czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Mezinárodní síť Social Watch už je aktivní i v České republice
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Mezinárodní síť Social Watch už je aktivní i v České republice

19. 11. 2008 -

V rámci konference Kulturní aspekty globalizace , pořádané Centrem globálních studií v Praze 18. 11. 2008 se veřejnosti představila česká koalice Social Watch, která poprvé vypracovala českou část pro mezinárodní zprávu této významné nevládní organizace.
Zpráva kritizuje zhoršující se situaci ohrožených skupin (Romů, bezdomovců) a žen, která je důsledkem daňových a sociálních reforem současné vlády. Upozorňuje také na nedostatečné plnění mezinárodních závazků České republiky v rozvojové spolupráci i na obtížnou situaci organizací občanské společnosti. Česká mutace mezinárodní zprávy Social Watch, pojednávající o aktuálním stavu sociálních práv a práv žen ve světě vyjde také poprvé počátkem příštího roku.
Síť nevládních organizací Social Watch byla vytvořena v roce 1995 s cílem nezávisle sledovat dodržování závazků přijatých vládami na dvou konferencích OSN konaných toho roku: o sociálním rozvoji (Kodaň) a o ženách (Peking). Poprvé tu bylo definováno odstranění chudoby a rovnost pohlaví jako společný cíl mezinárodního společenství.
„V roce 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, začíná i u nás působit největší světová lidskoprávní organizace, kladoucí důraz na často opomíjená práva sociální a na práva žen. Jejich význam roste zejména za současné hospodářské krize a doufáme že mezinárodní i národní aktivity sítě Social Watch přispějí k prosazení takových změn, které učiní měřítkem pokroku realizaci lidských práv a nikoli maximalizaci zisku, pro ty, kdo už tak mají příliš mnoho,“ říká Jiří Silný, koordinátor české koalice Social Watch.
Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Tyto zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku. Výroční zpráva Social Watch nabízí velké množství standardních statistických dat a sociálních indikátorů a indexů včetně dvou vlastních (Gender Equity Index – index genderové rovnosti a Basic Capabilities Index – index uspokojování základních potřeb). Dále obsahuje zprávy národních koalic a souhrnné analýzy. Zpráva Social Watch je standardním zdrojem informací o rozvoji ve světě.
Národní koalice sítě Social Watch pracují ve více než 70 zemích po celém světě. Připravují národní zprávy, upozorňují vlády na jejich závazky a přispívají k řešení sociálních konfliktů alternativními návrhy založenými na odborných analýzách situace. Národní koalice jsou organizovány podle vlastních potřeb a podmínek v každé zemi a samy se starají o své financování.

Českou koalici Social Watch koordinuje Ekumenická akademie Praha
(Na Míčánkách 1; 101 00 Praha 10; Tel./Fax: +420 272 737 077)
Další informace: Dr. Jiří Silný, ekumakad@volny.cz; 737574412
Mgr. Tomáš Tožička, tozicka@mybox.cz; 603866054
Bc. Karolína Silná, karolina@ekumakad.cz; 604620469

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}