czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Petice proti jmenování Romana Jocha do funkce poradce předsedy vlády pro zahraniční politiku a lidská práva
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Petice proti jmenování Romana Jocha do funkce poradce předsedy vlády pro zahraniční politiku a lidská práva

27. 8. 2010 - Jiří Silný

Vážený pane premiére,

média přinesla zprávu, že od letošního září bude Vaším poradcem pro zahraniční politiku a lidská práva pan Roman Joch. Jsme nuceni vyjádřit zásadní nesouhlas s tímto Vaším krokem a vyzýváme Vás, abyste nominaci pana Jocha zrušil. Jeho názory jsou totiž v rozporu s českými i evropskými standardy lidských práv. To lze doložit řadou příkladů:

Roman Joch vůbec neví, co lidská práva jsou: „Všechna naše práva a svobody lze vlastně převést na práva vlastnická,“ prohlásil.

Roman Joch se opakovaně staví proti antidiskriminačnímu zákonu, který se stal součástí českého právního řádu i právního řádu všech zemí Evropské unie. V této souvislosti napsal, že „zákaz diskriminace v soukromém sektoru je pošlapáním svobody. Je totalitní svou logikou.“

Roman Joch zveřejňuje homofobní názory: „Normální je totiž jen to, jak to má v přirozeném řádu věcí být. A v přirozeném řádu věcí to má být tak, že muži mají být přitahováni k ženám a ženy k mužům. Vše ostatní je odklon od normy, odklon od přirozenosti, latinským slovem deviatio. A ti, kdo touto odchylkou a zároveň i úchylkou trpí, jsou - bez urážky - devianti.“

Roman Joch obhajuje mučení. „Kontrolované mučení by mělo být povoleno jen za účelem získávání informací, jež zachrání nevinné životy,“ nechal se slyšet.

Roman Joch se domnívá, že pokud dojde při demonstracích mládeže odmítající hodnoty většinové společnosti k rozbíjení výloh obchodů, měla by policie do demonstrantů střílet: „Místo výzev k rozchodu měla ona pošahaná mládež uslyšet jiný zvuk - zvuk nabíjení policejních pušek.“

Roman Joch pohrdá politickým systémem demokracie s všeobecným volebním právem. Ve svém textu pojatém jako politická utopie odehrávající se v roce 2110 hovoří o „tmářských dobách demokracie“, která dávala volební práva všem. V nové, lepší společnosti budou mít volební právo pouze ti, kdo odvádějí na daních více, než kolik pobírají od státu na dávkách. Právo volit bude mít ještě jednu podmínku: „U mužů je to dobrovolná vojenská služba a u žen ochota mít děti“.

Roman Joch je stoupencem názoru, že pravice má právo „nastolit pravicový autoritativní režim“, pokud by „západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice“. Augusto Pinocheta, muže, který svrhl demokraticky zvoleného prezidenta a povraždil několik tisíc svých odpůrců, Váš poradce zařazuje mezi ty, kteří „nejsou bez poskvrny; ale nejsou ani beze cti.“

Z uvedených citací i dalších publikovaných postojů Romana Jocha jasně vyplývá, že lidskými právy v tom pojetí, v jakém jsou v evropském kontextu rozvíjena a v jakém jsou i součástí základních právních dokumentů tohoto státu, pohrdá. Praktická realizace uvedených výroků Romana Jocha by znamenala porušení Ústavy ČR a mezinárodních závazků ČR, které vyplývají z ratifikace Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Listiny základních práv Evropské unie a dalších dokumentů.

Nabízíme Vám proto poslední citát Romana Jocha, který před časem adresoval poradci prezidenta ČR: „Petr Hájek jako občan má na své bizarní názory právo, ale pokud zastává názory bizarní nad určitou míru, nemá právo na post ve státní službě, ve státním aparátu liberální, demokratické a ústavní země… Petr Hájek by měl odstoupit. Pokud tak neučiní, prezident by jej měl odvolat. Pokud tak neučiní, Parlament by měl přijmout zákon, který by vyžadoval, aby činitelé kanceláří prezidenta a premiéra byli před nástupem do svých funkcí schváleni Senátem. Není lhostejné, jakými lidmi jsou prezident a premiér obklopeni...“ Tato slova je třeba vztáhnout i na jejich autora ve chvíli, kdy se stane Vaším poradcem.

 

Vážený pane premiére,

vyzýváme Vás, abyste ze všech uvedených důvodů nejmenoval pana Jocha do sboru svých poradců.

S pozdravem

 

Petiční výbor:

Patrik Eichler (ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ), Pavla Švandy ze Semčic 20, Praha 5, 15000

Jan Rückl, Chemin Aimé Steinlen 5, 1004, Lausanne, Švýcarsko

Ivan O. Štampach (ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ), Písecká 18, 13000, Praha 3

Karel Holomek (Společenství Romů na Moravě - Romano jekhetaniben pre Morava)

Jana Chržová (Český svaz žen o.s.)

Alexandra Jachanová Doleželová (Česká ženská lobby)

Václav Klusák (Studenti proti rasismu)

Selma Muhič Didzarevič (Český helsinský výbor)

Jiří Silný (Ekumenická akademie)

Jana Smiggels Kavková (o.s. Fórum 50 %)

Linda Sokačová (Gender studies, o.p.s)

Tereza Stöckelová (ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ)

František Valeš (Český helsinský výbor)

 

Součástí petice je příloha s plným zněním citovaných textů Romana Jocha.

Na vědomí: Poslanecká sněmovna ČR

 

Petiční archy s podpisy zasílejte na adresu:
Jan Černý, P.O. Box 1486, 111 21 Praha 1

Petiční arch ke stažení zde

Text s články Romana Jocha zde

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}