czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Městská část Praha 8 ví, jak na odpovědné nákupy
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Městská část Praha 8 ví, jak na odpovědné nákupy

17. 10. 2017 -

První Fairtradová městská část Praha 8 přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, v letošním roce si například nechala vypracovat od Ekumenické akademie a MPSV studii Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8. Městská část Praha 8 se tak chce stát jedním z průkopníků v prosazování sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti v ČR.

„Tato studie představuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek na Úřadě městské části Praha 8. Chceme, aby byly veřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi,“ říká zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus.

Studie Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8 slouží jako nástroj pro zavádění odpovědnosti do nákupů úřadu. Studie jeurčena pro vedení Úřadu městské části Praha 8 a zaměstnance úřadu, kteří se spotřebou a veřejnýminákupy na Úřadě městské části Praha 8 zabývají. Poskytuje jim právní jistotu při odpovědnémzadávání, analýzu současné nákupní praxe MČ Praha 8 a doporučení, jak implementovat odpovědnézadávání veřejných zakázek. Dále studie obsahuje přehled a hodnocení certifikačních známek prozlepšení orientace zadavatelů, seznam potencionálních dodavatelů a případovou studii.


Možnosti udržitelné spotřeby MČ Praha 8

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}