czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Měkké dovednosti pro lepší svět
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Měkké dovednosti pro lepší svět

8. 4. 2024 - Karolína Silná

Solidární ekonomika se snaží transformovat nebo nahradit autoritářské instituce, které jsou zodpovědné za různé formy vykořisťování a útlaku a rozsáhlé ničení životního prostředí. Klíčovou součástí tohoto procesu je demokratizace rozhodovacích procesů, včetně ekonomických, budování nehierarchických sociálních vztahů a vytváření bezpečných a inkluzivních prostorů, v nichž převládá kultura péče.

Dovednosti užitečné pro vytváření demokratických rozhodovacích mechanismů, organizování a vzájemnou komunikaci mohou při této transformaci pomoci. Vyvinuli jsme proto řadu školení měkkých dovedností, která jsme následně testovali a přizpůsobili tak, aby co nejlépe vyhovovala různým aktérům působícím ve sféře solidární ekonomiky.

Tato publikace shrnuje naše zkušenosti z procesu, kterým jsme společně prošli. Zaměřili jsme se v ní na několik vybraných témat, která jsme považovali za důležitá při přemýšlení o utváření nové mezilidské praxe v našich organizacích, komunitách nebo širší společnosti. Proto kromě užitečných rad a návodů nastoluje také zásadní koncepční otázky a upozorňuje na limity různých metod a konceptů, s nimiž jsme pracovali. Je určena širokému publiku - nejen školitelům a koučům, ale i dalším osobám aktivním v praxi, které tu mohou najít odpovědi na problémy související s každodenním chodem svých organizací.

Všechny výstupy projektu Hard Times - Soft Skills naleznete na webu:

https://www.socioeco.org/hati-SOS

 

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu Erasmus+. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.
 

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}