czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› „Manuál“ OSN pro veřejné nákupy elektroniky
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

„Manuál“ OSN pro veřejné nákupy elektroniky

11. 9. 2008 -
Manuál se zaměřuje především na ekologická kritéria, ale sociální kritéria jsou rovněž zmíněna. Na ukázku uvádíme některé velmi motivující pasáže: V dokumentu Product sheet (ke stažení na<font size="2"><font face="Arial"> </font><a href="http://www.ekumakad.cz/procureitfair/texty.shtml"><font face="Arial">http://www.ekumakad.cz/procureitfair/texty.shtml</font></a></font>), který je zamýšlen jako nástroj pro praxi veřejných nákupů, stojí: &quot;Sociální kritéria: Zboží [musí být] vyrobeno v souladu s mezinárodními pracovními standardy, ověřeno nezávislou třetí stranou a opatřeno čestným prohlášením […]. Prodejce musí být schopný prokázat […], že výrobce zboží dodržuje hlavní konvence stanovené Mezinárodní organizací práce [ILO], a to napříč celým dodavatelským řetězcem, který zahrnuje jak &quot;značky&quot;, tak různé druhy smluvních výrobců.&quot; Stručně je zde rovněž řečeno, že ačkoli v elektronice dosud neexistují certifikace, instituce a osoby zodpovědné za veřejné nákupy &quot;by měly vyžadovat tento druh certifikace jak v okamžiku zadávání, tak i v okamžiku evaluace veřejné zakázky, a vést tím ke zvýšení povědomí a poptávky po takové certifikaci.&quot; (s. 20) V doprovodné zprávě (tzv. Background report to product sheet – ke stažení na<font size="2"><font face="Arial"> </font><a href="http://www.ekumakad.cz/procureitfair/texty.shtml"><font face="Arial">http://www.ekumakad.cz/procureitfair/texty.shtml</font></a></font>) je pak počítačový průmysl vykreslen jako sektor, jenž značně pokulhává za sektorem textilním, a to především s ohledem na to, že zde neexistuje žádná institucionalizovaná kontrola respektování pracovních podmínek ze strany stakeholderů [zainteresovaných stran]. &quot;Ačkoli pro elektronický průmysl zatím neexistují schémata, odbory OSN zodpovědné za veřejné nákupy [kancelářské elektroniky] mohou prostudovat u jednotlivých firem jejich CSR profil [CSR - společenská zodpovědnost korporací], který lze stáhnout z webových stránek např. Centra pro výzkum nadnárodních korporací [Center for Research on Multinational Corporations - SOMO], nebo jiných podobných zdrojů, a [na základě toho] přistoupit k pre-selekci konkrétní značky nebo modelu.&quot; (s. 16) Tato publikace představuje významnou vzpruhu v diskuzích o realizovatelnosti sociálně zodpovědných veřejných nákupů elektroniky. Zájemci o brožuru se mohou obracet na Philippa Teppera na emailové adrese philipp.tepper@iclei.org. Více informací též viz sekce „Procure IT Fair“ těchto webových stránek.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}