czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Poslední návrhy ze summitů G8 pro rok 2005
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Poslední návrhy ze summitů G8 pro rok 2005

12. 4. 2005 - Eva Dostálová
Poslední návrhy ze summitů G8 pro rok 2005
Pro rok 2005 přebrala předsednictví ve skupině sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska, tzv. G8, Velká Británie. Očekávanými prioritami pro letošní rok, kterými se bude skupina G8 zabývat, se staly dle slov britského premiéra Tonyho Blaira především dvě výzvy: řešení problémů Afriky a klimatické změny. Mezi dalšími důležitými oblastmi, jimiž se bude skupina G8 zabývat, byly uvedeny například boj proti terorismu a šíření nukleárních a chemických zbraní, podpora sociálních a ekonomických reforem na Středním Východě, řešení izraelsko-palestinského konfliktu atd.
Tony Blair již na konci ledna 2005 na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu přislíbil Africe 85 miliónů amerických dolarů na boj s malárií v rámci programu řešení problémů Afriky, který si skupina G8 vytkla jako jeden ze svých stěžejních cílů. Problémy, s nimiž se africký kontinent potýká, označil za černé svědomí světa. Blair chce tedy využít nynějšího britského předsednictví skupině G8 a prosadit tak své návrhy zahrnující zrušení dluhu a zdvojnásobení pomoci nejchudším zemím světa. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že pokud by byl britský příslib ohledně pomoci v boji s malárií splněn, mohlo by se v nadcházejících letech podařit zachránit až dvacet miliónů Afričanů. Londýn se tedy rozhodl ukázat Afričanům, že bohaté země jako Británie se skutečně zajímají o jejich problémy.
4. a 5. února roku 2005 se v Londýně konalo další setkání finančních ministrů a guvernérů centrální banky. Ti prohlásili, že jsou si plně vědomi své odpovědnosti za reakce na výzvy a příležitosti, které nabízí globální ekonomika. Na tomto setkání se diskutovaly i nynější ceny ropy či problematika střednědobé energie. Opětovně se řešila i otázka prosincového tsunami a zároveň byla vyjádřena soustrast a sympatie všem, kteří byli touto ničivou pohromou zasaženi. Skupina G8 se zavázala znovu přezkoumat předběžné návrhy Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ohledně obnovy zničených oblastí a vyjádřila souhlas s návrhem umožnit postiženým zemím odložení splátek na konec roku 2005 (tzv. moratorium) s tím, aby jim za toto období nebyl účtován úrok za toto moratorium, jak to prosazoval původně Pařížský klub. Na tomto setkání se také ještě diskutovaly výzvy miléniových rozvojových cílů tisíciletí.
Poněkud jinak se ale na toto setkání dívá Eric Toussaint, podle něhož summit z počátku února 2005 v Londýně byl neúspěšný. Skupina G8 totiž oznámila, že oddluží nejchudší země případně až do výše 100 %. Ve skutečnosti však bude posuzovat tyto země případ od případu, tedy každá země dostane jiné procentuální oddlužení, které jen ve výjimečných případech bude představovat 100 %.
Toto rozhodnutí ale nevyhnutelně povede ke všeobecnému pocitu, že vlastně jakékoliv procentuální oddlužení (i když malé) je dobré, a bude hodnoceno jako projev velké štědrosti skupiny G8. Navíc G8 ale oddlužení pouze přislíbila, což ještě neznamená, že je skutečně splní. Jak také podotýká Eric Toussaint, je patrné, že prozatím nebyl proveden žádný skutečný krok k tomu, aby tyto země byly opravdu oddluženy. Podobným příkladem tohoto druhu je iniciativa HIPC z roku 1996, kdy G8 navrhovala oddlužit 42 nejzadluženějších zemí světa, nicméně se tak nestalo. V roce 1999 byla tedy sepsána petice, potvrzená 17 milióny podpisů, která si kladla za cíl tento slib skupině G8 připomenout. Její signatáři žádali, aby země byly oddluženy z 90 % svého dluhu, ale ani k počátku letošního roku se tak prozatím nestalo. Pouze 6 zemí dosáhlo tzv. bodu "Completion Point", tzn. že splnily všechny podmínky oddlužení iniciativy HIPC, a pouze část dluhu jim skutečně odpuštěna byla.
Na tomto setkání se tedy pouze diskutovalo o multilaterálním dluhu 42 zemí z iniciativy HIPC a jeho případném odpuštění. Tento multilaterální dluh činí asi 80 miliard amerických dolarů (z čehož Světové bance dluží 32 miliard USD a Mezinárodnímu měnovému fondu 44 miliard USD). Vůbec se však neprobíraly otázky týkající se problému zadluženosti ostatních zemí, ve kterých žije zbylých 89% chudé populace světa a které nespadají pod iniciativu HIPC.
Skupina G8 se také vůbec nezabývala otázkou, jež bývá vznášena především ze stran mnoha nevládních organizací, o případném odpuštění dluhu zemím, které byly 26. prosince 2004 postiženy tsunami. Těm bylo ze strany G8 pouze nabídnuto jednoroční moratorium s odpuštěním úroku, který by vznikl v důsledku pozastavení splátek během roku 2005, což je však "směšná" nabídka, která vůbec neřeší problémy postižených oblastí. Ironií ale je, že ještě počátkem roku skupina G8 mluvila o případném oddlužení i jiných velmi chudých zemí, jež nespadají pod iniciativu HIPC.
O měsíc později, tedy 11. března 2005, se konal tento rok již třetí summit skupiny G8. V jeho úvodu Tony Blair zdůraznil, že bohaté státy tohoto světa by měly navzájem spolupracovat a že by měly řešit problémy rozvojových zemí, především pak zemí afrického kontinentu. Z tohoto summitu vzešel dokument mezinárodní komise, kterou založila britská vláda. Tato komise považuje za klíčové problémy afrických zemí jejich slabé vlády, korupci a vnitřní konflikty. Její zpráva zároveň vyzývá k významnému zvýšení a lepšímu zacílení pomoci. Navrhuje také, aby pomoc rozvojovým zemím Afriky byla postupně navýšena tak, že každý rok do roku 2010 se poskytne o 25 miliard amerických dolarů navíc k částce, která je poskytována nyní. Do roku 2015 by pak mělo být poskytnuto o dalších 25 miliard USD ročně navíc. Dalších 10 miliard USD ročně by mělo být poskytováno až do roku 2015 na podporu zdravotní péče pro lidi nemocné HIV či AIDS. Podle vydaného dokumentu by měl být některým zemím subsaharské Afriky také zcela (tedy ze 100 %) odpuštěn jejich zahraniční dluh. Pokud by všechna tato doporučení byla skutečně dodržena, Afrika by se konečně mohla stát více rovným partnerem nynějším bohatým zemím. Zároveň je ale ve zprávě uvedeno, že africké státy by si měly pomoci i samy, a to férovějšími obchodními dohodami.
Britská vláda tedy chce přesvědčit ostatní země skupiny G8, aby přijaly závěry mezinárodní komise jako akční plán už na svém červencovém zasedání. Podle analytiků půjde o skutečnou zkoušku ohněm, která ukáže, zda Británie splní své vlastní závazky a přesvědčí ostatní členy G8 k podobnému postupu. Britský premiér Tony Blair také na tomto zasedání prohlásil, že odstranění problémů Afriky je základním úkolem současné generace.

SHRNUTÍ NÁVRHŮ Z PROZATIMNÍCH SUMMITŮ G8
Pokud shrneme výsledky tří summitů skupiny G8, jež proběhly během posledních tří měsíců, můžeme dospět k následujícím poznatkům:
· největšími prioritami skupiny G8 pro letošní rok je řešit problémy afrického kontinentu a zabývat se klimatickými změnami ve světě
· na březnovém summitu navrhla mezinárodní komise založená britskou vládou v rámci programu řešení problémů afrického kontinentu, aby byl v následujících letech zcela odpuštěn dluh některým zemím subsaharské Afriky a poskytnuta značná rozvojová zahraniční pomoc (viz výše)
· dle slov kritiků se skupina G8 nezabývá odpuštěním dluhu i těm chudým zemím, které nejsou součástí iniciativy HIPC, čímž vlastně neplní svůj původní slib zabývat se i odpuštěním dluhů ostatních velmi chudých zemí
· skupina G8 se od začátku roku 2005 nezabývala otázkou případného odpuštění dluhů zemím postižených tsunami dne 26. prosince 2004; souhlasila pouze s odpuštěním úroku za nesplacené platby v roce 2005, který vznikne v důsledku případného vyhlášení moratoria během roku 2005

Použitá literatura a zdroje:
1. BBC Czech.com (2005): Blair přislíbil Africe 85 miliónů dolarů na boj s malárií. http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/01/050127_davos_blair_1855.shtml (2.4.2005)
2. BBC Czech.com (2005): Zpráva o Africe žádá větší pomoc. http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/03/050311_africa_commision_1600.shtml (2.4.2005)
3. G8 Gleneagles 2005 (2004): Welcome from the Prime Minister, the Rt Hon Tony Blair MP. http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1078995903270&a=KArticle&aid=1101393695827 (2.4.2005)
4. G8 Gleneagles 2005 (2005): Statement of G7 finance ministers and central bank governors, London, 4-5 February 2005. http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1078995903270&a=KArticle&aid=1107293168301 (2.4.2005)
5. G8 Gleneagles 2005 (2005): The commission for Africa report launch. http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1078995903270&a=KArticle&aid=1109172270041 (2.4.2005)
6. Toussaint, E., Millet, D. (2005): All talk and no action - the G7 has no intention of cancelling the debt. http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1144> (2.4.2005)

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}