czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Prohlášení koalice Social Watch k plánům pražské radnice na segregaci lidí bez domova
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Prohlášení koalice Social Watch k plánům pražské radnice na segregaci lidí bez domova

14. 9. 2010 - Karolína Silná

Česká koalice Social Watch považuje plán pražské radnice segregovat lidi bez přístřeší do táborů na periferii města za velmi znepokojivý. Tato opatření poukazují na spornou sociální politiku pražské politické reprezentace a hrubé porušování práv lidí v nouzi.

Koalice Social Watch (SW) v České republice sleduje mj. stav dodržování ekonomických, sociálních a kulturních práv, k jejichž dodržování se Česko zavázalo ratifikací příslušné mezinárodní úmluvy (CESCR). Ve zprávách, které SW vydává, se opakovaně zabývá i tíživou situací lidí bez domova, jejichž počet a šance na opětnou integraci do společnosti naprosto neodpovídají možnostem naší bohaté země.

Obzvlášť znepokojivý je nejnovější vývoj v Praze, kde radní schválili návrh Jiřího Janečka (ODS) akční plán pro otázku bezdomovectví. Ten počítá se zřízením tábora pro lidi bez přístřeší. Už navrhované lokality - poblíž malešické spalovny odpadu nebo u ďáblické skládky odpadu - ukazují myšlenkovou a morální úroveň radních.

Pražští představitelé volí jako reakci na závažný sociální problém cestu represe a dalšího prohlubování už existujícího vyloučení. Nejen odborné analýzy, ale i zdravý rozum a přirozené lidské cítění říkají, že nejde o řešení problému, ale o jeho odsouvání. Následky mohou být jedině neblahé, jak pro postižené osoby, tak pro společnost, která takové zacházení dopustí.

Plánovaná opatření v režii soukromé bezpečnostní agentury ABL, blízké straně Věci veřejné, vzbuzují vážně podezření, že bude docházet k dalšímu porušování práv lidí v nouzi. Zákonitě řada kritiků přijatých opatření z řad odborníků a nevládních organizací připomíná neblahé historické zkušenosti s represí vybraných skupin obyvatel, která dosáhla hrůzné důslednosti zejména v dobách fašismu. Takovému směřování je třeba bránit v zárodku.

Nedostupnost levného bydlení a ubytoven a soustavný růst nájemného vedou k tomu, že ten, kdo z nějakého důvodu přijde o bydlení, je v obtížně řešitelné situaci. Společně s dalšími dopady (ú)sporných opatření současné vlády lze očekávat, že počet lidí ohrožených ztrátou domova bude narůstat. Už za současného stavu je také zcela nedostatečná psychosociální podpora a dostupnost základního životního a hygienického servisu pro lidi bez domova.

Proti současné vládě Prahy lze zřejmě už jen protestovat. Pro pražské podzimní volby je důležité sledovat především to, které strany mají promyšlené programy sociálního bydlení, sociální politiky, podpory veřejné dopravy a obecně podpory lidských práv.

Českou koalici Social Watch tvoří: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender a sociologie SOÚ AV ČR, Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí, Masarykova demokratická akademie

Tiskové prohlášení ke stažení (v .pdf)

Tiskové kontakty:
Jiří Silný, Tel. 737 574 412, ekumakad@ekumakad.cz
Karolína Silná, Tel. 604 620 469, karolina@ekumakad.cz

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}