czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Policy brief – představení sociální solidární ekonomiky v rámci systému odborného vzdělávání a přípravy
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Policy brief – představení sociální solidární ekonomiky v rámci systému odborného vzdělávání a přípravy

15. 11. 2021 - Karolína Silná

Policy brief vytvořený v rámci projektu Employ SSE je společným dokumentem projektových partnerů pro účely advokační práce. Představuje sociální solidární ekonomiku v rámci systému odborného vzdělávání a přípravy a jaké jsou možnosti pro propojování na národní & EU úrovni. Policy brief se zaměřuje na různé úrovně politik, na ty, kteří je tvoří a kteří rozhodují. Představuje profil SSE lektora*ky a semináře a možnosti, jak je zahrnout do Národního kvalifikačního rámce u nás a v rámci EU.

 

Policy brief předkládá následující doporučení v rámci ČR:

Zvyšování povědomí o SSE – zaměřeno na různé cílové skupiny (mladé lidi a studující, vzdělávající a lektorující, podnikatele*ky, lidé v rozhodujících pozicích nebo širší veřejnost)

Podpora vzdělávacích programů v rámci neformálního vzdělávání a implementace vzdělávacích programů se specifickým zaměřením na SSE v rámci OVP, propojení s Národní soustavou kvalifikací, realizace vzdělávacích programů jako je Employ SSE

V rámci formálního vzdělávání doporučujeme zahrnovat témata související se SSE do relevantních kurikulí OVP a zaměřit se, kde lze stavět na již existujících vědomostech

Zahrnovat a podporovat praxe v SSE nebo sociálních podnicích jako součást formálního a neformálního vzdělávání

Podporovat zvyšování kapacit, síťování a větší spolupráci a sdílení mezi pedagogy*žkami a vzdělávacími institucemi a SSE-iniciativami  

 

 

Policy Brief je dostupný v anglické verzi ZDE 

 

 

Projekt Employ Social Solidarity Economy je financován Evropskou unií v rámci Erasmus+ programu.

​ ​

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}