vítá, že si Ministerstvo práce a sociálních věcí uvědomilo byrokratickou a časovou náročnost nostrifikací při dokládání kvalifikace migrantů. Nevidí však důvod pro zachovávání automatického požadavku nostrifikace tak, jak to naznačuje tisková zpráva MPSV.

Kontakt pro média:
Marek Čaněk, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, tel. 776 00 36 35, email: office@konsorcium-nno.cz

Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha, tel. 776 88 27 74

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}