czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Nové publikace ke změnám klimatu a globálnímu vzdělávání
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Nové publikace ke změnám klimatu a globálnímu vzdělávání

12. 7. 2012 - Ekumenická akademie

Začátkem léta Ekumenická akademie Praha připravila dvě nové příručky : sborník textů "Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity" a katalog materiálů "Jak globálně vzdělávat".

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity : sborník textů

Tato publikace chce oslovit zejména ty, kteří se problémem planetární klimatické změny, jejích příčin a otázkami žádoucích a nezbytných reakcí na ni chtějí seriózně zabývat, protože si uvědomují, že naše odpověď jako jednotlivců, skupin, národů a celého lidstva bude rozhodovat o kvalitě života a možná i o samotné existenci lidské civilizace v podobě, v jaké ji známe dnes. Chtějí se víc dozvědět, ale chtějí také něco dělat.

Obsah: Úvod (Jiří Silný)
Klimatická změna a obnovitelné zdroje energie (Milan Smrž)
Negativní příspěvek České republiky ke změně klimatu a příklady občanských aktivit u nás i ve světě (Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová)
Chytrá nebo jaderná? (Edvard Sequens ve spolupráci s Martinem Sedlákem)
Strategie pro obnovitelné zdroje (Milan Smrž)
Energie pro všechny (Tomáš Tožička)

(ke stažení v .pdf)

Jak globálně vzdělávat : Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade

Základem katalogu je seznam materiálů pro globální rozvojové vzdělávání (GRV) a multikulturní výchovu (MKV), který vypracovala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) ve spolupráci s dalšími členy FoRS – Českého fóra pro rozvojové vzdělávání. Seznam ARPOKu je zaměřen na publikace vydané českými, moravskými a slezskými neziskovými organizacemi. Přidali jsme některé další nové publikace a především rozšířili katalog o materiály vydané dalšími subjekty (nakladatelství, komerční organizace zabývající se vzděláváním, školy atd.). Zvláštní důraz jsme kladli na publikace, které pracují s fair trade. Spravedlivý obchod (fair trade) považujeme za ideální výukový nástroj jak pro globální rozvojové vzdělávání, tak pro multikulturní výchovu.

(ke stažení v .pdf)

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}